Marknaden för migrän

Den globala marknaden för behandling av migrän är enorm eftersom den rapporteras beröra 15-18 procent av kvinnor och 6-8 procent av männen. Av dessa har cirka 110-170 miljoner människor kronisk migrän, det vill säga har huvudvärk mer än femton dagar med minst åtta dagar med migränanfall per månad. Enligt Global Data Healthcare report (2017) uppskattas försäljningen av migränläkemedel uppgå till cirka 83,7 miljarder SEK år 2026 med en årlig tillväxt om drygt 10 procent i de sju största marknaderna.

Stort lidande, stora kostnader

Kronisk migrän orsakar stort personligt lidande. Många av patienterna tvingas sjukskriva sig flera dagar i månaden. Den samhällsekonomiska effekten av migrän är med andra ord stor, både genom produktionsbortfall och sjukvårdskostnader.

Patientgruppen migräniker är stor och varierad. Migrän drabbar olika människor på olika sätt. Det som fungerar för en patient kanske inte alls fungerar för en annan. Vissa patienter får biverkningar av läkemedel och behandlingseffekten avtar oftast över tid. Därför är intresset för alternativa behandlingar stort.

Nästan all behandling av kronisk migrän sker idag i form av mediciner, som i många fall för med sig en rad oönskade biverkningar. För många patienter har medicinerna ingen eller begränsad effekt.

Alternativ till botox

Ett alternativ till mediciner är idag botoxinjektioner i ansiktet och runt huvudet. Behandlingen genomförs cirka fyra gånger per år och varje behandling innebär cirka 30-40 injektioner. Biverkningarna är värk i huvud och nacke en tid efter behandlingen. Marknaden för botoxinjektioner mot migrän väntas uppgå till cirka sju miljarder kronor 2023.

Eftersom vår behandling K.O.S också är förebyggande och fri från läkemedel, är de patienter som nu behandlas med botox mot migrän en viktig målgrupp. Patienter som väljer botoxalternativet betalar privat för sin behandling i många marknader. Vi utgår därför från att vi relativt snabbt kan ta marknadsandelar i det segmentet, i synnerhet eftersom K.O.S har få eller inga oväntade bieffekter.

K.O.S-behandlingen för kronisk migrän är just nu föremål för en klinisk studie på nio kliniker i Tyskland och Finland. På grund av covid-19 har studien tillfälligt fördröjts, men beräknas påbörja behandling av de sista patienterna under tredje kvartalet 2021.

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om K.O.S-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.