Press releases

The press releases are available in Swedish when no translation exists.

Chordate Medical har CE-märkt nyutvecklad kontrollenhet för kronisk nästäppa

Chordate Medical Holding AB (Publ.) meddelar att den nu färdigutvecklade kontrollenheten har
CE-märkts för behandlingsindikationen rinit, eller nästäppa.

Som tidigare meddelats har Bolaget under en tid utvecklat en ny generation av den kontrollenhet som hanterar behandling med K.O.S Kinetic Oscillation Stimulation för kronisk rinit. Syftet med projektet har varit att få fram en mera ändamålsenlig produkt och att halvera tillverkningskostnaden, vilket nu uppnåtts. Chordate har därefter erhållit godkännande från sitt Anmälda Organ (Notified Body) Intertek att kontrollenheten uppfyller kraven i EU-direktivet 93/42/EEG, och därför kan CE-märkas.

"Det är mycket glädjande att den här delen i vårt tekniska utvecklingsprogram nu är slutfört. Jag förutsätter att vi kan börja leverera enheter från ny produktion under första delen av 2021. Det här CE-märket avser rinitindikationen, avseende migrän så gäller fortsatt att vi behöver leverera kliniska data från den pågående studien innan det blir aktuellt med CE-märke för den indikationen",
säger VD Anders Weilandt.

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl 14:00 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning

We are a Swedish medical technology company listed on NGM Nordic SME.

Chordate has spent more than 10 years developing the Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, a technique for treating rhinitis and migraine. We have a patent on K.O.S in the EU and the United States, as well as many other countries.

We have answered frequently asked questions in our FAQ. If you want to know more, please get in touch.

IR contact