Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat en ny behandlingsmetod mot kronisk nästäppa och kronisk migrän. Den globala läkemedelsmarknaden för migränbehandlingar beräknas uppgå till cirka 83,7 miljarder SEK per år inom fem år. Bolagets patenterade K.O.S-behandling för kronisk migrän står inför slutfasen av en patientstudie som förväntas påbörja behandlingen av de sista patienterna under tredje kvartalet 2021. Migränbehandlingen CE-märktes i maj 2021, över ett år före bolagets plan. Sedan tidigare har bolagets rinit-behandling erhållit CE-märkning och introducerats på utvalda europeiska marknader samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market – SME med kortnamnet: CMH.

K.O.S har få eller inga oväntade bieffekter

Under behandlingen kan ett visst obehag kännas i näsan. Men utöver det har inga negativa sidoeffekter observerats.

K.O.S ersätter befintliga mediciner

K.O.S kan i många fall ersätta de mediciner som används idag. Detta innebär att många migränpatienter kan slippa ta tabletter eller göra injektioner.

K.O.S är samhällsekonomiskt effektivt

K.O.S är billigt och effektivt. I slutänden blir konsekvensen lägre behandlingskostnader och lägre kostnader för sjukfrånvaro och produktionsbortfall.

Analyser, artiklar & intervjuer

Följande analytiker följer Chordate:

Analyst Group

Analyst Group

BioStock

BioStock

Västra Hamnen

Västra Hamnen