Pressmeddelanden

Chordates joint venture-bolag avseende Kina är nu inregistrerat

Kista, 31 oktober 2018. Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") tecknade genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB avtal om samägande av ett Shanghai-baserade bolag i joint venture med Nanos Medical (Shanghai) Limited ("Nanos Medical"), vilket kommunicerades 2018-05-24. Joint venture-bolaget är nu inregistrerat och har erhållit affärs- licens från berörda kinesiska myndigheter.

"Första steget i vårt affärsprojekt tillsammans med Nanos Medical är nu avklarat. Att registrera bolag i Kina är en omfattande process i sig, för joint venture-bolag tillkommer ett antal steg med ökad juridisk komplexitet. Det är glädjande att vi nu är igenom denna fas. Vi fortsätter med registreringsprocessen av våra medicintekniska produkter tillsammans med Nanos, med målsättningen att erhålla försäljningsgodkännande för kinesiska marknaden så snart som möjligt. Samarbetet med Nanos kompetenta ledning flyter friktionsfritt vilket lovar gott för framtiden", säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Som tidigare kommunicerats investerar Nanos Medical MUSD 1,5 för ca 67 procent av det samägda bolaget medan Chordate för sin andel om 33 procent tillför en sina åtta kinesiska patent. Bedömningen är fortsatt att försäljning på den kinesiska marknaden kan påbörjas inom 3 år.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 10:15 CET.

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Filer för nedladdning

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt.