Svensk uppfinning ny behandling mot migrän
Vår behandlingsmetod K.O.S är ett alternativ till medicinering mot migrän - utan oväntade bieffekter
Läs mer om oss
Slutfas i banbrytande klinisk migränstudie
En klinisk studie slutfördes i juli 2022 - mycket positiva indikationer
Mer om vårt arbete
Svensk forskning siktar mot global migränmarknad
Behandlingsmetoden K.O.S tar sikte på en gigantisk global marknad
Vår marknad

Chordate är ett medicintekniskt bolag som under mer än tio år har utvecklat och patenterat en ny behandlingsmetod mot kronisk nästäppa och kronisk migrän. Den globala läkemedelsmarknaden för migränbehandlingar beräknas uppgå till cirka 83,7 miljarder SEK per år inom fem år. Bolagets patenterade K.O.S-behandling för kronisk migrän CE-märktes i maj 2021, över ett år före bolagets plan. Sedan tidigare har bolagets rinit-behandling erhållit CE-märkning och introducerats på utvalda europeiska marknader samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet: CMH.

K.O.S har få eller inga oväntade bieffekter

Under behandlingen kan ett visst obehag kännas i näsan. Men utöver det har inga negativa sidoeffekter observerats.

K.O.S ersätter befintliga mediciner

K.O.S kan i många fall ersätta de mediciner som används idag. Detta innebär att många migränpatienter kan slippa ta tabletter eller göra injektioner.

K.O.S är samhällsekonomiskt effektivt

K.O.S är billigt och effektivt. I slutändan blir konsekvensen lägre behandlingskostnader och lägre kostnader för sjukfrånvaro och produktionsbortfall.

Analyser, artiklar & intervjuer

Följande analytiker följer Chordate:

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om K.O.S-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss

Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy