Chordate Medical har CE-märkt nyutvecklad kontrollenhet för kronisk nästäppa

Chordate Medical Holding AB (Publ.) meddelar att den nu färdigutvecklade kontrollenheten har
CE-märkts för behandlingsindikationen rinit, eller nästäppa.

Som tidigare meddelats har Bolaget under en tid utvecklat en ny generation av den kontrollenhet som hanterar behandling med K.O.S Kinetic Oscillation Stimulation för kronisk rinit. Syftet med projektet har varit att få fram en mera ändamålsenlig produkt och att halvera tillverkningskostnaden, vilket nu uppnåtts. Chordate har därefter erhållit godkännande från sitt Anmälda Organ (Notified Body) Intertek att kontrollenheten uppfyller kraven i EU-direktivet 93/42/EEG, och därför kan CE-märkas.

"Det är mycket glädjande att den här delen i vårt tekniska utvecklingsprogram nu är slutfört. Jag förutsätter att vi kan börja leverera enheter från ny produktion under första delen av 2021. Det här CE-märket avser rinitindikationen, avseende migrän så gäller fortsatt att vi behöver leverera kliniska data från den pågående studien innan det blir aktuellt med CE-märke för den indikationen",
säger VD Anders Weilandt.

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl 14:00 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate-besked-om-CE-marke-rinit.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt