Migränmarknaden i Tyskland och potentialen för Chordate Medical

Tyskland är en av de marknader som Chordate Medical fokuserar på för att visa proof of concept genom att ta tydliga marknadsandelar med Ozilia-behandlingen för kronisk migrän. Genom två nyligen signerade avtal med specialistkliniker är Chordate Medical på god väg.

Största marknaden för migränläkemedel i Europa

12,5 miljoner tyskar lider av migrän varav 1,5–1,8 miljoner med kronisk migrän. Den socioekonomiska kostnaden beräknas till 6500 EUR per patient och år och den tyska marknaden för migränläkemedel är en av de största i världen med ett uppskattat värde 2030 på 2,5 miljarder USD (Data Detective Dispatch 360).

Tysk migrän- och huvudvärksvård tillhör de främsta i Europa. Över 90 procent av patienter med migrän vårdas av specialistläkare (Journal of Headache and Pain). Hälso- och sjukvårdstjänsterna finansieras genom obligatoriska sjukförsäkringskassor. Tyskarna har rätt att fritt välja både försäkringskassa och var de vill söka vård, ett faktum som gynnar Chordate.

Tysk sjukvård karakteriseras av mångfald, av en betydande valfrihet för patienterna och frånvaro av vårdköer. Tio procent av befolkningen har tecknat privata sjukförsäkringar. Därutöver ger den lagstadgade företagshälsovården för samtliga anställda också behandling mot migrän.

Privat sjukvård ökar

Tyskland är Europas största marknad för sjukvård. Bruttovärdet för sjukvården uppgick 2023 till 883 miljarder USD. Sjukvården är indelad i tre sektorer, offentlig, privat icke-vinstdrivande och privat vinstdrivande. Alla sektorer verkar under samma villkor. Den vinstdrivande vårdsektorn i Tyskland har växt under många år. 2004 fanns 444 privata sjukhus, 2022 var 596 drivna av privata och vinstdrivna företag – 20 procent av alla sjukhus och en ökning med över 30 procent (Statista).

En anledning till ökat privat ägande är minskade anslag från delstater, en annan är förändringar i hur sjukvården finansieras med fokus på rörliga kostnader. Den största kostnaden på ett sjukhus är löner. Sedan 1990 har antalet anställda på sjukhus i Tyskland minskat med nio procent och privata vårdgivare kan med högre effektivitet lösa sina uppgifter.

De största privata aktörerna på den tyska vårdmarknaden var 2023 i börsvärde Siemens Healthliners (63 mdr USD), Fresenius Medical Care (13 mdr) och Röhn-Klinikum (0.9 mdr) (Statista).

Chordate Medical i Tyskland

I augusti 2022 skrev Chordate avtal med MedTech Innovation Germany (MTIGER), om att introducera Ozilia, en behandlingsmetod för kronisk migrän, till opinionsledande neurologer i Tyskland inom både privat och offentlig vård. I november 2023 samt i januari 2024 slöt Chordate Medical två avtal med privata specialistkliniker i Hamburg och München som ska använda Ozilia Migraine för behandling av migrän.

– Tyskland är en viktig marknad för oss där vi också haft ett genombrott med de två avtalen. Detta kommer med säkerhet att göra det lättare att fortsätta konvertera prospekt till order i landet, säger Anders Weilandt, vd för Chordate Medical.

Fler nyheter

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om Ozilia®-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy