Ledning

Anders Weilandt

VD

Född 1961. VD sedan juni 2017.

Anders Weilandt var mellan februari 2011 och december 2016 VD för Diabetes Tools Sweden AB. Före det var Anders engagerad som styrelseledamot i Stille AB (publ) under åren 2004-2006, och vidare som koncernchef under 2006-2009. Under åren 2000-2006 var Anders Verkställande direktör för Ascendia MedTech AB. Anders har idag ett flertal styrelseuppdrag i olika företag. Medicinteknisk elektronikingenjör. Executive MBA från Copenhagen Business School, 2004.

Aktier: 1 000 000
Teckningsoptioner: 4 500 000

Niklas Lindecrantz

CFO

Född 1968.
Niklas är finanschef för koncernen Chordate från 2 oktober 2017, Business Controller för Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB på konsultbasis. Niklas är och har varit verksam i ledande befattningar i en rad bolag, främst som CFO och finance manager. Niklas har en Master of Science in Finance från Stockholms Universitet, med examen 1992.

Aktier: 175 306
Teckningsoptioner: 500 000

Jan Hermansson

Clinical Research & Medical director

Född 1956. Clinical Research & Medical director sedan januari 2012

Jan Hermansson är i grunden tandläkare och har med över 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin haft en framgångsrik karriär. Han har varit avdelningschef samt innehaft ytterligare ledande befattningar vid AstraZeneca AB mellan 2001-2010. Jan var under 1998-2001 Therapeutic Area Vice President vid Pharmacia & Upjohn. Under åren 1983-1998 hade han flertalet ledande befattningar vid Astra AB. Jan Hermansson har även varit lärare vid Tandläkarhögskolan i Huddinge under åren 1981-1983. Examen från Tandläkarhögskolan vid Karolinska Institutet i Stockholm, 1980.

Aktier: 500 000
Teckningsoptioner: 1 500 000

Jan Lindberg

Jan Lindberg

CTO

Född 1956. R&D, Produktions- & Kvalitetschef sedan juni 2012

Jan Lindberg har en lång och framgångsrik karriär inom den medicintekniska industrin. Han har haft ett flertal ledande befattningar vid St. Jude Medical under åren 1988-2012, bl.a. som avdelningschef för hårdvaruutveckling och gruppchef för elektronikutveckling. Innan dess var han utvecklare vid Electrolux 1985-1988 liksom vid RIFA AB 1981-1985. Kring studietiden drev han eget företag under åren 1977-1981. Ingenjörsutbildning vid KTH i Stockholm, 1980.

Aktier: 49 577
Teckningsoptioner: 1 500 000

Linda Lindberg

DIRECTOR OF QUALITY ASSURANCE & REGULATORY AFFAIRS

Född 1974. Regulatory Affairs Manager sedan juni 2023

Linda har lång erfarenhet av produktutveckling inom medtech och pharma, med tidigare uppdrag hos bland annat Sedana Medical AB, Astra Zeneca , GE Healthcare och Cepheid.
Linda har en Master of Science Pharmaceutical Sciences från Uppsala Universitet och en PhD Molecular Biology från Karolinska Institutet.

Aktier: 0
Teckningsoptioner: 0

Fredrik Lindgren

Process owner, Catheter

Född 1980. Process owner, Catheter sedan juni 2023.

Fredrik är i grunden mekanikingenjör med inriktning på produktutveckling och utveckling av produktionslinjer. Han har arbetat med fokus på den medicintekniska industrin på konsultbasis sedan 2010, med längre uppdrag inom bl.a. AstraZeneca och Masimo Sweden AB. Han har tidigare även varit verksam inom sälj och utveckling för svensk verkstadsindustri.

Aktier: 0
Teckningsoptioner: 500.000 st

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt