FAQ

Frågor från aktieägare

Varför fokuserar ni inte mer på att bygga upp en säljorganisation?

Chordate Medical fokuserar på att bygga företagets värde för att i ett lämpligt läge göra en exit. De tre viktigaste aspekterna för att lyckas med det är 1) att slutföra de två viktiga studierna, 2) visa framgång i några få utvalda marknader, och 3) vår gedigna patentportfölj.

För att bygga upp bevis för marknadsframgång så jobbar vi tillsammans med våra distributörer i ett fåtal länder, och deras försäljningsorganisationer. Detta kan vi hantera utan att investera i en egen säljkår.    

När kan man tänka sig att en exit kan ske?

En exit kan bli aktuell när vi har levererat på 1-3 ovan, och eller när externa köpare indikerar ett bra priserbjudande till våra aktieägare.

Vilka köper normalt liknande case?

Chordate Medical vill av naturliga skäl inte utesluta någon eventuell köpare, men logiskt vore att tänka sig en industriell köpare med stor räckvidd och som är etablerad i segmentet neuromodulation.

Hur fungerar värdering av medtechbolag?

När det gäller bolagets aktienotering så är det givetvis upp till marknaden att avgöra. Men oftast när det är fråga om bolagsförsäljning så utgår värderingen i uppköpserbjudanden från hur det köpande bolaget ser på sina egna möjligheter till kassaflöden. Inte sällan så har ett lifescience-bolag endast nått en begränsad försäljningstillväxt när de säljs, vilket inte kan sägas representera ett rättvisande värde på tillgångens potential.

Vad behövs för framgångsrik exit?

Att vi arbetar fram så kallad ”evidence” eller vetenskapliga bevis från gedigna kliniska studier, dels fortsätter att etablera ett gediget marknadsbevis, ett så kallat Proof of Concept. Det – i kombination med de cirka femtio patent vi har – är de tre faktorer som bygger Chordate Medicals värde.

Hur har covid-19 påverkat er verksamhet?

Vi har som alla andra påverkats av pandemin. Framför allt genom att de vetenskapliga studier som pågår försenats något. Av förklarliga skäl har sjukvårdsinrättningar fått andra prioriteringar under pandemin. att migränstudien ska kunna påbörja behandling av de sista patienterna under tredje kvartalet 2021.

 

Frågor från patienter

Är behandlingen smärtsam?

Nej. Patienten kan känna ett visst obehag under inledningen av den första behandlingen men ingen smärta som inte går över relativt snabbt. De flesta vänjer sig direkt, och andra behandlingen går vanligtvis helt utan bekymmer.  

Fungerar det verkligen?

Ja, det fungerar. Behandlingen mot kronisk nästäppa har en väl dokumenterad effekt. Över hälften av alla som behandlas blir av med sina besvär under många månader. Vad gäller migrän inväntar vi resultaten från den pågående studien som beräknas påbörja behandling av de sista patienterna under tredje kvartalet 2021. Indikationerna vi fått från den interimanalys som genomfördes under första hälften av 2019 är mycket positiva.

Varför står inte regionen för kostnaden?

I nuläget får patienter bekosta den här behandlingen själva i Sverige. Varje region bedömer fortlöpande vilka behandlingar som ingår den allmänna sjukförsäkringen. De gör en grundlig utvärdering, det tar tid att få sådana processer till stånd.

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om K.O.S-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss

Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy