Studier och publikationer

Migrän

Studien av kronisk migrän pågår på tio kliniker i Tyskland och Finland. Studien har försenats på grund av covid-19, men beräknas vara klar runt årsskiftet 20/21.

Resultatet från en interimanlays av de första 53 patienterna redovisades i maj 2019. Den externa datamonitoreringskommittén rekommenderade att studien skulle fortsätta enligt plan, och att antalet patienter i studien inte behövde ändras. Vi tolkar detta som en tydlig signal om att studien sannolikt kommer att nå önskat resultat.

Med investeringen i den här studien vill vi främst få fram underlaget vi behöver för CE-märkning, och givetvis de vetenskapliga bevis som behövs för att förstå vårt bolagsvärde.

Primärt effektmål: utvärdera K.O.S effekt på minskning av antal huvudvärksdagar/månad med moderat till allvarlig intensitet

Omfattning: < 140 patienter på 10 kliniker i Tyskland och Finland

Typ: dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad

Inkludering: 18-65 år man/kvinna, migrändiagnos < 60 års ålder, Kronisk migrändiagnos >3 månader

Design: 50/50 randomiserade till aktiv vs. placebobehandling, 4 veckor screening, 6 veckor behandling, uppföljning 4 veckor

Rinit

Vår stora rinitstudie pågår på 13 kliniker i sex länder inom EU och UK, och sista patienten beräknas vara färdigbehandlad under H1 2021. Studien har 12 månaders uppföljning varför studien är färdig ett år senare.

Syftet med investeringen i rinitstudien är att tillsammans med våra tidigare studier få fram starka argument som underlag för ersättningsbeslut hos försäkringsbolag och offentliga vårdsystem.

Primärt effektmål: utvärdera K.O.S förbättringseffekt på NAR (icke-allergisk-rinit) med bland annat Total Nasal Symptom Score (TNSS)

Omfattning: Cirka 300 patienter på 13 kliniker i sex länder inom EU och UK

Typ: dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad

Inkludering: 18-65år man/kvinna, rinitdiagnos > 12 veckor, täppa uppskattad till >2 (skala 0-3)

Design: 50/50 randomiserade till aktiv vs placebobehandling, 10 dagar screening, två behandlingar med fyra veckors mellanrum, uppföljning med 12 veckors mellanrum i 12 månader

Kliniska studier och referenser

Effekten från Chordates behandling har under åren undersökts i en rad studier, där bolaget oftast varit sponsor. Dessa studier har publicerats i artiklarna nedan.

Rinit/Nästäppa – studier med K.O.S

Ehnhage, A, Sahlstrand Johnsson P, et al Treatment of idiopathic rhinitis with kinetic oscillations – a multi- centre randomized controlled study. Acta Oto-laryngologica, 2016; 136(8):852-859

Juto JE, Axelsson M. Kinetic oscillation stimulation as treatment of non-allergic rhinitis: an RCT study. Acta Otolaryngol 2014; 134:506-12.

Fokkens et al. Rhinology Future Debates 2017 by EUFOREA: Novel treatments and surgical solutions in rhinology. Clinical Otolaryngology. 2018;1–10.

Migrän – studier med K.O.S

Tie-Qiang Li, Yanlu Wang, Rolf Hallin, Jan-Erik Juto. Resting-state fMRI study of acute migraine treatment with kinetic oscillation stimulation in nasal cavity. Neurolmage: Clinical 2016; 451-459

Jan-Erik Juto, MSc, MD, PhD; Rolf G. Hallin, MD, PhD. Kinetic Oscillation Stimulation as Treatment of Acute Migraine: A Randomized, Controlled Pilot Study. Wiley Periodicals, Inc. 2014

Verkansmekanism

Markus Jerling MD, Iwona Cygankiewicz, Nabil Al-Tawil, Borje Darpo, Anders Ljungström, Wojciech Zareba. Effects of intranasal kinetic oscillation stimulation on heart rate Variability. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2017;e12474.

Tie-Qiang Li, Yanlu Wang, Rolf Hallin, Jan-Erik Juto. Resting-state fMRI study of acute migraine treatment with kinetic oscillation stimulation in nasal cavity. NeuroImage: Clinical 12 (2016) 451–459

Övriga vetenskapliga referenser

Sarin S. The role of the nervous system in rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:999-1016.

Safwan S. Jaradeh, MD; Timothy L. Smith, MD, MPH; Laura Torrico, MD; Thomas E. Prieto, PhD; Todd A. Loehrl, MD; Ronald J. Darling, MD; Robert J. Toohill, MD, FACS. Autonomic Nervous System Evaluation of Patients With Vasomotor Rhinitis. Laryngoscope 2000; 110:1828–1831

Hellings P.W., Klimek L., Cingi C., Agache I., Akdis C., Bachert C., Bousquet J., Demoly P., Gevaert P., Hox V., Hupin C., Kalogjera L., Manole F., Mösges R., Mullol J., Muluk N.B., Muraro A. , Papadopoulos N., Pawankar R. , Rondon C. , Rundenko M., Seys S.F., Toskala E., Van Gerven L., Zhang L., Zhang N., Fokkens W.J. Non-Allergic Rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy. 2017

K. Scadding, H. H. Kariyawasam, G. Scadding, R. Mirakian, R. J. Buckley, T. Dixon, S. R. Durham, S. Farooque, N. Jones, S. Leech, S. M. Nasser, R. Powell, G. Roberts, G. Rotiroti, A. Simpson, H. Smith, A. T. Clark, BSACI guideline for the diagnosis and management of allergic and non-allergic rhinitis (Revised Edition 2017; First edition 2007), Clin Exp Allergy. 2017;47:856–889.

Pete Smith, David Price, Richard Harvey, Andrew Simon Carney, Vicky Kritikos, Sinthia Z Bosnic-Anticevich, Louise Christian, Derek Skinner, Victoria Carter, Alice Marie Sybille Durieux. Medication-related costs of rhinitis in Australia: a NostraData cross sectional study of pharmacy purchases. Journal of Asthma and Allergy. 2017:10 153–161

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om K.O.S-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Kontakta oss


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.