Pressmeddelanden

Chordates studieaktiviteter tar tillfällig paus på grund av Covid-19

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar att båda studierna för kronisk migrän och kronisk rinit sätts på paus, som följd av Covid-19.

Som en effekt av att sjukvården i Europa dels lägger om sina resurser, dels undviker besök till sjukvårdsinrättningar som inte anses nödvändiga, så har Chordate beslutat pausa studierna av kronisk migrän och kronisk rinit (nästäppa). Studierna kommer att återupptas med full effekt när prövningsklinikerna har återgått till normal verksamhet. Fördröjningen av studieresultaten som blir den naturliga följden avgörs av hur långt uppehållet kommer att bli.

"Det är givetvis logiskt att t.ex. öron-näsa-halskliniker nu tilldelas andra arbetsuppgifter, och att icke nödvändiga besök till vården begränsas i den situation som corona-pandemin har givit upphov till. Flera av våra prövningskliniker har meddelat att så är eller kommer att bli fallet. Viss studieverksamhet kommer troligen att fortsätta på några kliniker, men generellt så tas en paus tills detta har normaliserats. Vi kommer att meddela när studieverksamheten har återupptagits med full styrka", säger Anders Weilandt, VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 12:30 CET.

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt