Chordate Medicals vd om marknads- och försäljningsplanerna

2022 väntas bli ett mycket viktigt och spännande år för Chordate Medical, enligt vd Anders Weilandts ord i bokslutskommunikén. Bolaget är inriktade på att fullfölja marknadsplanen för 2022, både inom migrän och rinit, med tonvikt på migränområdet. Siktet är även inställt på att addera en eller flera nya marknader under året. Anders Weilandt berättar här mer om marknadsplanerna och hans förväntningar på försäljningen under 2022.

Nya marknader – Storbritannien närmast på tur

Chordate Medical siktar även på att addera en eller fler marknader under året, vilket bevisades nyligen då bolaget kunde meddela att Storbritannien är nästa målmarknad för K.O.S-behandlingen mot migrän. En marknadsanalys, utförd av konsultfirman Futures.Health (FH), har identifierat lämpligt tillvägagångssätt för att nå den brittiska marknaden med migränbehandlingen. FH är nu redo att börja introducera behandlingen till ledande neurologer inom privatvården, för att sedan ta sig an den offentligt finansierade specialistvården.

Chordate Medical samarbetar även med det amerikanska konsultbolaget RQM+ för att nå marknadsgodkännande i USA med migränbehandlingen. För tillfället genomförs en förstudie för att kunna identifiera rätt väg för en ansökan om marknadstillstånd till FDA. Förstudien beräknas vara slutförd under första kvartalet.

Migränstudien ska slutföras och rapporteras

För att stödja marknadsaktiviteterna och försäljningsarbetet inom migränindikationen kommer Chordate Medical under året även fokusera på att slutföra och presentera resultaten från den pågående migränstudien. Studieansvariga bedömer att den sista patienten kan påbörja behandlingen under första kvartalet och därefter följer en 10 veckorsperiod innan patienten kan gå ur studien. Detta bör innebära att en vetenskaplig artikel med studieresultaten kan färdigställas under tredje kvartalet i år.

Försäljningsarbetet med rinitbehandlingen fortgår

Chordate Medical kommer dock inte lägga allt sitt fokus på migränområdet under 2022 – även försäljningsarbetet för bolagets rinitbehandling fortskrider. Fokus ligger framför allt på Italien och Saudiarabien där pandemirestriktionerna nu har börjat lätta.

Dessutom har bolagets joint venture-partner Nanos Medical återupptagit produktregistreringsprocessen för rinitbehandlingen i Kina med målet att erhålla marknadsgodkännande under 2023.

Kassan ska finansiera verksamheten året ut

Sammanfattningsvis har Chordate Medical mycket på gång under 2022, vilket bolaget tycks vara förberedda för även finansiellt sett. Den nuvarande kassan förväntas vara tillräcklig för att finansiera bolagets planer för hela 2022 och delar av 2023. Vid slutet av 2021 uppgick kassan till 29 Mkr.

Kassan stärktes i oktober tack vare ett starkt stöd av aktieägarna vid inlösen av teckningsoptioner TO7. Perioden för utnyttjande av TO7 avslutades i oktober och totalt löstes 99,23 procent av optionerna in. Därmed tillfördes Chordate Medical 35,6 Mkr före emissionskostnader. Kapitaltillskottet gjorde att man kunde återbetala ett brygglån på 7,125 Mkr till fem av bolagets större ägare.

Vd Anders Weilandt om försäljningen 2022

Enligt Q4-rapporten uppgick nettoomsättning till 0,4 Mkr under fjärde kvartalet och 0,8 Mkr för helåret. Intäkterna kommer från försäljning av system och behandlingar i Sverige, Saudiarabien, Kina och Italien.

Anders, var försäljningssiffrorna för 2021 i linje med bolagets förväntningar?   

– Det får man nog säga att de var, i den mån det har gått att ha några förväntningar i detta tidigare skede som dessutom har varit helt påverkat av pandemins framfart.

Hur skapar bolaget förutsättningar för en god försäljningsutveckling under 2022?

– Genom att på alla tänkbara sätt stötta våra marknadspartners i deras försäljningsaktiviteter. Mycket handlar om introduktion hos potentiella slutkunder – med ambition att skapa ett moment – där kan vi göra en tydlig skillnad.

Slutligen, påverkas Chordate Medicals marknadsintroduktioner och studieverksamhet på något sätt av den rådande situationen i Europa?

– Inte som vi hittills har kunnat se, det berör så långt vare sig vår produktion eller våra kunder.

Läs originalartikeln hos Biostock här

Fler nyheter

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om Ozilia®-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy