Chordate presenterar Ozilia på Pharma Partnering EU Summit 2024

Chordate Medicals vd Anders Weilandt kommer presentera bolaget och migränbehandlingen Ozilia på Pharma Partnering EU Summit i Basel, Schweiz, 22–23 maj. Kongressen samlar ledande personer från hela världen inom främst läkemedelsindustrin, och har fokus på bland annat licensiering, kommersialisering, investering och andra möjligheter till partnerskap.

– Till skillnad från andra investerings-kongresser vi medverkar på så är denna inriktad på läkemedelsindustrin, där vi vet att det finns ett stort intresse för innovationer som Ozilia. Målsättningen är att komma därifrån med ett antal skarpa leads att följa upp, säger Anders Weilandt.

Pharma Partnering EU Summit

Chordates medverkan på Pharma Partnering EU Summit är en del av bolagets arbete med att öka kännedomen om bolaget och Ozilia i olika industri- och investerarsegment.

– Bolagets exitstrategi är baserad på hur hela medtech-branschen har utvecklats de senaste åren – stora aktörer förvärvar i allt större utsträckning mindre utvecklingsföretag som uppvisat proof of concept och marknadspotential, i stället för att utveckla innovativa behandlingar själva. Detta gäller inte minst läkemedelsindustrin.

Läs mer om Pharma Partnering EU Summit 2024

Biostock intervju: Chordates vd Anders Weilandt om patentgodkännande i USA

Biostock intervjuar Chordate Medicals vd Anders Weilandt om det förestående patentgodkännandet av det amerikanska patentverket, hur migränmarknaden i USA skiljer sig från den europeiska, och bolagets nästa steg för att erhålla FDA-godkännande för Ozilia i USA.

”Projektet väntar för närvarande på publiceringen av artikeln från migränstudien PM007. Vi behöver ha den på plats för att ta nästa steg i projektet med FDA.”

Läs hela intervjun

Chordate kommer beviljas ett fjärde patent i USA

Chordate Medical Holding AB (Publ.) meddelar att det amerikanska patentverket USPTO, United States Patent and Trademark Office, har utfärdat beslut om att de avser bevilja Chordates patentansökan US 17/942,912 från 2022

Patentansökan rör behandling av huvudvärk med fokus på att skydda bolagets produkt Ozilia Migraine. Att ansökan beviljas innebär att ett fjärde amerikanskt patent läggs till en växande patentfamilj inriktad mot den huvudvärksbehandling som bolaget byggt upp sedan 2011.

– En av de tre grundpelarna i vårt strategiska arbete att bygga upp ett bolagsvärde åt våra aktieägare är att fullfölja patentstrategin. Det immaterialrättsliga försvaret av vår teknologi som stöd för vår fortsatta affärsutveckling är en väsentlig del i det som vi betraktar som kärnvärden i bolaget, säger Anders Weilandt, vd på Chordate Medical.

Chordate Medical innehar i dagsläget 79 patent fördelade på 32 länder och 9 patentfamiljer, som behandlar olika aspekter av bolagets behandlingstekniker. Patentfamiljerna behandlar olika aspekter av Chordates teknologi och är konstruerade för bästa möjliga skydd för de uppfinningar som ligger till grund för bolagets produkter.

Biostock intervju: Chordates styrelseledamot presenterade Ozilia hos Feminvest

Biostock intervjuar Chordate Medicals styrelseledamot Caroline Brandberg som förra veckan deltog vid Feminvests event FEARLESS i Oslo den 25 april. Under eventet presenterade hon bolagets behandlingsmetod Ozilia för kronisk migrän.

”Migrän är en av de främsta sjukdomarna bland kvinnor. För att adressera detta krävs fler behandlingsalternativ, som måste göras tillgängliga och ekonomiskt överkomliga för att alla kvinnor ska ha tillgång till adekvat vård.”

Läs hela intervjun

Chordate presenterar Ozilia på LSX World Congress 29–30 april

Chordate Medical deltar på årets upplaga av LSX World Congress i London 29–30 april. LSX World Congress är ledande inom den globala life science-sektorn på att koppla ihop innovativa nya lösningar och start up-företag med de största bolagen och investerare.

– LSX samlar potentiella investerar inom biotech, medtech och healthtech från hela världen på ett och samma ställe. Det är ett väldigt passande forum för oss att presentera Ozilia som den senaste utvecklingen inom migränbehandling, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Årets upplaga av LSX World Congress är den tionde i ordningen. Evenemangets syfte är att koppla samman kapital med innovativa utvecklingar för att hjälpa till att skapa morgondagens hälsolösningar som kan hjälpa fler människor.

– Vi har redan den vetenskapliga evidensen på plats och börjar visa proof of concept på flera av våra fokusmarknader, nästa steg i bolagets strategi är då att hitta en köpare av bolaget. På LSX World Congress och andra liknande evenemang som vi deltar i under våren finns precis rätt målgrupp för oss.

Läs mer om LSX World Congress

Chordate presenterar Ozilia för nationella specialistföreningar från Tyskland, Schweiz & Österrike

Chordate Medical ställer ut på huvudvärkskongressen Dreiländertagung Kopfschmerz i Schweiz 25-27 april. Kongressen arrangeras gemensamt av specialistföreningarna från Tyskland, Schweiz och Österrike.

– Det är en utmärkt möjlighet för oss att visa och informera om Ozilia för ett stort antal migrän- och huvudvärksspecialister från tre betydande europeiska marknader vid ett och samma tillfälle, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

På kongressen samlas bland annat huvudvärksspecialister och neurologer för att diskutera och presentera bland annat den senaste utvecklingen inom migränbehandling, där neuromodulation är en av punkterna på agendan.

