Pressmeddelanden

Chordate inkluderar första patienten i studie av förebyggande behandling mot kronisk migrän

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelade idag att den första patienten inkluderats i Chordates kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (KOS-behandling), med system S211 hos patienter med diagnoserad kronisk migrän.

"Inklusion av den första patienten i vår multicenterstudie för preventiv behandling av migrän är en viktig milstolpe för företaget och vår ambition att få vår S211-produkt till marknaden. Jag bedömer att vår patenterade, icke-farmaceutiska förebyggande behandling har potential att göra stor skillnad för många patienter med kroniska huvudvärksproblem runt om i världen", säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Den randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda multicenterstudien genomförs vid fyra neurologkliniker i Tyskland. Studien avser att omfatta upp till 140 patienter och är utformad för att utvärdera effekten och säkerheten hos KOS-behandlingen, varvid den primära utvärderingen ska visa medelförändring i huvudvärksdagar, med måttlig till svår intensitet från studiestart jämfört med en utvärderingsperiod om fyra veckor. Hälften av patienterna kommer att få aktiv KOS-behandling, medan övriga patienter erhåller placebo- behandling.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 08:30 CET.

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt