Pressmeddelanden

Klinisk utvärdering av Chordates K.O.S-behandling för rinit på offentliga sjukhus i Saudiarabien nu godkänd

Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate") behandling har nu godkänts i en klinisk utvärdering på tre större sjukhus i Saudiarabien, beordrat av hälsoministeriet i landet. Det innebär att kostnaden för behandlingen automatiskt kommer täckas av den allmänna sjukvårdsförsäkringen och Chordates distributör ges access att erbjuda behandlingen till landets offentliga sjukhus.

Chordates behandlingsmetod Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) för behandling av kronisk rinit och kronisk migrän säljs idag via distributörer i Norden, Italien och Saudiarabien till kliniker och sjukhus som i sin tur behandlar patienterna.

Under hösten 2020 fick distributören i Saudiarabien K.O.S-behandlingen inkluderad i en ersättningskod för försäkringsbetalning på privata sjukhus. Sedan dess har behandlingen genomgått en klinisk utvärdering på tre större offentliga sjukhus i landet, där samtliga sjukhus nu gett ett godkännande. Chordates rinitbehandling kommer därmed att få en kod i den nationella behandlingskatalogen vilket innebär automatisk ersättning från den allmänna sjukvårdsförsäkringen då behandlingen ges. Försäkringsersättningen innebär att medborgare i Saudiarabien, som har fri sjukvård, slipper betala vid behandling med K.O.S eftersom sjukförsäkringen täcker kostnaden.

- Det här är ett stort genombrott i Saudiarabien tack vare ett gediget arbete av vår lokala distributör. Nu följer arbetet att sälja in och utbilda i behandlingsmetoden. Dessutom, eftersom K.O.S-behandlingen nu är godkänd för rinit har distributören meddelat ambitionen att undersöka möjligheterna att även få behandling av kronisk migrän accepterad, säger Anders Weilandt, vd på Chordate Medical.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 juni 2021 kl. 10:45 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Chordate Medicals aktie är noterad på Nordic Growth Market NGM - SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt.  

IR-kontakt