Bolagsstyrning

Chordate är ett svenskt publikt aktiebolag. Chordate följer aktiebolagslagen (2005:551) samt kommer att följa de regler och rekommendationer som följer av bolagets listning på NGM Nordic SME, samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden. Dessutom följer bolaget de bestämmelser som föreskrivs i Chordates bolagsordning.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver inte tillämpas av bolag vars aktier handlas på NGM Nordic SME. Chordate tillämpar redan Koden i vissa avseenden och har för avsikt att utöka tillämpningen i takt med Bolagets utveckling och tillväxt.

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt