Klinisk nytta

Behandling mot nästäppa och migrän

Ozilia®, utvecklades ursprungligen för att behandla kronisk rinit – det som i dagligt tal kallas nästäppa. Under de år som Ozilia® testades och studerades, rapporterade flera patienter att deras migränsymtom upphört eller minskat efter att de behandlats för rinit. 

Behandlingen utförs genom att en ballongkateter förs in i en näsborre i taget, ballongen blåses upp och får vibrera med en specifik frekvens. Detta pågår i tio minuter per näsborre.

Lovande forskningsläge

Den kliniska nyttan av Ozilia® Migraine mot kronisk rinit är beprövad och väl underbyggd i forskning. Behandlingen är i användning i ett flertal länder, och antalet kliniker som använder Ozilia® Migraine blir fler och fler. En omfattande studie pågår för närvarande på 13 kliniker och med cirka 300 patienter. Under hösten 2020 genomfördes en interim analys för rinitstudien som visade för låg sannolikhet för att ett konklusivt resultat ska kunna uppnås, varför inkludering av ytterligare patienter avbröts av etiska och kostnadsmässiga skäl. Studien fortsätter dock med uppföljning i 12 månader av de patienter som redan är inne i studien.

Under 2020 publicerades en studie från Amsterdams universitet som analyserade datamaterialet från en äldre studie från 2013-14. Man kom där fram till att Ozilia® Migraine-behandlingen har en signifikant bättre effekt än placebo. Detta styrker vår uppfattning att rinitmarknaden för Ozilia® Migraine har stor potential.

Vad gäller migrän är forskningsläget mycket lovande. En patientstudie, benämnd PM007, inleddes 2018 och slutfördes i augusti 2022. Den 8 september 2022 presenterades en vetenskaplig poster på Migraine Trust International Symposium 2022, London, som redovisade statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar. Den 3 november 2022 redovisades att slutanalysen av hela studien bekräftade statistisk signifikans. Chordates Ozilia® Migraine-behandling är därmed kliniskt bevisat lika bra eller bättre än läkemedelsbaserade alternativ mot migrän.

I juni 2023 presenterades de primära delarna av de slutliga resultaten för första gången på American Headache Society Scientific Meeting av koordinerande studieledare dr Jan Hoffmann. I abstraktet står bland annat: ”Resultaten visar att Ozilia® är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Som icke-farmakologiskt behandlingsalternativ positionerar sig behandlingen som ett värdefullt tillskott till den nuvarande terapeutiska portföljen för hantering av kronisk migrän eftersom den utöver att ha en solid och ihållande behandlingseffekt skiljer sig från andra förebyggande behandlingar genom sin gynnsamma biverkningsprofil.”

Det kompletta studieresultatet skickades i slutet av augusti in av studieledarna som manus för publicering i en av de tre mest prominenta tidskrifterna inom migränområdet.

Slutgiltiga studiedata kommer kommuniceras i detalj av Chordate när den första vetenskapliga artikeln har godkänts för publicering.

Smärtfritt och effektivt

Ozilia® Migraine är helt smärtfri och kan efter läkarundersökning av patienten enkelt utföras av sjuksköterska eller läkare. Patienten kan under de första minuterna uppleva ett visst obehag, mestadels på grund av den ovana känslan att få något infört i näsan – men ingen smärta.

Effekten av behandlingen mot rinit märks inom några timmar. Den tilltar dessutom och når oftast full verkan ett till två dygn efter utförd behandling. Normalt görs två initiala behandlingar med en månads mellanrum, därefter räcker det oftast med en till två behandlingar per år för att patienter med kronisk rinit ska uppleva märkbar förbättring.

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om Ozilia®-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy