Ledning

Anders Weilandt VD

Född 1961. VD sedan juni 2017.

Anders Weilandt var mellan februari 2011 och december 2016 VD för Diabetes Tools Sweden AB. Före det var Anders engagerad som styrelseledamot i Stille AB (publ) under åren 2004-2006, och vidare som koncernchef under 2006-2009. Under åren 2000-2006 var Anders Verkställande direktör för Ascendia MedTech AB. Anders har idag ett flertal styrelseuppdrag i olika företag. Medicinteknisk elektronikingenjör. Executive MBA från Copenhagen Business School, 2004.

Niklas Lindecrantz CFO

Född 1968.
Niklas är finanschef för koncernen Chordate från 2 oktober 2017, Business Controller för Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB på konsultbasis. Niklas är och har varit verksam i ledande befattningar i en rad bolag, främst som CFO och finance manager. Niklas har en Master of Science in Finance från Stockholms Universitet, med examen 1992.

Jan Hermansson Clinical Research & Medical director

Född 1956. Clinical Research & Medical director sedan januari 2012

Jan Hermansson är i grunden tandläkare och har med över 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin haft en framgångsrik karriär. Han har varit avdelningschef samt innehaft ytterligare ledande befattningar vid AstraZeneca AB mellan 2001-2010. Jan var under 1998-2001 Therapeutic Area Vice President vid Pharmacia & Upjohn. Under åren 1983-1998 hade han flertalet ledande befattningar vid Astra AB. Jan Hermansson har även varit lärare vid Tandläkarhögskolan i Huddinge under åren 1981-1983. Examen från Tandläkarhögskolan vid Karolinska Institutet i Stockholm, 1980.

Jan Lindberg CTO

Född 1956. R&D, Produktions- & Kvalitetschef sedan juni 2012

Jan Lindberg har en lång och framgångsrik karriär inom den medicintekniska industrin. Han har haft ett flertal ledande befattningar vid St. Jude Medical under åren 1988-2012, bl.a. som avdelningschef för hårdvaruutveckling och gruppchef för elektronikutveckling. Innan dess var han utvecklare vid Electrolux 1985-1988 liksom vid RIFA AB 1981-1985. Kring studietiden drev han eget företag under åren 1977-1981. Ingenjörsutbildning vid KTH i Stockholm, 1980.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt