Aktiekapital

Enligt bolagsordningen ska Chordates aktiekapital uppgå till lägst 10 000 000 SEK och högst 40 000 000 SEK och antalet aktier uppgå till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

Per den 31 december 2021 har Chordate ett aktiekapital om 39 428 095 SEK fördelat på 157 712 380 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK

Teckningsoptioner Serie 2021:1

Antal optioner                              5 500 000

Antal aktier per option            1

Maximalt antal aktier               5 500 000

Teckningsperiod                         1 – 25 nov 2025

Teckningskurs 150 % av snittkurs 22 sep 2021 till 5 oktober 2021 *

Aktiekapitalets utveckling

Det investerade kapitalet har använts till investeringar i patent, produktutveckling samt till genomförande av kliniska studier. Kapitalet har även använts till drift av verksamheten.

Tidpunkt Händelse Ökning aktier Aktier totalt Ökning aktiekapital Aktiekapital totalt
Feb 2014
Bolaget bildas
136 110
136 110
68 055,00 kr
68 055,00 kr
Mar 2014
Apportemission
136 110
272 220
68 055,00 kr
136 110,00 kr
Apr 2014
Kvittningsemission
19 067
291 287
9 533,50 kr
145 643,50 kr
Jun 2014
Nyemission
18 449
309 736
9 224,50 kr
154 868,00 kr
Nov 2014
Kvittningsemission
370 504
680 240
185 252,00 kr
340 120,00 kr
Nov 2014
Fondemission
15 625
695 865
7 812,50 kr
347 932,50 kr
Dec 2014
Nyemission
228 275
924 140
114 137,50 kr
462 070,00 kr
Jun 2015
Nyemission
57 133
981 273
28 566,50 kr
490 636,50 kr
Dec 2015
Nyemission
201 496
1 182 769
100 748,00 kr
591 384,50 kr
Dec 2016
Kvittningsemission
101 564
1 284 333
50 782,00 kr
642 166,50 kr
Dec 2016
Uppdelning av aktier
1 284 333
2 568 666
0,00 kr
642 166,50 kr
Mar 2017
Nyemission
1 052 632
3 621 298
263 158,00 kr
905 324,50 kr
Jul 2018
Riktad kvittningsemission
1 538 460
5 159 758
384 615,00 kr
1 289 939,50 kr
Jul 2018
Företrädesemission
9 982 385
15 142 143
2 495 596,25 kr
3 785 535,75 kr
Feb 2019
Riktad emission
5 190 000
20 332 143
1 297 500,00 kr
5 083 035,75 kr
Jun 2019
Företrädesemission
4 066 429
24 398 572
1 016 607,25 kr
6 099 643,00 kr
Jul 2019
Riktad kvittningsemission
1 000 000
25 398 572
250 000,00 kr
6 349 643,00 kr
Sep 2019
Riktad emission
10 000 000
35 398 572
2 500 000,00 kr
8 849 643,00 kr
Dec 2019
Företrädesemission
5 056 938
40 455 510
1 264 234,50 kr
10 113 877,50 kr
Feb 2020
Företrädesemission
7 400 000
47 855 510
1 850 000,00 kr
11 963 877,50 kr
Okt 2020
Riktad emission
29 909 690
77 765 200
7 477 422,50 kr
19 441 300,00 kr
Okt 2020
Företrädesemission
29 909 690
107 674 890
7 477 422,50 kr
26 918 722,50 kr
Okt 2020
Utnyttjande av TO
1 130 942
108 805 832
282 735,50 kr
27 201 458,00 kr
Jan 2021
Utnyttjande av TO
21 079
108 826 911
5 269,75 kr
27 206 727,75 kr
April 2021
Utnyttjande av TO
1 396 000
110 222 011
349 000,00 kr
27 550 458,00 kr
Nov 2021
Utnyttjande av TO
47 489 469
157 712 380
11 872 367,25 kr
39 428 095,00 kr
Jan 2023
Företrädesemission
74 704 127
232 416 507
18 676 031,75 kr
58 104 126,75 kr
Feb 2024
Företrädesemission
255 671 358
488 087 865
466 416,25 kr
58 570 543,00 kr

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt