Press releases

The press releases are available in Swedish when no translation exists.

Patientstudien i slutfasen - vetenskaplig artikel kan vara klar våren 2022

Patientstudien om migrän som genomförs i Tyskland och Finland är nu i slutfasen. Klinikerna håller på att randomisera de sista patienterna för att få in dem i studien, och tiden för en patient i studien från start är tio veckor. När studien är slutförd kommer den ligga till grund för en vetenskaplig artikel som beräknas kunna vara klar under våren 2022.

Huvudsyftet med patientstudien var från början att möjliggöra en CE-märkning för förebyggande behandling av kronisk migrän. Eftersom Chordate erhöll CE-märkningen på interrimsdata redan i maj 2021 så är det syftet uppfyllt. Ett positivt resultat från patientstudien är dock fortfarande ytterst viktigt, målsättningen är nu att få en vetenskaplig artikel publicerad. Artikeln beräknas kunna slutföras och skickas in för vetenskaplig granskning under våren 2022.

- En artikel i en vetenskaplig tidskrift kommer att stödja vår marknadspositionering och vårt säljarbete på alla utvalda marknader, det gäller även länder utanför EU, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordate Medical har sedan 2018 genomfört en internationell patientstudie på den patenterade behandlingsmetoden K.O.S mot kronisk migrän. Studien, som genomförs vid nio kliniker i Tyskland och Finland, fick på grund av covid-19-pandemin pausas 2020 men har återupptagits i stigande takt från början av 2021.

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 21 oktober 2021, klockan 09:00 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market - SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Filer för nedladdning

We are a Swedish medical technology company listed on NGM Nordic SME.

Chordate has spent more than 10 years developing the Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, a technique for treating rhinitis and migraine. We have a patent on K.O.S in the EU and the United States, as well as many other countries.

We have answered frequently asked questions in our FAQ. If you want to know more, please get in touch.

Please note that the MAR rules (Market Abuse Regulation) prohibits us from providing information to individual inquirers regarding matters of the company's share, share price, economy and financials, commercial and scientific activities, and other information that potentially can alter the Market valuation of the traded share. We refer in general to the public information published by the company for such questions. Hence, emails with such questions will not be responded to individually.

IR contact