Aktieägare

Aktieägarförteckning Chordate Medical Holding AB per 2020-03-31

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster %
Sifonen AB 5 025 118 10,5%
HAWOC Investment AB 5 000 000 10,4%
Tiven GmbH 4 759 798 9,9%
Tommy Hedberg 3 871 797 8,1%
Henrik Rammer 3 769 798 7,9%
Bevaclean AB 3 000 000 6,3%
VE DI SE 2 442 651 5,1%
Magnum Invest AB 1 850 000 3,9%
Victoria Gutenbrandt 1 809 200 3,8%
Fredrik Sjödin inkl Bolag (Tramontane Invest) 1 616 712 3,4%
Övriga aktieägare 14 710 436 30,7%
Totalt 47 855 510 100,0%

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt