Styrelse och revisor

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ledamöter utan suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till huvudägare, samt oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Henrik Rammer

Styrelseordförande

Född 1974. Styrelseordförande sedan november 2014.

Henrik Rammer är från november 2014 styrelseordförande för samtliga bolag i CHORDATE. Henrik har haft mångårig erfarenhet inom private equity och har arbetat vid Axcel Management AB under åren 2008-2013 och vid Triton Advisers (Sweden) AB under åren 2002-2007. Idag arbetar Henrik som privat investerare i ett flertal andra bolag. BSc, examen från London School of Economics, 1996.

Aktier: 6 664 798
Teckningsoptioner: 350 000

Otto Skolling

Vice styrelseordförande

Född 1961. Vice styrelseordförande sedan maj 2023

Otto Skolling har över 30 års erfarenhet av produktutveckling, affärsutveckling och projektledning inom faramaceut- och medicinteknikindustrin, och har tidigare haft ledande positioner på bland annat Novozymes, Siemens Life Support Systems och Pharmacia & Upjohn. Otto är idag Director Business Development i Nanexa, Chief Business Officer i Asarina Pharma AB, styrelseledamot i Respinor AS och Lipidor AB samt vd och styrelseordförande i Pharmor AB. Otto har en masterexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Aktier: 0
Teckningsoptioner: 350 000

Tommy Hedberg

Styrelseledamot

Född 1955. Styrelseledamot sedan juni 2014.

Tommy Hedberg har idag ett antal olika styrelseuppdrag inom lifescience. Under åren 1998-2014 har Tommy varit Verkställande direktör på Atos Medical. Han har även arbetat med försäljning och marknadsföring inom Atos Medical, där han började år 1990. Innan Tommy började arbeta inom Atos Medical har han arbetat med försäljning och marknadsföring inom Medscand AB och Janssen Pharma AB. Kemiteknisk Ingenjörsutbildning följt av en postgymnasial ekonomiutbildning, examen 1976.

Aktier (samt genom närstående): 12 399 852
Teckningsoptioner: 225 000

Gunilla Lundmark

Gunilla Lundmark

Styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan april 2017.

Gunilla är idag VD för Uppsala universitets holdingbolag UU Invest, hon har under mer än 25 år varit verksam i ledande positioner inom lifescience-sektorn. Närmast var Gunilla VD för Pharmanest AB där hon ledde utvecklingen från idé till kommersialiseringsfas. Dessförinnan var Gunilla vice VD på Q-Med AB. BSc. Med. Sc.-examen 1985 och Executive MBA 1999 från Uppsala Universitet

Aktier: 0
Teckningsoptioner: 350 000

Caroline Lundgren Brandberg

Styrelseledamot

Född 1979. Styrelseledamot sedan oktober 2021.

Caroline är idag Global Sales Director på klimattech-bolaget Deedster och har tidigare arbetat inom bland annat Ericsson i olika ledande roller med fokus på sälj och marknadsföring. Hon har också ett antal olika styrelseuppdrag och advisory board-uppdrag, bland annat inom Stockholms Universitet. Caroline är i grunden civilingenjör med inriktning mot teknisk fysik med en Master of Science från Uppsala universitet, samt en Executive MBA från Stockholms Universitet från 2017.

Aktier: 7 420 271
Teckningsoptioner: 225 000

Henrik Boman

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers med den auktoriserade revisorn Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia™ som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia™ i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt