Pressmeddelanden

Chordate meddelar dag för årsstämma och senarelägger delårsrapport för första kvartalet 2020

Kista, 20 februari 2020

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar härmed att dag för årsstämma 2020 är bestämd till den 23 april 2020 kl. 16:00 i bolagets lokaler i Kista. Chordate kommer vid ett senare tillfälle att skicka en fullständig kallelse till årsstämman.

Vidare meddelas att publiceringen av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020, perioden 1 januari - 31 mars 2020, kommer att senareläggas till den 29 april 2020 istället för 15 april 2020 som tidigare har angivits i Bolagets finansiella kalender. Anledningen till senareläggandet av delårsrapporten är att ge nödvändigt utrymme för arbetstidsbortfallet i samband med påskhelgen.

Bolagets finansiella kalender har uppdaterats och återfinns på https://investor.chordate.com/finansiell-kalender/

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt