Investor relations

Chordate Medical är ett svenskt medicintekniskt företag listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, som marknadsförs under varumärket Ozilia® , en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patenterat Ozilia® i 24 länder i bland annat EU och USA.

Både rinit och migrän berör en stor mängd människor globalt. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs i Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien och valda marknader i mellanöstern.

Ozilia® kan vara ett näst intill biverkningsfritt alternativ till medicinering. Metoden baserar sig på så kallad neuromodulation, vilket är ett område som växer snabbt inom en rad medicinska områden. Vårt mål är att vara en viktig bidragare till den utvecklingen.

Våra investerare ser den enorma potential som finns i en behandling som är billig, snabb och med minimala biverkningar för migrän och rinit.

Pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt