Den globala läkemedelsmarknaden för migränbehandlingar är enorm och beräknas uppgå till cirka 83,7 miljarder SEK per år inom sex år. Vår behandlingsmetod Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, är föremål för en större internationell studie som blir klar under första delen av Q3 2021. Under 2019 genomfördes en interimanalys som bekräftade att studiedesignen är korrekt och att det är sannolikt att studien når önskat resultat. Vår aktie (CMH) är noterad på Nordic Growth Market-SME.

K.O.S har få eller inga oväntade bieffekter

Under behandlingen kan ett visst obehag kännas i näsan. Men utöver det har inga negativa sidoeffekter observerats.

K.O.S ersätter befintliga mediciner

K.O.S kan i många fall ersätta de mediciner som används idag. Detta innebär att många migränpatienter kan slippa ta tabletter eller göra injektioner.

K.O.S är samhällsekonomiskt effektivt

K.O.S är billigt och effektivt. I slutänden blir konsekvensen lägre behandlingskostnader och lägre kostnader för sjukfrånvaro och produktionsbortfall.

Investor relations 
Investor relations 
Investor relations 
 

Analyser, artiklar & intervjuer

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om K.O.S-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Kontakta oss


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.