Vårt business case

Vi bygger allt vi gör på en stark övertygelse om att människor idag söker alternativ som kan ge bot eller lindring – utan läkemedel, och därmed nästan helt utan oönskade biverkningar. Nervstimulering, som är vårt utvecklingsområde, är precis ett sådant alternativ.

Globala medicintekniska företag delar den analysen och investerar årligen stora summor i området nervstimulering/neuromodulation, inriktat på en rad olika sjukdomstillstånd. Den globala marknaden för neurostimuleringsbehandlingar väntas uppgå till 132,8 miljarder SEK 2024.

Migrän och rinit

Kronisk migrän är de tillstånd vi har valt att fokusera på. Från början var Ozilia® uteslutande en behandling för nästäppa (rinit). Efterhand upptäckte läkare att många patienter även upplevde att deras migränsymtom förbättrades. Därför började vi undersöka exakt hur Ozilia® kan användas för migrän.

Både nästäppa och migrän berör en stor mängd människor globalt. Marknadsbearbetning och introduktion av migränindikationen sker nu i Tyskland, UK, Italien, Israel och Finland.

CE-märkning

Ozilia® Migraine är sedan maj 2021 CE-märkt för förebyggande behandling av kronisk migrän hos vuxna över 18 år, och säljs på utvalda marknader i Europa och mellanöstern. I augusti 2021 började Ozilia® Migraine-behandlingen användas för behandling av kronisk migrän i reguljär klinisk praktik i Sverige.

Sedan tidigare är Ozilia® även CE-märkt för behandlingsindikationen rinit, och behandlingen mot rinit är tillgänglig på utvalda marknader Europa och mellanöstern.

Här kan du läsa mer om de kliniska studier som genomförts.

Tydlig exitstrategi

Chordate Medical har en tydlig exitstrategi. Vi bygger upp vårt bolagsvärde baserat på tre delar: en omfattande patentportfölj, stabila vetenskapliga bevis från kliniska studier, och genom att tidigt visa försäljningsframgångar i ett fåtal utvalda marknader.

Chordates övergripande strategi bygger på hur hela medtech-branschen har utvecklats, där stora aktörer tjänar på att förvärva mindre företag som uppvisat proof of concept och stor marknadspotential, i stället för att utveckla innovativa behandlingar i egen regi.

När det gäller intern teknisk forskning och utveckling har viljan att investera i det hos de stora företagen avtagit markant. I stora organisationer är risken helt enkelt för hög och utfallet för magert. Detta har lett till en sorts symbios där små snabba och riskvilliga bolag levererar bevisade och relativt billiga medtech-projekt som de stora bolagen sedan köper upp. Chordates mål är att vara ett sådant projekt.

Patentportfölj

Idag har Chordate 74 patent fördelade på 24 länder och nio patentfamiljer som är arrangerade att ge bästa möjliga skydd för de innovationer som ligger till grund för Ozilia® för migrän och rinit. Bolaget har ytterligare två aktiva patentansökningar. Chordate har beviljats CE-märkning av behandlingsmetoden Ozilia® för både indikationen rinit och kronisk migrän, samt förlängning av bolagets CE-märken till december 2028.

Vetenskapliga bevis

Patientstudien, benämnd PM007 på behandlingsmetoden Ozilia® Migraine för kronisk migrän som inleddes 2018 slutfördes i augusti 2022. Den 8 september 2022 presenterades en vetenskaplig poster på Migraine Trust International Symposium 2022, London, som redovisade statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar. Den 3 november 2022 redovisades att slutanalysen av hela studien bekräftade statistisk signifikans. Chordates Ozilia® Migraine-behandling är därmed kliniskt bevisat lika bra eller bättre än läkemedelsbaserade alternativ för migrän.

I juni 2023 presenterades de primära delarna av de slutliga resultaten för första gången på American Headache Society Scientific Meeting av koordinerande studieledare dr Jan Hoffmann. I abstraktet står bland annat: ”Resultaten visar att Ozilia® är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Som icke-farmakologiskt behandlingsalternativ positionerar sig behandlingen som ett värdefullt tillskott till den nuvarande terapeutiska portföljen för hantering av kronisk migrän eftersom den utöver att ha en solid och ihållande behandlingseffekt skiljer sig från andra förebyggande behandlingar genom sin gynnsamma biverkningsprofil.”

Det kompletta studieresultatet skickades i slutet av augusti in av studieledarna som manus för publicering i en av de tre mest prominenta tidskrifterna inom migränområdet.

Slutgiltiga studiedata kommer kommuniceras i detalj av Chordate när den första vetenskapliga artikeln har godkänts för publicering.

Resultaten från studien fungerar som säljstöd för att utveckla marknaden, både inom och utanför EU.

Utvalda marknader

Marknaden för migränbehandling är betydligt större än för rinit, vår behandlingsmetod är dock densamma för båda indikationerna. Det innebär att det marknadsarbete vi gör får positiv inverkan på försäljningspotentialen i för båda indikationerna.

Marknadsintroduktion pågår just nu i utvalda marknader i Europa och Mellanöstern.

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om Ozilia®-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy