Pressmeddelanden

Delårsrapport för kvartal 2 2017

Chordate publicerar delårsrapport för kvartal 2 2017 Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har i dag publicerat delårsrapport för kvartal 2 2017 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.chordate.com/.

Sammanfattning av kvartalet april-juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 500 483 SEK (0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -3 557 160 SEK (-2 378 372)
 • Resultat efter finansiella poster var -5 493 207 SEK (-4 978 895)
 • Resultat efter skatt var -5 493 207 SEK (-4 978 895)
 • Resultat per aktie var -1,52 SEK (-4,21)

Sammanfattning av halvåret januari-juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 773 068 SEK (2 000)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -11 999 579 SEK (-5 218 113) där delåterbetalning av lån inklusive ränta med 5 580 000 SEK ingår.
 • Resultat efter finansiella poster var -9 902 710 SEK (-9 641 033)
 • Resultat efter skatt var -9 902 710 SEK (-9 634 247)
 • Resultat per aktie var -3,40 SEK (-9,02)

Väsentliga händelser under kvartalet april-juni 2017

 • Anders Weilandt utsågs till tillförordnad VD för Bolaget från 1 juli 2017. Anders Weilandt har varit styrelseledamot i Bolaget sedan november 2014 och har mångårig erfarenhet inom medicinteknik. Fredrik Henckel, avgående VD, kommer att fortsatta att arbeta deltid för Bolaget i rollen som CFO.
 • Första utbetalning med 0,5 MSEK erhölls av bidraget på 2 MSEK som beviljats från Vinnova för att genomföra en klinisk studie på patienter med migrän. Studien bygger på Chordates teknologi för icke-kirurgisk nervstimulering och syftar till minskning av huvudvärk (dagar och/eller smärtnivå).
 • Annals of Noninvasive Electrocardiology har publicerat en artikel kring KOS effekt på det autonoma nervsystemet. KOS, Kinetic Oscillation Stimulation, Chordates nervstimulerande behandlingsmetod.
 • Exklusivt distributörsavtal tecknat med MedCare AS avseende den norska marknaden.
 • Exklusivt distributörsavtal tecknat med Intramedic A/S avseende den danska marknaden.
 • Osäker kundfordran har bokförts med 542 kSEK för ännu ej reglerade betalningar för två leveranser till distributören för Förenade Arabemiraten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Inga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Kista den 31 augusti 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD:
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer vid: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt