VD om framtiden

En tydlig strategi

Hösten 2019 kommunicerade vi för första gången att vår underliggande strategi är att bygga upp verksamhetens värde, för att på sikt sälja bolaget. Detta var kanske uppenbart för initierade investerare, men vi ville göra det tydligt för alla att vi siktar på en försäljning. Det ger en säkrare och mer överskådlig investeringshorisont för våra aktieägare.

Dessutom är vi helt fokuserade på en enskild teknologi, låt vara med två stora och lovande användningsområden. Det går inte att bortse från att risken med en enda produkt ökar med tiden, vilket ofta leder in bolagsprojekt av vår typ på mer eller mindre logiska tekniska expansioner, med förvärv och annat som är svårt att följa som aktieägare.

Vår ambition är att projektet Chordate ska vara lätt att följa för våra investerare, och att det ska uppfattas som logiskt när vi börjar närma oss en exitmöjlighet.

Pågående studier

Klinisk studie av kronisk migrän
Våren 2019 gjordes en interimanalys av den pågående internationella multicenterstudien för förebyggande behandling av kronisk migrän. Analysen rekommenderade att vi skulle fortsätta studien utan att behöva ändra antalet patienter. Vi tolkar det som en tydlig signal om att studien är korrekt designad och att den sannolikt kan nå önskat resultat.

Vår prognos är nu att sista patienten i studien påbörjar sin behandling under tredje kvartalet 2021, därefter kommer studiedata att analyseras, och efter det kan resultaten omsättas till en vetenskaplig artikel med avsikt att få den publicerad. Detta kan dock försenas ytterligare av covid-19 och den inverkan pandemin haft på sjukvårdsinrättningar världen över. När artikeln sedan får godkännande att publiceras i en vetenskaplig tidskrift kan vi offentliggöra studieresultaten. Det statistiska utfallet från interimanalysen gjorde att vi också fick indikationen förebyggande behandling av vuxna med kronisk migrän CE-märkt i maj 2021, långt över ett år tidigare än vad vi planerade. Ett ytterst värdefullt tillägg till vårt behandlingserbjudande. 

Kronisk rinit
Under 2020 publicerade Amsterdams Universitet en studie där man analyserade datamaterialet från en äldre studie från 2013-14 på kronisk rinit. Man kom där fram till att K.O.S-behandlingen har en signifikant bättre effekt än placebo i per-protocol analysen. Detta styrker vår uppfattning att marknaden för K.O.S-behandlingen har en stor potential inom rinitområdet.

Strukturellt motstånd

Idag är det långt svårare för ett litet medtechbolag att bygga en internationell försäljningsframgång än det var för 20-30 år sedan. På nittitalet kunde man relativt enkelt registrera produkter och få tillstånd att sälja i hela världen. Affärer gjordes direkt med läkare eller på avdelningsnivå. Idag är det allt högre hinder som ska forceras, i form av till exempel regulatoriska krav och strukturellt motstånd på den kliniska marknaden. Följden blir att det i stort sett bara är stora globala företag som har muskler och kompetens att framgångsrikt etablera nya produkter globalt.

Samtidigt har investeringsviljan hos de stora företagen avtagit när det gäller intern teknisk forskning och utveckling. Risken är helt enkelt för hög och effektiviteten för låg i stora organisationer. Detta har lett till en sorts symbios där små snabba och riskvilliga bolag får leverera bevisade och relativt billiga medtechprojekt som de stora bolagen kan köpa upp. Chordates mål är att vara ett sådant projekt.

Många exempel

I tabellen* nedan visas ett antal mindre uppköp som gjorts av Medtronic (US), Boston Scientific (US) och LivaNova (UK) de senaste fem åren. Dessa tre är bland de fem största bolagen inom nervstimulering som har genomfört bolagsförvärv. Här framgår att vid sidan om stora affärer - där BigMedtech köper och säljer affärsområden mellan varandra - så investeras det även i förvärv av mindre specialistbolag. Chordates mål är att vara ett sådant bolag.

*Källa: CrunchBase

Köpt bolag Köpande bolag Publicerat Köpesskilling USD
AV Medical Medtronic 2019-10-11 30 000 000
VertiFlex Boston Scientific 2019-05-09 465 000 000
Veniti Boston Scientific 2018-08-08 160 000 000
Claret Medical Boston Scientific 2018-07-20 270 000 000
nVision Medical Boston Scientific 2018-04-16 275 000 000
VisionSense Medtronic 2018-04-09 75 000 000
NxThera Boston Scientific 2018-03-21 306 000 000
ImThera Medical Inc LivaNova 2017-12-05 225 000 000
Apama Medical Boston Scientific 2017-10-02 300 000 000
Symetis Boston Scientific 2017-03-30 435 000 000
EndoChoice Boston Scientific 2016-09-27 210 000 000
Smith & Nephew's gynecology business Medtronic 2016-05-18 350 000 000
Aircraft Medical Medtronic 2015-11-18 110 000 000
Lazarus Effect Medtronic 2015-10-01 100 000 000
Medina Medical Medtronic 2015-09-01 150 000 000
Twelve Medtronic 2015-08-25 458 000 000
RF Surgical Systems Medtronic 2015-07-13 235 000 000
CardioInsight Technologies Medtronic 2015-06-20 93 000 000
Aptus Endosystems Medtronic 2015-06-19 110 000 000
Xlumena Boston Scientific 2015-04-01 75 000 000

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om K.O.S-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.