Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2024

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallades till extra bolagsstämma fredagen den 26 januari 2024, klockan 14:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, klockan 15:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Extra bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallades till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022, klockan 11:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Chordate Medical Holding kallades till årsstämma den 25 april 2022 klockan 12.00 i bolagets lokaler, Regus Kistagången 20B i Kista.

Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB kallades till extra bolagsstämma den 5 oktober 2021.

Årsstämma 2021

Årsstämma hölls den 15 april 2021.

Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma hölls tisdagen den 18 augusti 2020, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.

Årsstämma 2020

Årsstämman hölls torsdagen den 23 april 2020, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.

Årsstämma 2019

Årsstämman hölls torsdagen den 9 maj 2019, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 26 april 2018, klockan 16.00 i aulan på bottenvåningen på Norgegatan 2 i Kista (i anslutning till Bolagets lokaler på samma adress).

Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum den 19 april 2017 klockan 17.00 i aulan på bottenvåningen på Norgegatan 2 i Kista (i anslutning till Bolagets lokaler på samma adress).

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt