Klinisk nytta

Behandling mot nästäppa och migrän

Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, utvecklades ursprungligen för att behandla kronisk rinit – det som i dagligt tal kallas nästäppa. Under de år som K.O.S testades och studerades, rapporterade flera patienter att deras migränsymtom upphört eller minskat efter att de behandlats för rinit. Detta är nu föremål för en studie som beräknas vara klar runt årsskiftet 20/21.

Behandlingen utförs genom att en ballongkateter förs in i en näsborre i taget, ballongen blåses upp och får vibrera med en specifik frekvens. Detta pågår i tio minuter per näsborre.

Lovande forskningsläge

Den kliniska nyttan av K.O.S mot kronisk rinit är beprövad och väl underbyggd i forskning. Behandlingen är i användning i ett flertal länder, och antalet kliniker som använder K.O.S blir fler och fler. En omfattande studie genomförs just nu på 13 kliniker och med cirka 300 patienter. Den beräknas vara klar första kvartalet 2021.

Under 2020 publicerades en studie från Amsterdams universitet som analyserade datamaterialet från en äldre studie från 2013-14. Man kom där fram till att K.O.S-behandlingen har en signifikant bättre effekt än placebo. Detta styrker vår uppfattning att rinitmarknaden för K.O.S har stor potential.

Vad gäller migrän, är forskningsläget mycket lovande, och en interimanalys som gjordes av den pågående studien under våren 2019, gav tydligt positiva indikationer. Interimanalysen rekommenderade att studien fortsätter med nuvarande antal patienter. Vi tolkar det som en tydlig signal om att studien är korrekt designad och att den sannolikt kan nå önskat resultat. Många ledande neurologer följer forskningen med stort intresse. Studien beräknas vara klar runt årsskiftet 20/21.

Smärtfritt och effektivt

K.O.S är helt smärtfri och kan efter läkarundersökning av patienten enkelt utföras av sjuksköterska eller läkare. Patienten kan under de första minuterna uppleva ett visst obehag, mestadels på grund av den ovana känslan att få något infört i näsan – men ingen smärta.

Effekten av behandlingen mot rinit märks inom några timmar. Den tilltar dessutom och når oftast full verkan ett till två dygn efter utförd behandling. Normalt görs två initiala behandlingar med en månads mellanrum, därefter räcker det oftast med en till två behandlingar per år för att patienter med kronisk rinit ska uppleva märkbar förbättring.

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om K.O.S-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Kontakta oss


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.