Studier och publikationer

Pipeline – kliniska studier

Syftet med bolagets kliniska utvecklingsprogram är att stödja den pågående marknadsintroduktionen av Ozilia® Migraine-teknologin för kronisk migrän i EU och lägga grunden för regulatoriskt marknadstillträde på andra marknader såsom USA.

Den kliniska utvecklingsstrategin syftar till att själva genomföra studier av specifik karaktär och kortare varaktighet, och att uppmuntra och underlätta andra oberoende och externt initierade studier när sådana möjligheter uppstår.

Pågående och planerade kliniska studier

  • Studien om kronisk rinit, PR008, levererade sin data i juni 2022, varefter analys och publiceringsarbete nu följer.

  • PM009, är en pågående öppen pilotstudie för att utvärdera effektiviteten av intranasal Kinetisk Oscillations Stimulans (Ozilia® Migraine) vid förebyggande behandling av kronisk migrän på försökspersoner som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare. Studiens mål är att inkludera 25-30 patienter för att undersöka minskningen av dagar med huvudvärk med hjälp av Ozilia® Migraine-tekniken. Studien genomförs vid King’s College i London med tre till fyra remitterande kliniker som hjälper till med rekryteringen av lämpliga patienter till studien. Syftet med denna undersökning är att upptäcka en potentiell positiv effekt. Varje nivå av positivt resultat kommer sannolikt att innebära en stor möjlighet för Chordate Medical eftersom den aktuella patientgruppen har väldigt få behandlingsalternativ kvar.

  • PM010, är en pågående öppen klinisk uppföljningsundersökning efter marknadsföring (eng. post market surveillance) för att följa långtidsresultat och säkerhet med Ozilia® hos patienter med kronisk migrän under vanlig klinisk behandling. Studien kommer att rekrytera 200 patienter och genomföras på cirka 15 kliniker i tre till fyra europeiska länder, uppföljningen är 12 månader. Data från denna öppna studie kommer att rapporteras i intervaller och användas för att finjustera rekommendationer för den kliniska behandlingsregimen. Rekrytering av patienter inleddes i november 2023.

Kliniska studier och referenser

Effekten från Chordates behandling har under åren undersökts i en rad studier, där bolaget oftast varit sponsor. Dessa studier har publicerats i artiklarna nedan.

Migrän – studier med Ozilia® Migraine

Hoffmann J et al, Kinetic Oscillation Stimulation for the preventive treatment of chronic migraine: results from a randomized- controlled trial. Headache: The Journal of Head and Face Pain: First published: 14 June 2023, https://doi.org/10.1111/head.14523 page 143-144

Tie-Qiang Li, Yanlu Wang, Rolf Hallin, Jan-Erik Juto. Resting-state fMRI study of acute migraine treatment with kinetic oscillation stimulation in nasal cavity. Neurolmage: Clinical 2016; 451-459

Jan-Erik Juto, MSc, MD, PhD; Rolf G. Hallin, MD, PhD. Kinetic Oscillation Stimulation as Treatment of Acute Migraine: A Randomized, Controlled Pilot Study. Wiley Periodicals, Inc. 2014

Verkansmekanism

Markus Jerling MD, Iwona Cygankiewicz, Nabil Al-Tawil, Borje Darpo, Anders Ljungström, Wojciech Zareba. Effects of intranasal kinetic oscillation stimulation on heart rate Variability. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2017;e12474.

Tie-Qiang Li, Yanlu Wang, Rolf Hallin, Jan-Erik Juto. Resting-state fMRI study of acute migraine treatment with kinetic oscillation stimulation in nasal cavity. NeuroImage: Clinical 12 (2016) 451–459

Rinit/Nästäppa – studier med Ozilia®

Lino Di Rienzo Businco, Marco Radici, Pasquale Longo, Fausto Carru, Andrea Di Rienzo Businco (2023) Effectiveness of Kinetic Oscillation Stimulation Treatment in Persistent Moderate-severe Allergic Rhinitis Compared to Medical Therapy. Journal of Otolaryngology Research & Reports. 2023(2)112

Sainio, SBlomgren, KLaulajainen-Hongisto, ALundberg, MThe effect of single kinetic oscillation stimulation treatment on nonallergic rhinitisLaryngoscope Investigative Otolaryngology202382): 373– 379.

