Nyheter

Chordate Medicals vd kommenterar den avslutade studien

23 oktober, 2020

Chordate Medical har under en längre period genomfört två parallella studier – en inom rinit (kronisk nästäppa) och en inom kronisk migrän – med bolagets teknologi Kinetic Oscillation Stimulation. Chordate Medical har nu valt att avbryta rekryteringen till rinitstudien då en interimanalys har visat att man förmodligen inte kommer nå konklusiva slutresultat. Chordate Medicals vd Anders Weilandt påpekar att migränindikationen är bolagets huvudfokus just nu och att försäljningen av bolagets produkt inte påverkas av beskedet.

Chordate Medical erhöll en CE-märkning för sin rinitbehandling redan 2011 och produkten – Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) – är godkänd för försäljning i Norden, EU, Israel och Saudiarabien och säljs via distributörer i Norden, Italien och Israel. Nu arbetar bolaget mot att även få K.O.S-behandlingen CE-märkt inom indikationen kronisk migrän.

Chordate Medicals syn på potentialen i båda indikationerna är oförändrat positiv

Hej Anders Weilandt, vd Chordate, kan du berätta mer om det primära målet med studien och varför bolaget ville få fram denna data?

– Studien var tänkt att så småningom leverera kompletterande vetenskapligt underlag som skulle kunna användas i t.ex. ersättningsdiskussioner med försäkringsstrukturer i olika marknader. I praktiken skulle det kunna ha skett någon gång under 2022 efter att en vetenskaplig tidskrift då hade publicerat en artikel baserad på studien. Syftet var inte att understödja försäljningsarbetet ute på fältet, eftersom man sällan eller aldrig säljer medicinteknik på studier.

Hur kommer det sig att resultatet avviker från den tidigare studien, var t.ex. studiedesignen annorlunda den här gången?

– Inklusionskriterierna var relativt lika i båda studierna, men den tidigare studiens utförande förändrades under resans gång varför det inte är speciellt enkelt eller relevant att försöka göra en direkt jämförelse.

Bolaget kommer fullfölja uppföljningen av aktiva patienter i 12 månader trots att studien formellt har avslutats. Hur kommer den data som samlas in användas?

– Det vore inte etiskt korrekt att inte fullfölja uppföljningen enligt studieprotokollet, och det gör att studien inte heller avslutas formellt förrän alla patienter har gått ur studien efter 12 månader. Det finns alltid en mängd nyttig information att bygga vidare på även i studier som av något skäl inte går som planerat. Vi kommer därför att analysera resultaten noggrant när vi får tillgång till studiedata.

Chordates produkt för kronisk nästäppa finns redan på marknaden idag – innebär den nu avslutade studien att produkten måste dras tillbaka?

– Produkterna för indikationen kronisk nästäppa är CE-märkt baserat på tidigare studier, och försäljningen fortsätter – en nedlagd studie påverkar inte det. Det finns många produkter på marknaden som har både konklusiva och icke-konklusiva studier i bagaget.

Marknaden reagerade kraftigt på beskedet och aktiekursen sjönk med 40% under torsdagen. Anser du att det är det en reaktion i proportion till nyhetens inverkan på bolaget och rinit-produkten?

– Jag kommenterar inte kursrörelser av princip. Däremot vill jag understryka att det är migränindikationen som är huvudfokus i vårt byggande av bolagsvärdet, vilket vi tidigare har kommunicerat.

– Generellt sett finns det antagligen en rad skäl till att en aktiekurs rör sig radikalt, en del av teknisk natur, eller utifrån frågor som rör aktieägares syn på investeringshorisont m.m. Det behöver ju inte per definition röra sig om en exakt värdering av den faktiska informationen som givits i t.ex. ett pressmeddelande.

Påverkas bolagets migränprodukt på något sätt av att rinit-studien nu avslutats?

– De två indikationerna migrän och nästäppa är helt olika sjukdomstillstånd, och har förmodligen olika bakgrundsorsaker. I tillägg kommunicerade vi i maj 2019 resultatet av interimanalysen från migränstudien. Interimanalysen bekräftade att studiedesignen är korrekt och att det är sannolikt att migränstudien når önskat resultat. Vi uppfattar det svaret som mycket positivt. Slutsatsen blir att dessa två studierna inte har någon inbördes påverkan på varandra.

Kommer bolaget genomföra fler studier av K.O.S inom rinit, eller kommer kronisk migrän vara främsta fokus framöver?

– Som tidigare kommunicerats så är vår strategi att succesivt bygga upp ett stabilt vetenskapligt underlag för våra produkter. Huvudfokus är fortsatt migränindikationen, men det är möjligt att vi efter utvärdering kommer fram till att mer ska göras även på rinit. Det finns olika vägar vi kan ta där, och hur det kan komma att se ut får vi återkomma till om och när det blir aktuellt.

Om vi blickat framåt, hur bedömer bolaget marknadspotentialen för respektive produkt, och hur spelar detta in i bolagets verksamhetsfokus?

– Vår syn på potentialerna i vår två indikationer är oförändrat positiv, där vi bedömer att migränindikationen är mer definierad som marknad och därför förmodas vara snabbare att komma fram i. Potentialen för rinit är också stor, men kommer att ta längre tid för oss att bearbeta.

Vad blir nästa steg för Chordate Medical?

– I närtid handlar det om att få migränstudien genomförd och att hantera kortsiktig påverkan från Covid-19. Därefter ska vi slutföra CE-märkesprocessen för migrän inom det nya regelverket MDR, som träder i kraft i EU från maj nästa år. I övrigt så gäller fortsatt att bygga bevis i marknaden genom att sälja mer produkter i fler marknader.

 

Fler Nyheter

Nyhet

Aktieägare meddelar ökat innehav

16 februari, 2021
Nyhet

Aktieanalys av Chordate Medical

26 november, 2020

Pressmeddelanden

Vill du läsa våra pressmeddelanden finns de under Investor relations eller via länken nedan.

Pressmeddelanden

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om K.O.S-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Kontakta oss


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.