Vårt Business Case

Vi bygger allt vi gör på en stark övertygelse om att människor idag söker alternativ som kan ge bot eller lindring - utan läkemedel, och därmed nästan helt utan oönskade biverkningar. Nervstimulering, som är vårt utvecklingsområde, är precis ett sådant alternativ.

Globala medicintekniska företag delar den analysen och investerar årligen stora summor i området nervstimulering/neuromodulation, inriktat på en rad olika sjukdomstillstånd. Den globala marknaden för neurostimuleringsprodukter väntas uppgå till 132,8 miljarder SEK 2024.

Rinit och migrän

Kronisk nästäppa och migrän är de tillstånd vi har valt att fokusera på. Från början var Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, uteslutande en behandling mot nästäppa (rinit). Efterhand upptäckte läkare att många patienter även upplevde att deras migränsymtom förbättrades. Därför började vi undersöka exakt hur K.O.S kan användas mot migrän.

Både nästäppa och migrän berör en stor mängd människor globalt. Behandlingen mot nästäppa är tillgänglig i Norden, EU, Israel och Saudiarabien. Vi genomför för närvarande viktiga kliniska studier inom båda dessa terapiområden.

Studien om förebyggande behandling av kronisk migrän har försenats på grund av covid-19, men beräknas vara klar under första delen av tredje kvartalet 2021.

Redan under våren 2019 gjordes en interimanalys. Den rekommenderade att vi skulle fortsätta studien utan att ändra antalet patienter. Vi tolkar det som en tydlig signal om att studien är korrekt designad och att den sannolikt kan nå önskat resultat.

Här kan du läsa mer om de kliniska studier som genomförs.

Tydlig exitstrategi

Chordate Medical har en tydlig exitstrategi. Vi bygger upp vårt bolagsvärde baserat på tre delar: en omfattande patentportfölj, stabila vetenskapliga bevis från kliniska studier, och genom att tidigt visa försäljningsframgångar i ett fåtal utvalda marknader.

Här berättar VD Anders Weilandt om Chordates planer.

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om K.O.S-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Kontakta oss


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.