Monti G, Seccia V, Berrettini S, Picariello M, Gramellini G, et al. (2022) Clinical Results of Kinetic Oscillation Stimulation (Ozilia® Migraine.) in Non-Allergic Rhinitis. J Clin Res Med Volume 5(3): 1–4. DOI: 10.31038/JCRM.2022532

Tortorella F, Effectiveness of Kinetic Oscillation Stimulation Treatment in Patients with Non-Allergic Rhinitis Refractory to Conventional Medical Therapies. Ame J Surg Clin Case Rep. 2022; 4(4): 1-7

Nacie Bello Petersen and Knud Larsen. “Kinetic Oscillation Stimulation of Nasal Mucosa as Treatment for Non-allergic Rhinitis. A Pilot Study”. Acta Scientific Otolaryngology 3.1 (2021): 39-42.

Fokkens et al. The Effect Of Kinetic Oscillation Stimulation On Symptoms Of Non-Allergic Rhinitis: A Per-Protocol Analysis Of A Randomized Controlled Trial. Journal of Otolaryngology Head & Neck Surgery, May 15, 2020 DOI:10.24966/OHNS-010X/100042

Fokkens et al. Rhinology Future Debates 2017 by EUFOREA: Novel treatments and surgical solutions in rhinology. Clinical Otolaryngology. 2018;1–10.

Ehnhage, A, Sahlstrand Johnsson P, et al Treatment of idiopathic rhinitis with kinetic oscillations – a multi- centre randomized controlled study. Acta Oto-laryngologica, 2016; 136(8):852-859

Studierapport PR003: A clinical investigation of Kinetic Oscillation Stimulation by the PBASE system in the treatment of Idiopathic Rhinitis (KOSIR), 2015

Juto JE, Axelsson M. Kinetic oscillation stimulation as treatment of non-allergic rhinitis: an RCT study. Acta Otolaryngol 2014; 134:506-12.

Övriga vetenskapliga referenser

Sarin S. The role of the nervous system in rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:999-1016.

Safwan S. Jaradeh, MD; Timothy L. Smith, MD, MPH; Laura Torrico, MD; Thomas E. Prieto, PhD; Todd A. Loehrl, MD; Ronald J. Darling, MD; Robert J. Toohill, MD, FACS. Autonomic Nervous System Evaluation of Patients With Vasomotor Rhinitis. Laryngoscope 2000; 110:1828–1831

Hellings P.W., Klimek L., Cingi C., Agache I., Akdis C., Bachert C., Bousquet J., Demoly P., Gevaert P., Hox V., Hupin C., Kalogjera L., Manole F., Mösges R., Mullol J., Muluk N.B., Muraro A. , Papadopoulos N., Pawankar R. , Rondon C. , Rundenko M., Seys S.F., Toskala E., Van Gerven L., Zhang L., Zhang N., Fokkens W.J. Non-Allergic Rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy. 2017

K. Scadding, H. H. Kariyawasam, G. Scadding, R. Mirakian, R. J. Buckley, T. Dixon, S. R. Durham, S. Farooque, N. Jones, S. Leech, S. M. Nasser, R. Powell, G. Roberts, G. Rotiroti, A. Simpson, H. Smith, A. T. Clark, BSACI guideline for the diagnosis and management of allergic and non-allergic rhinitis (Revised Edition 2017; First edition 2007), Clin Exp Allergy. 2017;47:856–889.

Pete Smith, David Price, Richard Harvey, Andrew Simon Carney, Vicky Kritikos, Sinthia Z Bosnic-Anticevich, Louise Christian, Derek Skinner, Victoria Carter, Alice Marie Sybille Durieux. Medication-related costs of rhinitis in Australia: a NostraData cross sectional study of pharmacy purchases. Journal of Asthma and Allergy. 2017:10 153–161

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om Ozilia®-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy