Marknaden för rinit

Uppskattningsvis upplever cirka 1,3 procent av befolkningen att kronisk nästäppa (rinit) är så negativt för livskvaliteten att man vill ha hjälp. De drabbade har ofta andningssvårigheter vilket leder till ytterligare besvär som muntorrhet, snarkningar och nedsatt talförmåga. Symptomen uppfattas ofta som vanliga men kroniska förkylningar.

Värdefullt alternativ

Rinitpatienter hanteras normalt i primärvården och på öron-näsa-halskliniker (ÖNH), om de blir remitterade till specialist. De behandlingsalternativ som finns idag är dels vanliga avsvällande nässprejer, dels ganska avancerade kirurgiska ingrepp. Inga alternativ är fria från risker och långvarigt sprejande kan ofta orsaka ett oönskat läkemedelsberoende. Vården saknar helt enkelt vettiga förebyggande alternativ. K.O.S-behandlingen har i studier visat sig vara ett värdefullt alternativ som har få eller inga oväntade bieffekter.

Stor potential

Vår behandling för nästäppa är CE-märkt och godkänd för försäljning i Norden, EU, och Saudiarabien, där vi säljer via våra distributörer. Cirka 2,5 miljoner personer är presumtiva patienter för Chordate på dessa marknader. Räknat med endast en behandling per år samt att behandlingsmetoden visat sig verksam för 55 procent av behandlade patienter, motsvarar detta en maximal potentiell omsättning på cirka 850 miljoner kronor per år enbart på behandlingar med nuvarande prissättning.

Under 2020 publicerades en studie från Amsterdams universitet som analyserade datamaterialet från en äldre studie från 2013-14. Man kom där fram till att K.O.S-behandlingen har en signifikant bättre effekt än placebo. Detta styrker vår uppfattning att marknaden för K.O.S har stor potential.