– Förutom att öka kännedomen om Ozilia för potentiella investerare och köpare av bolaget så är det självklart viktigt att vi fortsätter bearbeta professionen på olika marknader. Intresset för neuromodulation som behandlingsteknik för migrän bland specialister och neurologer växer, Ozilia är ett nytt och unikt behandlingsalternativ som allt fler utvärderar.

Läs mer om kongressen

Chordate presenterar på Feminvest investerarkonferens i Oslo

Chordate Medicals Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot och huvudägare kommer medverka på Feminvests investerarkonferens Fearless i Oslo 25 april, och där presentera Chordate Medical och Ozilia Migraine. Även Chordates styrelseordförande Henrik Rammer kommer vara på plats i Oslo. Feminvest är Nordens största nätverk för kvinnliga investerare och entreprenörer.

– Vår medverkan hos Feminvest går i linje med att vi lägger alltmer fokus på att öka kännedomen om bolaget och Ozilia i olika industri- och investerarsegment. Feminvest har ett starkt nätverk av investerare inriktade särskilt på femtech och life science, där Ozilia passar in på båda områdena, säger Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot Chordate Medical.

Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot Chordate Medical.

Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot Chordate Medical.

Feminvest är ett accelerationsnätverk för kvinnligt ägarskap genom utbildning, samt en investeringsverksamhet. Det är idag Nordens största plattform för kvinnliga investerare och entreprenörer med nästan 47 000 prenumeranter. Feminvest driver också ett nätverk med 300 kvinnliga ängelinvesterare. För Chordate Medical är investerareventet i Oslo 25 april en av flera mötesplatser under våren. På samma datum är bolagets vd Anders Weilandt i Schweiz och ställer ut Ozilia på gemensam kongress för specialistföreningarna i Schweiz, Tyskland och Österrike.

– I takt med att Ozilia når allt större acceptans och framgång på våra fokusmarknader så är det naturligt att vi utökar insatserna med att skapa kännedom för Ozilia hos potentiella investerare och köpare av bolaget, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Caroline Lundberg Brandberg, MSc. Eng. Physics, eMBA, har varit styrelseledamot i Chordate Medical sedan 2021. Caroline är Global Sales Director på klimattech-bolaget Deedster och har tidigare arbetat internationellt för Ericsson i olika ledande roller med fokus på sälj och marknadsföring. Hon har också ett antal olika styrelseuppdrag och advisory board-uppdrag, bland annat inom Stockholms Universitet.

Läs mer om Feminvest Fearless

Chordate Medical Holding AB (publ) Utser Lago Kapital till likviditetsgarant

Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate”) har ingått avtal om likviditetsgaranti med Lago Kapital (”Lago”).

Enligt avtalet kommer Lago att ställa handelsposter i Chordates aktie både på köp- och säljsidan i enlighet med och inom ramen för Nasdaq Stockholm regelverk för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgaranti är att förbättra likviditet samt minska volatilitet. Lagos uppdrag inleds den 19 april 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine (tidigare K.O.S), en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs på utvalda marknader i EU och Mellanöstern. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Vator Securities AB.

Kalqyl i ny analys av Chordate: ”Ökat fotfäste i marknaden”

Kalqyl har idag, 3 april, publicerat en uppdaterad analys av Chordate Medical efter bolagets bokslutskommuniké som offentliggjordes 22 mars. I analysen kommenterar Kalqyl bland annat Chordates positiva försäljningstrend och genombrottet i Tyskland.

”Vi räknar med att den positiva försäljningstrenden kommer att fortlöpa under 2024, främst drivet av en gradvis stigande användningsgrad av behandlingsystemet, bredare marknadsföring av studieresultaten från PM007 och genombrott på den tyska marknaden. Chordates rapport för det fjärde kvartalet visade att bolaget tog fortsatta steg inom samtliga delar av marknadsplanen, vilket på sikt ska möjliggöra en försäljning av bolaget”, skriver Kalqyl.

Läs hela analysen här

Chordate Medicals vd Anders Weilandt intervjuas om bokslutskommunikén hos Finwire

Igår, 25 mars, presenterade Chordates vd Anders Weilandt bolagets bokslutskommuniké för 2023 hos Finwire TV. Han svarade också på frågor från tittarna, och pratade bland annat om bolagets satsning på att skapa kännedom om migränbehandlingen Ozilia hos etablerade investerare inom life science:

”Vi har gjort 4–5 ganska ordentliga satsningar under hösten på internationella kongresser inom migrän. Det har genererat en rejäl hög med leads med prominenta intresserade från olika länder. När det handlar om våra fokusmarknader arbetar vi med det direkt från Stockholm först, och ser till att få upp en kontakt. Sedan arbetar vi tillsammans med våra market access-konsulter i respektive land och/eller distributörer för att fortsätta bearbeta. Detta har pågått under hela hösten och pågår nu också, och det kommer mer resultat från detta alldeles snart.”

Anders pratade också specifikt om intresset för Ozilia på Swiss Nordic Bio, och planen framåt:

”Vi fick väldigt bra feedback och många intressanta möten. Vi kommer fortsatt ägna en hel del åt den här typen av partner- och investerarmöten i organiserad form. Vi hade närvaro på en annan kongress i Amsterdam några veckor innan, och det kommer några till under våren. Att marknadsföra oss i den miljön är en del i arbetet med att fullfölja den strategiska planen.”