Styrelse och revisor

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ledamöter utan suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till huvudägare, samt oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Henrik Rammer

Styrelseordförande

Född 1974. Styrelseordförande sedan november 2014.

Utbildning & erfarenhet
BSc, examen från London School of Economics. Henrik Rammer är från november 2014 styrelseordförande för samtliga bolag i Chordate-koncernen. Henrik har mångårig erfarenhet inom private equity och har arbetat vid Axcel Management AB under åren 2008 – 2013 och vid Triton Advisers (Sweden) AB under åren 2002 – 2007. Idag arbetar Henrik som privat investerare i ett flertal andra bolag. Henrik har även varit ledamot i följande bolag: Scandinavian Cosmetic Group Holding AB, Sveriges godaste matmarknad AB, Sensa Bues AB och Axcel Management AB.

Andra pågående uppdrag
Ledamot i AddBIO AB, MYoroface AB, SnowSail Invest AB, RRM Sponsor AB, Rammer Holding AB samt styrelseordförande i RRMC AB och styrelsesuppleant i RRM Nordic Financial Services Acquisitions AB samt Homekey AB.

Aktier: 6 664 798
Teckningsoptioner: 350 000 av serie 2023/2025:2

Otto Skolling

Vice styrelseordförande

Född 1961. Vice styrelseordförande sedan maj 2023

Utbildning & erfarenhet
En masterexamen i kemiteknik från KTH i Stockholm. Otto Skolling har över 30 års erfarenhet av produktutveckling, affärsutveckling och projektledning inom farmaceut- och medicinteknikindustrin, och har tidigare haft ledande positioner på bland annat Novozymes, Siemens Life Support Systems, Pharmacia & Upjohn. Otto har även varit styrelseordförande i Volusense AS och styreledamot i ledamot i Asarina Pharma AB, Bactaviva AB, Nanexa AB och Athera Biotechnologies AB.

Andra pågående uppdrag
Otto Skolling är idag Chief Business Officer i Asarina Pharma AB, styrelseledamot i Isles of Wines AB, Respinor AB (publ) och Lipidor AB samt styrelseordförande i Pharmor AB. Han är även affärsutvecklingsansvarig för Nanexa AB och Dilafor AB

Aktier: 0
Teckningsoptioner: 350 000 av serie 2023/2025:2

Tommy Hedberg

Styrelseledamot

Född 1955. Styrelseledamot sedan juni 2014.

Utbildning & erfarenhet
Kemiteknisk Ingenjörsutbildning följt av en postgymnasial ekonomiutbildning. Under åren 1998 – 2014 var Tommy verkställande direktör och 2014 – 2016 styrelseledamot på Atos Medical. Han har även arbetat med försäljning och marknadsföring på Atos Medical, där han började år 1990. Innan Tommy började arbeta inom Atos Medical har han arbetat med försäljning och marknadsföring inom Medscand AB och Janssen Pharma AB. Tommy har tidigare varit styrelseledamot i Carponovum, M-V Arterica AB och Cross Technology Solutions AB.

Andra pågående uppdrag
Tommy har idag ett antal olika styrelseuppdrag inom lifescience. Ledamot och styrelseordförande i Lindhe Xtend AB och Askis AB. Ledamot i Avidicare Holding AB, Cross Technology Solutions AB samt, Neola Medical AB (Publ.) CarpoNovum AB.

Aktier: (samt genom närstående) 12 399 852
Teckningsoptioner: 225 000 av serie 2023/2025:2

Gunilla Lundmark

Gunilla Lundmark

Styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan april 2017.

Utbildning & erfarenhet
Med. BSc.-examen och Executive MBA från Uppsala Universitet. Gunilla är idag VD för Uppsala universitet Invest AB, hon har under mer än 25 år varit verksam i ledande positioner inom lifescience-sektorn. Närmast var Gunilla verkställande direktör för Pharmanest AB där hon ledde utvecklingen från idé till kommersialiseringsfas. Dessförinnan var Gunilla vice verkställande direktör på Q-Med AB. Gunilla har även varit styrelseledamot i Linnéa Capital I AB, Strike Pharma AB, Uppsala-Gruppen Utbildning & Organisation AB, Addbio AB och ExScale Biospecimen Solutions AB.

Andra pågående uppdrag
Gunilla är bland annat ledamot i CombiGene AB, IPF – institutet för Personal och Företagsutveckling AB, Uppsala universitets Projekt AB, Uppsala Innovation Centre AB, Lipidor AB och Uppsala universitet Research Intellectual Property AB samt Samplefacts AB.

Aktier: 0
Teckningsoptioner: 350 000 av serie 2023/2025:2

Caroline Lundgren Brandberg

Styrelseledamot

Född 1979. Styrelseledamot sedan oktober 2021.

Utbildning & erfarenhet Civilingenjörsexamen med inriktning mot teknisk fysik med en Master of Science från Uppsala Universitet samt en Executive MBA från Stockholms Universitet. Caroline är certifierad styrelseledamot, Styrelseakademien. Caroline är idag Global Sales Director på klimattech-bolaget Deedster och har tidigare arbetat inom bland annat Ericsson i olika ledande roller med fokus på sälj och marknadsföring. Caroline har tidigare varit styrelseledamot i Viddget Holding AB. Hon har också ett antal olika styrelseuppdrag och advisory board-uppdrag, bland annat inom Stockholms Universitet.

Andra pågående uppdrag
Caroline är styrelsesuppleant i Just Management.

Aktier: (samt genom närstående) 19 043 519
Teckningsoptioner: 350 000 av serie 2023/2025:2

Henrik Boman

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers med den auktoriserade revisorn Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt