Press releases

The press releases are available in Swedish when no translation exists.

Information om handel och inlösen av teckningsoptioner av serie TO7 i Chordate Medical

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") informerar om utställda teckningsoptioner av serie TO7 ("Teckningsoptioner"). Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,75 kronor per aktie under perioden 1 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Sista dagen för handel med TO7 är 27 oktober 2021. Om alla teckningsoptionerna blir inlösta kan Chordate tillföras cirka 35,9 MSEK före emissionskostnader.

Den sista dagen att handla med teckningsoptioner av serie TO7 är 27 oktober 2021. Det är möjligt att lösa in TO7 för teckning av nya aktier från 1 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Vissa förvaltare behöver dock mer tid för sin egen hantering, vilket innebär att sista dag för inlösen av TO7 kan vara tidigare än datumet ovan. Förvaltaren ska normalt informera dig som ägare av teckningsoptioner om vad du behöver göra för att teckna aktier med hjälp av dina optioner, men det bästa är att du själv kontaktar förvaltaren för att säkerställa att transaktionen genomförs.

För dig som är direktregistrerad innehavare av TO7, det vill säga inte har ditt innehav hos en förvaltare, så kommer det att finnas en särskild anmälningssedel med instruktion för betalning vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner tillgänglig på Chordates webbplats www.chordate.com.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO7 finns tillgängliga pa Chordates webbplats www.chordate.com.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare för de underliggande emissionerna. Vidare agerar Hagberg & Aneborn Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med emissionerna.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21 september 2021 kl. 19:30 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market - SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

We are a Swedish medical technology company listed on NGM Nordic SME.

Chordate has spent more than 10 years developing the Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, a technique for treating rhinitis and migraine. We have a patent on K.O.S in the EU and the United States, as well as many other countries.

We have answered frequently asked questions in our FAQ. If you want to know more, please get in touch.

Please note that the MAR rules (Market Abuse Regulation) prohibits us from providing information to individual inquirers regarding matters of the company's share, share price, economy and financials, commercial and scientific activities, and other information that potentially can alter the Market valuation of the traded share. We refer in general to the public information published by the company for such questions. Hence, emails with such questions will not be responded to individually.

IR contact