Marknaden för migrän

Den globala marknaden för behandling av migrän är enorm eftersom den rapporteras beröra 15-18 procent av kvinnor och 6-8 procent av männen. Av dessa har cirka 110-170 miljoner människor kronisk migrän, det vill säga har huvudvärk mer än femton dagar med minst åtta dagar med migränanfall per månad. Enligt Polaris market research (2022) uppskattas försäljningen av migränläkemedel uppgå till cirka 92 miljarder SEK år 2030 med en årlig tillväxt om 8,5 procent i de sju största marknaderna.

Stort lidande, stora kostnader

Kronisk migrän orsakar stort personligt lidande. Många av patienterna tvingas sjukskriva sig flera dagar i månaden. Den samhällsekonomiska effekten av migrän är stor både genom produktionsbortfall och sjukvårdskostnader.

Patientgruppen migräniker är stor och varierad. Migrän drabbar olika människor på olika sätt. Det som fungerar för en patient kanske inte alls fungerar för en annan. Vissa patienter får biverkningar av läkemedel och behandlingseffekten avtar oftast över tid. Därför är intresset för alternativa behandlingar stort.

Nästan all behandling av kronisk migrän sker idag i form av mediciner, som i många fall för med sig en rad oönskade biverkningar. För många patienter har medicinerna ingen eller begränsad effekt.

Alternativ till botox

Ett alternativ till mediciner är idag botoxinjektioner i ansiktet och runt huvudet. Behandlingen genomförs fyra gånger per år och varje behandling innebär cirka 30-40 injektioner. Biverkningarna kan vara värk i huvud och nacke en tid efter behandlingen. Marknaden för botoxinjektioner för migrän väntas uppgå till cirka 3,5 miljarder dollar år 2027.

Eftersom vår behandling Ozilia® Migraine också är förebyggande och fri från läkemedel, är de patienter som nu behandlas med botox mot migrän en viktig målgrupp. Patienter som väljer botoxalternativet betalar privat för sin behandling i många marknader. Vi utgår därför från att vi relativt snabbt kan ta marknadsandelar i det segmentet, i synnerhet eftersom Ozilia® Migraine har få eller inga oväntade bieffekter.

Ozilia® Migraine-behandlingen för kronisk migrän har varit föremål för en klinisk studie på nio kliniker i Tyskland och Finland som slutfördes i augusti 2022, benämnd PM007.

Den 8 september 2022 presenterades en vetenskaplig poster på Migraine Trust International Symposium 2022, London, som redovisade statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar. Den 3 november 2022 redovisades att slutanalysen av hela studien bekräftade statistisk signifikans. Chordates Ozilia®-behandling är därmed kliniskt bevisat lika bra eller bättre än läkemedelsbaserade alternativ mot migrän.

Slutgiltiga studiedata kommer kommuniceras i detalj av Chordate när den första vetenskapliga artikeln har godkänts för publicering.

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om Ozilia®-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy