Pressmeddelanden

Chordate Medical tecknar nytt joint venture-avtal med Nanos Medical i Shanghai

Chordate Medical (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") och det kinesiska medtechbolaget Nanos Medical har ingått ett förnyat joint venture-avtal som reglerar samarbetet för det gemensamägda bolaget Changyong Medical Technology Co. som ska marknadsföra Bolagets behandlingsmetod för rinit, kronisk nästäppa, på den kinesiska marknaden. Nanos Medical, som investerar allt rörelsekapital i det gemensamt ägda bolaget, uppskattar tidsplanen för att erhålla marknadstillståndet till som kortast 16 månader.

Chordate och Nanos Medical inledde ett joint venture 2018 och bildade då ett samägt bolag i Shanghai med avsikten att marknadsföra K.O.S-teknologin på den kinesiska marknaden. Nanos Medical äger 2/3 i detta bolag, Changyong Medical Technology Co, och är den part som finansierar marknadsföring och försäljning, Chordate ska för sin 1/3 tillföra de kinesiska patenten när produktregistrering finns på plats.

Chordate mottog i augusti en förbetald order på två K.O.S-maskiner av den nya generationen som levererats till Changyong Medical Technology Co. Ltd. K.O.S-maskinerna används i arbetet att få ett nationellt marknadstillstånd på plats för Chordates teknologi för rinitbehandling. Registreringsarbetet är redan i gång sedan en tid.

- Detta betyder att vi fortsatt har en kapitalstark partner i Kina som tror på och investerar i K.O.S-behandlingen för rinit. Nanos Medical sägs vara nummer ett inom öron-näsa-halsmarknaden i Kina, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 6 december 2021 kl. 15:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market - SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt.