Pressmeddelanden

Chordate avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") styrelse har idag beslutat att verka för att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets aktier handlas i dag på NGM Nordic SME.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market kommer att öka bolagets kännedom både i Sverige och internationellt, underlätta för industriella investerare att bli aktieägare och ha en positiv inverkan på bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

Sammantaget bedöms ett byte av handelsplats vara positiv för Chordates utveckling och fullföljande av uttalad exitstrategi. Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som NGM Nordic SME. Aktieägare i Chordate kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats.

Vi är tacksamma för samarbetet och den goda dialog som förts mellan bolaget och NGM under perioden bolagets aktie har varit noterat på NGM Nordic SME.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är rådgivare avseende planerat listbyte och Certified Adviser.
Wistrand Advokatbyrå AB är Chordates legala rådgivare.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14 september 2021 kl. 16:30 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market - SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt.