Aktieägare

Aktieägarförteckning Chordate Medical Holding AB per 2022-06-30.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster %I
HAWOC Investment AB
17 000 000
10,80%
Isak Brandberg AB med närstående
14 242 456
9,00%
Sifonen AB
12 493 169
7,90%
Tommy Hedberg
7 515 063
4,80%
Försäkringsaktebolaget Avanza Pension *
6 863 945
4,40%
Henrik Rammer
6 664 798
4,20%
Bevaclean
6 375 000
4,00%
Tiven GmbH med närstående
4 759 798
3,00%
Nordnet Pensionsförsäkring AB*
3 315 029
2,10%
Magnum Invest med närstående
3 000 000
1,90%
Övriga
75 639 378
47,90%
Totalt
157 868 636
100,00%

Antalet aktier i listan ovan redovisas enligt Euroclears redovisning med nedanstående justeringar gjorda.

* Antal aktier för pensionsförsäkringsbolag har vid framtagande av denna lista beräknats och redovisas ovan exklusive innehav för personer och bolags innehav hos pensionsförsäkringsbolagen som kommit till Bolagets kännedom. I de fall dessa innehav ingår bland de 10 största så återfinns de på listan.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt