VD om framtiden

En tydlig strategi

Hösten 2019 kommunicerade vi för första gången att vår underliggande strategi är att bygga upp verksamhetens värde, för att på sikt sälja bolaget. Detta var kanske uppenbart för initierade investerare, men vi ville göra det tydligt för alla att vi siktar på en försäljning. Det ger en säkrare och mer överskådlig investeringshorisont för våra aktieägare.

Strategin går ut på att visa tydlig marknadspenetration på utvalda marknader som ett led i att bereda en framgångsrik försäljning av bolaget till en internationell aktör inom medtech- och pharma-branschen eller annan finansiell tagare. Vi bygger upp bolagsvärdet baserat på tre delar: en omfattande patentportfölj, stabila vetenskapliga bevis från kliniska studier och genom att tydligt visa försäljningsframgångar på ett antal utvalda marknader.

Vår ambition är att projektet Chordate ska vara lätt att följa för våra investerare, och att det ska uppfattas som logiskt när vi börjar närma oss en exitmöjlighet.

Marknadsplan

Det som gäller för 2023/2024 är att fortsätta marknadsintroduktionen av vår produkt för kronisk migrän efter att vi fick CE-märket i maj 2021. Ambitionen är att hitta angreppssätt med hög verkningsgrad och bästa möjliga kontroll, till så låg kostnad som möjligt.

Som tidigare kommunicerats har vi ambitionen att lägga till ytterligare några gynnsamma marknader i marknadsplanen. Efter att ett förnyat avtal med vår joint-venturepartner Nanos Medical kom på plats så har produktregistreringsprocessen för rinitindikationen i Kina återupptagits. Nanos bedömer att marknadsgodkännande kan erhållas under 2023. Samtidigt fortsätter försäljningsarbetet för rinitindikationen främst i Italien och Saudiarabien, där nu pandemirestriktionerna återigen lättar och normalt säljarbete kan utföras.

Marknadsintroduktion av Ozilia® Migraine för migrän har under 2022 påbörjats i Italien genom vår distributör VEDISE, och i UK, Finland, Tyskland och Israel med hjälp av kontrakterade marknadsspecialister. Initialt är fokus att introducera Ozilia® Migraine-behandlingen till opinionsledande neurologer främst inom privatvård, samt hitta vägar till tidig försäkringsersättning.

Den förstudie med syfte att hitta rätt väg för en ansökan om marknadstillstånd för migränindikationen i USA som tidigare kommunicerats, är nu färdigställd tillsammans med det amerikanska konsultbolaget RQM+. Nästa fas är inledd och innefattar ett pre-submission möte med FDA för att få myndighetens preliminära syn på hur den slutliga ansökan bör utformas.

Pågående studier

Klinisk studie av kronisk migrän

Patientstudien, benämnd PM007 på behandlingsmetoden Ozilia® Migraine mot kronisk migrän som inleddes 2018 slutfördes i augusti 2022. Den 8 september 2022 presenterades en vetenskaplig poster på Migraine Trust International Symposium 2022, London, som redovisade statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar. Den 3 november 2022 redovisades att slutanalysen av hela studien bekräftade statistisk signifikans. Chordates Ozilia® Migraine-behandling är därmed kliniskt bevisat lika bra eller bättre än läkemedelsbaserade alternativ mot migrän.

Slutgiltiga studiedata kommer kommuniceras i detalj av Chordate när den första vetenskapliga artikeln har godkänts för publicering.

Fokus 2022/2023

Med alla viktiga förutsättningar som levererades förra året på plats, så är vi nu helt inriktade på att fullfölja marknadsplanen för 2022. Det gäller givetvis båda indikationerna migrän och rinit, men där tonvikten läggs på migränområdet. Inte minst gäller det möjliga tillägg av viktiga marknader som vi hoppas kunna aktivera. Samtidigt fortsätter vi på alla sätt att stödja våra existerande marknadspartners oavsett vilket indikationsfokus de för närvarande har.

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om Ozilia®-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy