Aktiekapital

Enligt bolagsordningen ska Chordates aktiekapital uppgå till lägst 10 000 000 SEK och högst 40 000 000 SEK och antalet aktier uppgå till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

Per den 27 mars 2020 har Chordate ett aktiekapital om 11 963 877 SEK fördelat på 47 855 510 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Det investerade kapitalet har använts till investeringar i patent, produktutveckling samt till genomförande av kliniska studier. Kapitalet har även använts till drift av verksamheten.

Tidpunkt Händelse Ökning aktier Aktier totalt Ökning aktiekapital Aktiekapital totalt
Feb 2014 Bolaget bildas 136 110 136 110 68 055,00 kr 68 055,00 kr
Mar 2014  Apportemission 136 110 272 220 68 055,00 kr 136 110,00 kr
Apr 2014 Kvittningsemission 19 067 291 287 9 533,50 kr 145 643,50 kr
Jun 2014 Nyemission 18 449 309 736 9 224,50 kr 154 868,00 kr
Nov 2014 Kvittningsemission 370 504 680 240 185 252,00 kr 340 120,00 kr
Nov 2014 Fondemission 15 625 695 865 7 812,50 kr 347 932,50 kr
Dec 2014 Nyemission 228 275 924 140 114 137,50 kr 462 070,00 kr
Jun 2015 Nyemission 57 133 981 273 28 566,50 kr 490 636,50 kr
Dec 2015 Nyemission 201 496 1 182 769 100 748,00 kr 591 384,50 kr
Dec 2016 Kvittningsemission 101 564 1 284 333 50 782,00 kr 642 166,50 kr
Dec 2016 Uppdelning av aktier 1 284 333 2 568 666 0,00 kr 642 166,50 kr
Mar 2017 Nyemission 1 052 632 3 621 298 263 158,00 kr 905 324,50 kr
Jul 2018 Riktad kvittningsemission 1 538 460 5 159 758 384 615,00 kr 1 289 939,50 kr
Jul 2018 Företrädesemission 9 982 385 15 142 143 2 495 596,25 kr 3 785 535,75 kr
Feb 2019 Riktad emission 5 190 000 20 332 143 1 297 500,00 kr 5 083 035,75 kr
Jun 2019 Företrädesemission 4 066 429 24 398 572 1 016 607,25 kr 6 099 643,00 kr
Jul 2019 Riktad kvittningsemission 1 000 000 25 398 572 250 000,00 kr 6 349 643,00 kr
Sep 2019 Riktad emission 10 000 000 35 398 572 2 500 000,00 kr 8 849 643,00 kr
Dec 2019  Företrädesemission 5 056 938 40 455 510 1 264 234,50 kr 10 113 877,50 kr
Feb 2020 Riktad emission 7 400 000 47 855 510 1 850 000,00 kr 11 963 877,50 kr

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt