VD om framtiden

En tydlig strategi

Hösten 2019 kommunicerade vi för första gången att vår underliggande strategi är att bygga upp verksamhetens värde, för att på sikt sälja bolaget. Detta var kanske uppenbart för initierade investerare, men vi ville göra det tydligt för alla att vi siktar på en försäljning. Det ger en säkrare och mer överskådlig investeringshorisont för våra aktieägare.

Strategin går ut på att visa tydlig marknadspenetration på utvalda marknader som ett led i att bereda en framgångsrik försäljning av bolaget till en internationell aktör inom medtech- och pharma-branschen eller annan finansiell tagare. Vi bygger upp bolagsvärdet baserat på tre delar: en omfattande patentportfölj, stabila vetenskapliga bevis från kliniska studier och genom att tydligt visa försäljningsframgångar på ett antal utvalda marknader.

Vår ambition är att projektet Chordate ska vara lätt att följa för våra investerare, och att det ska uppfattas som logiskt när vi börjar närma oss en exitmöjlighet.

Marknadsplan

Det som gäller för 2022 är att fortsätta marknadsintroduktionen av vår produkt för kronisk migrän efter att vi fick CE-märket i maj förra året. Ambitionen är att hitta angreppssätt med hög verkningsgrad och bästa möjliga kontroll, till så låg kostnad som möjligt.

Som tidigare kommunicerats har vi ambitionen att lägga till ytterligare några gynnsamma marknader i marknadsplanen. Efter att ett förnyat avtal med vår joint-venturepartner Nanos Medical kom på plats så har produktregistreringsprocessen för rinitindikationen i Kina återupptagits. Nanos bedömer att marknadsgodkännande kan erhållas under 2023. Samtidigt fortsätter försäljningsarbetet för rinitindikationen främst i Italien och Saudiarabien, där nu pandemirestriktionerna återigen lättar och normalt säljarbete kan börja återupptas.

I februari i år ingick bolaget även avtal med Futures.Health LTD, UK om uppdrag att introducera bolagets produkt för förebyggande migränbehandling på marknaden i Storbritannien. Avtalet innebär att Futures.Health kommer introducera K.O.S-behandlingen till opinionsledande neurologer i Storbritannien, främst inom privatvård, samt sprida kunskap om K.O.S och bolaget.

Den förstudie med syfte att hitta rätt väg för en ansökan om marknadstillstånd för migränindikationen i USA som tidigare kommunicerats, pågår nu i ett projekt tillsammans med det amerikanska konsultbolaget RQM+. Förstudien förväntas vara slutförd under första kvartalet 2022.

Pågående studier

Klinisk studie av kronisk migrän

Studien i Tyskland och Finland har nu, eftersom CE-märket redan är på plats, som enda syfte att stödja kommande marknadsaktiviteter och få fram underlag för publicering av en vetenskaplig artikel. Rekryteringen av patienter som återigen bromsades, den här gången av omikronvariantens spridning i Finland, har nu ett läge där de ansvariga för studien gör bedömningen att den sista patienten kan påbörja behandlingen inom första kvartalet i år. Tiden i studien för en patient är tio veckor. Den vetenskapliga artikeln beräknas kunna vara färdigskriven under tredje kvartalet i år

Kronisk rinit

Under 2020 publicerade Amsterdams Universitet en studie där man analyserade datamaterialet från en äldre studie från 2013–14 på kronisk rinit. Man kom där fram till att K.O.S-behandlingen har en signifikant bättre effekt än placebo i per-protocol analysen. Detta styrker vår uppfattning att marknaden för K.O.S-behandlingen har en stor potential inom rinitområdet.

Nasdaq First North Growth Market

Bolaget har numera Nasdaq First North Growth Market som handelsplats. Detta eftersom styrelsen bedömer att det kommer att öka bolagets kännedom både i Sverige och internationellt, underlätta för industriella investerare att bli aktieägare och ha en positiv inverkan på bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder. Sammantaget bedöms bytet av handelsplats från NGM SME till Nasdaq First North Growth Market vara positiv för Chordates utveckling och fullföljande av uttalad exitstrategi.

Fokus 2022

Med alla viktiga förutsättningar som levererades förra året på plats, så är vi nu helt inriktade på att fullfölja marknadsplanen för 2022. Det gäller givetvis båda indikationerna migrän och rinit, men där tonvikten läggs på migränområdet. Inte minst gäller det möjliga tillägg av viktiga marknader som vi hoppas kunna aktivera. Samtidigt fortsätter vi på alla sätt att stödja våra existerande marknadspartners oavsett vilket indikationsfokus de för närvarande har.

Många exempel

I tabellen* nedan visas ett antal mindre uppköp som gjorts av Medtronic (US), Boston Scientific (US) och LivaNova (UK) de senaste fem åren. Dessa tre är bland de fem största bolagen inom nervstimulering som har genomfört bolagsförvärv. Här framgår att vid sidan om stora affärer – där BigMedtech köper och säljer affärsområden mellan varandra – så investeras det även i förvärv av mindre specialistbolag. Chordates mål är att vara ett sådant bolag.

*Källa: CrunchBase

Köpt bolag Köpande bolag Publicerat Köpesskilling USD
AV Medical
Medtronic
2019-10-11
30 000 000
VertiFlex
Boston Scientific
2019-05-09
465 000 000
Veniti
Boston Scientific
2018-08-08
160 000 000
Claret Medical
Boston Scientific
2018-07-20
270 000 000
nVision Medical
Boston Scientific
2018-04-16
275 000 000
VisionSense
Medtronic
2018-04-09
75 000 000
NxThera
Boston Scientific
2018-03-21
306 000 000
ImThera Medical Inc
LivaNova
2017-12-05
225 000 000
Apama Medical
Boston Scientific
2017-10-02
300 000 000
Symetis
Boston Scientific
2017-03-30
435 000 000
EndoChoice
Boston Scientific
2016-09-27
210 000 000
Smith & Nephew's gynecology business
Medtronic
2016-05-18
350 000 000
Aircraft Medical
Medtronic
2015-11-18
110 000 000
Lazarus Effect
Medtronic
2015-10-01
100 000 000
Medina Medical
Medtronic
2015-09-01
150 000 000
Twelve
Medtronic
2015-08-25
458 000 000
RF Surgical Systems
Medtronic
2015-07-13
235 000 000
CardioInsight Technologies
Medtronic
2015-06-20
93 000 000
Aptus Endosystems
Medtronic
2015-06-19
110 000 000
Xlumena
Boston Scientific
2015-04-01
75 000 000

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om K.O.S-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss

Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy