Press releases

The press releases are available in Swedish when no translation exists.

Chordate Medical Holding AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR UTFALLET AV TECKNINGSOPTIONER SERIE TO7

Den 29 oktober 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 för teckning av aktier i Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget"). Totalt utnyttjades 47 489 469 optioner för teckning av 47 489 469 aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 99,23 procent.

I samband med den riktade emission som Chordate genomförde under augusti 2020 emitterades 47 855 504 teckningsoptioner av serie TO7. Varje option berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 0,75 kronor under perioden från den 1 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Bolaget meddelar idag att 47 489 469 optioner utnyttjats för nyteckning av 47 489 469 aktier, vilket innebär en utnyttjandegrad om cirka 99,23 procent. Bolaget tillförs därmed 35 617 101,75 kronor före emissionskostnader, varav 4 884 416,25 kronor betalas genom kvittning av upptagna brygglån.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 11 872 367,25 SEK till sammanlagt 39 428 095,2 5SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 47 489 469 aktier till sammanlagt 157 712 380 aktier.

Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat teckningsoptioner uppgår till cirka 28,99 procent av aktierna och rösterna i Chordate.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna upptas till handel på Nordic Growth Market SME.

Information:

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 november 2021 kl. 09:05 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market - SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

We are a Swedish medical technology company listed on NGM Nordic SME.

Chordate has spent more than 10 years developing the Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, a technique for treating rhinitis and migraine. We have a patent on K.O.S in the EU and the United States, as well as many other countries.

We have answered frequently asked questions in our FAQ. If you want to know more, please get in touch.

Please note that the MAR rules (Market Abuse Regulation) prohibits us from providing information to individual inquirers regarding matters of the company's share, share price, economy and financials, commercial and scientific activities, and other information that potentially can alter the Market valuation of the traded share. We refer in general to the public information published by the company for such questions. Hence, emails with such questions will not be responded to individually.

IR contact