Bolagsstyrning

Chordate är ett svenskt publikt aktiebolag. Chordate följer aktiebolagslagen (2005:551) samt kommer att följa de regler och rekommendationer som följer av bolagets listning på Nasdaq First North Growth Market, samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden. Dessutom följer bolaget de bestämmelser som föreskrivs i Chordates bolagsordning.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver inte tillämpas av bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market. Chordate tillämpar redan Koden i vissa avseenden och har för avsikt att utöka tillämpningen i takt med Bolagets utveckling och tillväxt.

Certified adviser

Vator Securities AB
Kungsgatan 34
111 35 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-580 065 99
Epost: ca@vatorsec.se
Hemsida: www.vatorsec.se

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt