Nyheter

Caroline Lundgren Brandberg förstärker Chordate Medicals styrelse

8 oktober, 2021

Nyligen valdes Caroline Lundgren Brandberg in som ledamot i styrelsen för Chordate Medical. Med en lång karriär inom bland annat försäljning, marknadsföring och affärsutveckling kommer Caroline bidra med viktig kompetens och ett nytt perspektiv till styrelsearbetet. Här berättar Caroline om varför hon valde att anta rollen som styrelseledamot samt hennes förhoppningar gällande vad som komma skall för Chordate Medical.

Chordate Medical befinner sig i en spännande fas där man förbereder för att bygga upp en tydlig marknadsposition på utvalda marknader. Som ett led i arbetet med att lyckas med marknadsetableringen har man stärkt styrelsen med Caroline Lundgren Brandberg som valdes in som ledamot under bolagets extra bolagsstämma den 5 oktober. Samtidigt beslutade man om omval av styrelseordförande Henrik Rammer och styrelseledamöter Tommy Hedberg och Gunilla Lundmark.

Intervju med Caroline Lundgren Brandberg  

Caroline Lundgren Brandberg har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala Universitet och en Executive MBA från Stockholms Universitet. Sedan augusti 2021 jobbar Lundgren Brandberg som Global Sales Director på climate tech-bolaget Deedster. Hon har tidigare även haft en roll som Global Partner Director på Viddget (tidigare Intaktus) samt en lång karriär på Ericsson där hon höll ett flertal ledande positioner.

Caroline, kan du till att börja med berätta lite kort om din professionella bakgrund?

– Jag har bott och arbetat internationellt i mer än 15 år i ledande affärsrelaterade positioner bland annat inom Ericsson i Sverige och Singapore. Under dessa år har jag jobbat både med sälj, marknadsföring, produktutveckling, affärsutveckling samt arbetat aktivt i flera styrelser inom både bolag och stiftelser.

Under min Executive MBA så började ett större engagemang för klimatrelaterade frågor ta form och jag har sedan dess jobbat med klimat och hållbarhetsarbete både inom både näringsliv och civilsamhälle. Jag jobbar just nu som Global Sales Director på climate tech-bolaget Deedster.

Vad lockade dig att anta rollen som styrelseledamot i Chordate Medical?

– Jag ser en enorm potential i Chordates produkter och en möjlighet att hjälpa människor med både kronisk migrän och nästäppa. Vetenskaplig litteratur anger att mellan 110-170 miljoner personer i världen lider av kronisk migrän och WHO uppskattar att 6-8 procent bland män och 15-18 procent bland kvinnor i Europa och Amerika årligen diagnostiseras med migrän. Detta innebär även att migrän kan ses som en kvinnosjukdom vilket för mig bidrar till att känna ett ännu större engagemang för bolaget. Jag har även flera familjemedlemmar som ofta drabbas av migrän, så jag vet vilket lidande det innebär. Nuvarande behandlingsstrategier har dessutom otillräcklig effekt och väsentliga biverkningar.

Vad tar du med dig från dina tidigare erfarenheter till Chordate Medicals styrelse?  

– Då jag både har forskat på och jobbat med styrning av hybridorganisationer så tror jag att jag kan bidra med ett bredare fokus i styrelsen. Jag har även jobbat mycket med internationell partnerförsäljning, marknadsföring och affärsutveckling och tar med mig erfarenheterna från dessa delar in i styrelsearbetet i Chordate. Jag hoppas även på att kunna bidra med ytterligare energi och nya perspektiv i arbetet framöver. 

Slutligen, vilka milstolpar ser du framför dig och vad kommer du fokusera på för att få bolaget att uppnå dessa?  

– Jag tror starkt på bolagets affärsidé att hjälpa människor med kroniska tillstånd och sjukdomar till bot eller lindring – över längre tid – med hjälp av en patenterad behandlingsmetod som varken är kirurgi eller läkemedelsbaserad och som heller inte ger några biverkningar. Mitt mål är att kunna hjälpa så många människor som möjligt med detta och samtidigt skapa ett betydande värde för våra kunder och aktieägare.

– Jag tror att en viktig milstolpe för bolaget är att bevisa att vår produkt är attraktiv på ett urval av länder för att på längre sikt kunna sälja bolaget till ett större bolag som med hjälp av ett etablerat försäljningsnätverk har möjlighet att skala upp utrullning och försäljning av Chordates produkter på den internationella marknaden. Mitt fokus kommer därför att ligga på att både stötta vd:n i genomförandet av affärsplanen samt att bidra i arbetet med den långsiktiga strategin för bolaget.

Fler Nyheter

Pressmeddelanden

Vill du läsa våra pressmeddelanden finns de under Investor relations eller via länken nedan.

Pressmeddelanden

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om K.O.S-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.