Aktieägare

Aktieägarförteckning Chordate Medical Holding AB per 2019-12-31

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster %
Gert Purkert inkl bolag (Tiven GmbH) 4 759 798 13,4%
Henrik Rammer 3 669 798 10,4%
HAWOC Investment AB 3 000 000 8,5%
Tommy Hedberg 2 958 897 8,4%
Lars Ingvarsson inkl bolag (Sifonen & Klittersand) 2 455 785 6,9%
Vedise Hospitel S.p.A 2 137 320 6,0%
Magnum Invest AB 1 850 000 5,2%
Victoria Gutenbrant 1 809 200 5,1%
Fredrik Sjödin  1 616 712 4,6%
Vilhelm Sundström 1 180 152 3,3%
Övriga aktieägare 9 960 910 28,1%
Totalt 35 398 572 100,0%

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt