Pressmeddelanden

Chordate är i slutfasen av produktutvecklingen av kostnadseffektivare enhet och engångsartikel

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar idag att två löpande utvecklingsprojekt för förbättrade produkter är i slutfasen, respektive slutfört. Detta utvecklingsprojekt innefattar både styrenheten och engångsartikeln för Bolagets behandlingsteknologi. I och med dessa förändringar beräknas tillverkningskostnaderna minska till hälften av nuvarande nivå i båda fallen.

Bolaget har det senaste året drivit ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram en ny kontrollenhet. Den nya enheten levererar exakt samma behandling som nuvarande modell men har väsentligt minskade yttre mått och vikt, och kan produceras till cirka halva kostnaden. Till skillnad från nuvarande modell, så kommer den yttre designen att skilja sig något mellan användningsområdena för rinit/nästäppa och migrän. Den nya enheten kommer succesivt att fasas in och levereras till kund med början vid halvårsskiftet.

Rinitversionen av den nya modellen förväntas att vara CE-märkt inom andra kvartalet 2020 efter att återstående tekniska valideringstester genomförts.

För CE-märkning av migränversionen gäller fortsatt att resultaten från den pågående kliniska studien behövs, där den sista patienten nu bedöms vara färdigbehandlad under andra kvartalet i år. Vid godkänt resultat av studien inom migrän förväntas processen för CE-märkning ta ca sex månader.

Parallellt med detta har Bolaget även vidareutvecklat den engångskateter som används vid patientbehandlingen, med syfte att minska transportvolym och vikt samt att halvera tillverkningskostnaden. Detta projekt är nu slutfört med önskat resultat, och den nya produkten är satt i produktion.

Kista, 25 februari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020 kl. 13:45 CET.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt