Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB kallades till extra bolagsstämma den 5 oktober 2021.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Villkor för teckningsoptioner av serie 2021:1

Anmälningssedel för teckning av aktier genom utnyttjandet av teckningsoptioner

Elektronisk röstning med BankID

Poströstningsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser 

Revisorns yttrande enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2021-03-19 - 2021-09-14

Årsstämma 2021

Årsstämma hölls den 15 april 2021.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Elektronisk röstning med bankID

Poströstningsformulär

Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma hölls tisdagen den 18 augusti 2020, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.

Kommuniké från extra bolagsstämma 

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § resp 14 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-03-27-2020-07-28

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § samt 14 kap 8 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser 

Villkor för teckningsoptioner serie TO7 avseende nyteckning av aktier i Chordate Medical Holding AB (publ)

Förslag ny bolagsordning 

Årsstämma 2020

Årsstämman hölls torsdagen den 23 april 2020, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.

Rättad: Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2019

Årsstämman hölls torsdagen den 9 maj 2019, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 26 april 2018, klockan 16.00 i aulan på bottenvåningen på Norgegatan 2 i Kista (i anslutning till Bolagets lokaler på samma adress).

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum den 19 april 2017 klockan 17.00 i aulan på bottenvåningen på Norgegatan 2 i Kista (i anslutning till Bolagets lokaler på samma adress).

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2016

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt.