Pressmeddelanden

Chordates aktier är godkända för handel på NGM Nordic MTF med första dag för handel den 8 mars

NGM Nordic MTF har nu godkänt Chordate Medical Holding AB (publ):s ("Chordate" eller "Bolaget") ansökan om listning av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF ("NGM"). Första dag för handel är den 8 mars 2017 med kortnamnet CMH MTF och ISIN-kod SE0009495559. Chordates listnings- memorandum publiceras idag på Bolagets hemsida www.chordate.com.

Som en del av Chordates utveckling har styrelsen för Bolaget ansökt och fått godkännande om att ta upp Bolagets aktier till handel på NGM. Listningen kommer att stärka Bolagets aktieägarbas och möjliggöra tillgång till kapital från kapitalmarknaden.

"Många personer som är mer eller mindre konstant nästäppta är inte förkylda, har en allergi eller infektion - de har en kronisk nästäppa vilket är ett bekymmer för de drabbade såväl som för samhället i form av utebliven arbetskapacitet och behandlingskostnader. Vi har skapat en banbrytande produkt och metod som ska få människor att andas, sova och tala bättre och vi har påbörjat marknadslansering. Vi bedömer att vi kan ta betydande andelar på den växande och globala marknaden och det är särskilt glädjande att vi nu kommer utveckla Chordate vidare som ett noterat bolag med ett stort antal nya aktieägare", säger Chordates VD Fredrik Henckel.

Kista den 2 mars 2017

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Henckel, VD:
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: 08-400 115 46

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017 kl. 08:35 CET.

TILL REDAKTÖRERNA:

Chordate är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Filer för nedladdning

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt