Vår historia

Vår affärsidé är att hjälpa människor med kroniska tillstånd och sjukdomar med hjälp av en patenterad behandlingsmetod som varken är kirurgisk eller läkemedelsbaserad. Behandlingen kallas Kinetic Oscillation Stimulation och förkortas K.O.S.

Idag fokuserar vi på dels kronisk nästäppa (rinit) som påverkar ca 1,3 procent av världens befolkning, och dels kronisk migrän som drabbar 1,4-2,2 procent av populationen med svår och frekvent huvudvärk.

Internationell etablering

K.O.S är ett produktsystem för nervstimulerande behandling med långtidsverkan, som modulerar det autonoma nervsystemets funktion. Rinitbehandlingen är CE-märkt och under försäljning inom EU, migränbehandlingen CE-märktes i maj 2021 baserat på data från en interimanalys, och är för närvarande under lansering.

Vi vill etablera vår teknologi på den internationella marknaden för neuromodulation. Vi säljer vårt produktsystem och våra behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna.

Handlas på NGM-SME

Idag har bolaget tre anställda, stöttade av en handfull expertkonsulter, med stor samlad erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling, internationell marknadsetablering, och klinisk studieverksamhet. Inriktningen på verksamheten är helt fokuserad på försäljning på ett fåtal utvalda marknader och genomförandet av de två pågående studierna.

Chordate Medical AB, koncernens rörelsedrivande del, är ett helägt dotterbolag till Chordate Medical Holding AB (Publ) som noterades på Nordic Growth Market-SME med första handelsdag 8 mars 2017.

Företaget är baserat i Kista, utanför Stockholm.

2019
 • Interimanalys från migränstudien redovisar positiv indikation
 • Italienska och nordiska distributörerna investerar i bolaget
 • Migränstudien utökas med fyra kliniker i Finland
 • Grundpatentet beviljas i EU
 • Försäljning i Italien blir kommersiellt etablerad
2018
 • Distributörsavtal tecknas för Finland, Italien, Israel och UK
 • Produktionen av elektronikenheten läggs ut på underleverantör
 • Första patienten inkluderas i migränstudien
 • Fasta kostnader reduceras
 • Första patienten inkluderas i rinitstudien
 • Joint Venture-bolag med Nanos Medical bildas i Shanghai
2017
 • Bolaget introduceras på NGM SME
 • Samtliga 8 patentansökningar i Kina godkänns
 • VINNOVA beviljar stöd till planerad migränstudie
  med 2 MSEK
 • Studie av KOS effekt på hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) publiceras i Annals of Noninvasive Electrocardiology
 • Distributörsavtal tecknas för danska och norska marknaderna
 • Egen behandlingsklinik startas i Kista
 • Avsiktsförklaring tecknas med Nanos Medical om Joint Venture
2016
 • Studie (genomfördes 2013) för kronisk nästäppa med 207 patienter publiceras i tidskriften Acta Otolaryngologica
 • Distributörsavtal tecknas på marknader i Mellanöstern och UK
2015
 • Bolaget påbörjar försäljningsaktiviteter i Sverige och sökandet av distributörer i Norden och UK
2014
 • Studie (genomförd 2008) publiceras i Acta Otolaryngologica
 • Migränstudie (genomförd 2013) publiceras i Headache
 • Andra generationens produktsystem CE- märks
2013
 • Första studien för migrän med 36 patienter inleds
 • Andra studien för kronisk nästäppa med 207 patienter påbörjas vid sex kliniker i Sverige
 • Ytterligare patentansökningar lämnas in
2012
 • Första ÖNH-kliniken börjar använda KOS behandling
2011
 • De första anställda börjar
 • ISO 13485 och MDD certifiering erhålls
 • Första produktsystem CE-märks
 • Ytterligare patentansökningar lämnas in
2010
 • Första externa kapitalet erhålls från en investerare
2008
 • Första studien för kronisk nästäppa med 71 patienter vid Karolinska Institutet
 • Grundpatent beviljas i Sverige
2005
 • Dotterbolaget Chordate AB grundas av professor Jan-Erik Juto, ÖNH-kirurg vid Karolinska i Huddinge, tillsammans med Fredrik Juto

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om K.O.S-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.