Pressmeddelanden

De första migränpatienterna genomgår K.O.S-behandling i Sverige

Kliniker i Malmö och Solna har nu börjat behandla migränpatienter med Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") K.O.S-behandling. Det är första gången K.O.S-behandlingen används för behandling av kronisk migrän i reguljär klinisk praktik.

- Klinikerna ser ett stort intresse och det är många som söker behandlingen spontant. Inom några dagar kommer även vår samarbetsklinik i Göteborg att kunna erbjuda K.O.S-behandling för kronisk migrän.

- Arbetet med att etablera försäljning på våra utvalda marknader i Europa fortsätter, och att vi nu har patienter som genomgår behandlingen är mycket tillfredställande, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordate erhöll CE-märkning av K.O.S-metoden mot kronisk migrän i maj 2021. CE-märkningen innebär att K.O.S uppfyller kraven på klinisk effekt och säkerhet för kronisk migrän i det europeiska direktivet för medicintekniska produkter. Medgivandet tillåter Chordate att kommersialisera migränbehandlingen fritt inom EU, och nu har alltså de första patienterna inlett behandlingen i Sverige.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 19 augusti 2021 kl. 11: 50 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market - SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt.  

IR-kontakt