”Marknadsintroduktion på utvalda marknader är nu i fokus” – Anders Weilandts presentation på Investerardagen

Den 2 december besökte Chordates Anders Weilandt Västra Hamnen Corporate Finance investerardag. Bland annat berättade Anders om de fantastiska resultaten från den senaste migränstudien, hur ett teoretiskt värdeexempel på migränbehandling med Botox kan användas för att tänka kring marknadsvärdet av K.O.S, och hur Chordate tagit flera viktiga kliv närmare en planerad exit, nu med ökat fokus på marknadsintroduktion på utvalda marknader.

Highlights från presentationen

Introduktion – presentationens innehåll

 • Hur estimera marknadsvärdet för jämförbar migränbehandling
 • Migränstudien är i mål med starka resultat
 • Fokusmarknader är UK, Tyskland, Italien, Israel och Finland
 • Tar upp 51 MSEK i företrädesemission

Vad är migrän

Och hur stor del av befolkningen har kronisk migrän.

Marknadsuppskattning för likvärdigt alternativ till Botox

Hypotetisk teori om hur man kan se ett värde på en ny behandlingsmetod mot migrän, likt Chordate nu utvecklat.

Botox är ett bra benchmark [jämfört med Chordates K.O.S-behandling].

”Patienten behöver komma in till en klinik, spendera 30 minuter tillsammans med vårdpersonal, fyra gånger om året. Finns det då teoretiskt ett alternativ som också kräver 30 minuter på en klinik – men som har lika bra eller bättre klinisk effekt, en bättre eller lika bra respons, och en biverkansprofil som är lägre eller obefintlig – då är det väl i vår värld logiskt att anta att den typen av alternativ är lika mycket värd.”

”Och även om Botox bara står för sju procent av behandlingsmarknaden för de med kronisk migrän, blir det ganska mycket pengar. Vi vet ganska exakt vad värdet för botox till distributör är – och det landar i sammanställningen på åtta miljarder SEK i de sju största marknaderna. Inte hela världen.”

Varför Chordate finns till

 • För att hjälpa fler migränpatienter
 • Har utvecklat giltigt alternativ/komplement till läkemedel
 • Strävar efter att leverera ROI genom att hitta lämpliga exitalternativ för våra aktieägare

Hur Chordate bygger exit – tre fundamentala pelare

 1. Vetenskapliga bevis.
 2. IPR, patentportfölj. Chordate har 71 patent i 26 länder.
 3. Proof-of-concept. Inom medtech måste man bevisa att det går att sälja. Det räcker med tydliga marknadsandelar i valda marknader.

Chordates vetenskapliga bevis

Den nyligen avslutade studien PM007, samt två kommande studier: PM009 samt PM010.

”PM007 studien levererade faktiskt underlag för att Chordate kunde CE-märka produkten redan 2021. Det är så vitt vi förstår unikt, att man kan göra en framgångsrik CE-ansökan på något som kallas interimanalys.

Studieresultat för PM007-studien – en klar framgång

Kan inte publicera fulla studieresultaten idag, då de ska in i en vetenskaplig artikel som är viktig för bolagsvärdet. Vad vi kan säga är att de fulla studieresultaten bekräftar vad vi såg i subgruppsanalysen.

MTIS 2022 i London

Det var första gången forskarna som författade abstractet presenterade subgruppsanalysen, i form av en poster.

”Vi fick ett enormt intresse bland migränspecialister.”

Resultaten från postern – PM007-studien

Slutsatsen av subgruppsanalysen jämfört med övriga behandlingar:

 • Behandlings-effekten är lika bra eller bättre än övriga behandlingar
 • Behandlings-responsen är lika bra eller bättre än övriga behandlingar (Det vill säga hur många som svarar på behandlingen).
 • Biverkans-profilen är bättre, vilket beror på att K.O.S har inga oönskade eller oväntade effekter, till skillnad mot läkemedel, som kan ha svårhanterade biverkningar.

Subgruppsanalysens betydelse för Chordate

 • Starkt stöd till marknadstillträdesprojekt i Storbritannien, Tyskland, Italien, Finland och Israel
 • Vår relevans och tillträde till kunder, partner och vetenskap ökar markant
 • Starkt stöd för inledande ersättningsaktiviteter i olika marknader
 • Starkt budskap till intressenter inom industrin

Strategy going forward

 • Proof-of-concept – bygg försäljning på utvalda marknader
 • Vetenskapliga bevis – publicerad migränstudie – 2 marknadsstödjande studier
 • Fortsätta processen för marknadstillträde i Kina och USA

Finansierat av utlyst företrädesemission

Emissionen

Erbjudandets storlek är 51,3 MSEK till en teckningskurs på 0,50 kr.

Fler nyheter

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om Ozilia®-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy