Press releases

The press releases are available in Swedish when no translation exists.

Chordate Medical får de första kommersiella beställningarna för migränbehandlingssystemet från Italien

Chordate Medical Holding AB (publ) får via den italienska återförsäljaren Vedise Hospital den första kommersiella ordern för K.O.S systemet S220 för migränbehandling, till ett värde av cirka 125 000kr. Ordern omfattar två installationer som ska levereras till respektive klinik omgående.

De första kommersiella beställningarna på migräninstallationer kommer som en följd av att Chordates patenterade K.O.S-metod erhöll CE-märkning för behandling av kronisk migrän i maj-2021.

- Ordern innebär att Italien som marknad nu börjar öppna upp efter pandemin och är på väg mot fullt aktiv. Att ordern kommer så nära inpå i tiden efter CE-märkningen bekräftar dels värdet av behandlingsmetoden och den strategi som Chordate valt att arbeta efter, dels effektiviteten hos vår distributör, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Sedan 2019 har Chordate Medicals distributör Vedise Hospital sålt K.O.S-installationer för behandling av rinit till åtta kliniker i Italien - det arbetet återupptas nu parallellt. Italien som marknad för migrän har enligt Vedise 7669 neurologer, varav 5604 arbetar på sjukhus och 2065 arbetar i privat sektor.

K.O.S, Kinetic Oscillation Stimulation, är en förebyggande neuromodulerande behandlingsmetod mot kronisk migrän och kronisk rinit, som har få eller inga oväntade bieffekter. K.O.S använder vibrationer för att stimulera nerverna i näsans slemhinnor vilket antas balansera det autonoma nervsystemets respons och därmed positivt påverka till exempel migrän.

K.O.S är ett effektivt sätt att behandla kronisk migrän och rinit. Behandlingen bör upprepas med individuell anpassning för bästa effekt, eftersom den fulla effekten uppnås efter ett antal behandlingar - detta innebär återkommande beställningar för Chordate. Behandlingsprogrammet för migrän medför flera behandlingstillfällen per år än för rinit. Behandlingen sker på klinik och kan enkelt utföras av en legitimerad sjuksköterska.

Information:

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 8 juni 2021 kl. 17:00 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för
kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market - SME, under kortnamnet: CMH. s mer på https://www.chordate.com/

We are a Swedish medical technology company listed on NGM Nordic SME.

Chordate has spent more than 10 years developing the Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, a technique for treating rhinitis and migraine. We have a patent on K.O.S in the EU and the United States, as well as many other countries.

We have answered frequently asked questions in our FAQ. If you want to know more, please get in touch.

Please note that the MAR rules (Market Abuse Regulation) prohibits us from providing information to individual inquirers regarding matters of the company's share, share price, economy and financials, commercial and scientific activities, and other information that potentially can alter the Market valuation of the traded share. We refer in general to the public information published by the company for such questions. Hence, emails with such questions will not be responded to individually.

IR contact