Pressmeddelanden

Chordate Medicals vd Anders Weilandt kommer presentera Ozilia på Swiss Nordic Bio i Zürich 7 mars. Swiss Nordic Bio är en partner- och...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG...
Tyskland är en av de marknader som Chordate Medical fokuserar på för att visa proof of concept genom att ta tydliga marknadsandelar med...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG...
Chordate Medical Holding AB (publ), (”Chordate”, ”Bolaget”) meddelar att det Europeiska patentverket har beviljat Chordates patentansökan...
Chordate Medical har ingått avtal med ytterligare en klinik för behandlingsmetoden Ozilia för kronisk migrän. Kunden är en specialistklinik...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER IN-DIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG...
Vid extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ) den 26 januari 2024 fattades följande beslut. Minskning av aktiekapitalet för...
Analysfirman Kalqyl har i dag 24 januari 2024 publicerat en ny bolagsanalys av Chordate Medical. Kalqyl utgår i analysen från perspektivet...

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt