Chordates vd på kundbesök i Gulfregionen: ”En växande marknad med stor potential för Ozilia”

Chordate Medicals vd Anders Weilandt är nyss hemkommen från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten där han träffat både befintliga och potentiella kunder, samt slutit avtal med en ny marknadsagent för UAE.

– Det har varit en givande vecka där jag tillsammans med vår General Manager för GCC Alain Durante och Janin Medical träffat flera vårdkedjor som är intresserade av Ozilia. Vi var även och besökte IMC International Medical Center Jeddah som har behandlat rinit med Ozilia under lång tid, och Nadicare Clinics med nu sex sjukhus i Jeddah som nyligen började använda Ozilia på den första kliniken, säger Anders Weilandt.

Gulfregionen har länge varit en av Chordates prioriterade marknader för att visa proof of concept, och Ozilia har under längre tid använts av flera privata sjukhus för behandling av rinit.

– Det är tydligt att behovet av behandlingar som Ozilia är stort i regionen och efter att rinitbehandlingen nu succesivt blir etablerad på marknaden är nästa steg att lansera Ozilia för kronisk migrän och samtidigt få in fler vårdbolag på rinitsidan, säger Anders Weilandt.

Biostock intervju: Anders Weilandt berättar om genombrottet i Tyskland och satsningen i Förenade Arabemiraten

I en intervju med Biostock berättar vd Anders Weilandt mer om Chordate Medicals avtal för installation av migränbehandlingen Ozilia på en privat specialistklinik i Tyskland för reguljär klinisk verksamhet, och bolagets nya marknadsexpert i Förenade Arabemiraten för introduktion av migrän-och rinitbehandlingen.

”Det är mycket tillfredställande att kunna bocka av ett genombrott i Tyskland eftersom det är en av de marknader vi fokuserar på. Detta kommer med säkerhet att göra det lättare att fortsätta konvertera prospekt till order i Tyskland. Vårt huvudfokus är dock att bygga proof-of-concept (PoC) i marknaden, dvs. visa att vi dels kan få kunder och dels att dessa bygger upp en volym av återkommande patienter. Det är det som är vårt strategiska mål. I den processen  kommer även intäkterna att öka vilket vi jobbar mot, men det egentliga målet är PoC”, säger Anders Weilandt till Biostock.

Läs hela intervjun

Chordate Medical lanserar Ozilia migrän- och rinitbehandling i Förenade Arabemiraten

Chordate Medical (”Chordate”, ”bolaget”) har kontrakterat MEDSWAN MEDICAL SUPPLIES L.L.C, Dubai som marknadsexpert i Förenade Arabemiraten (UAE) för introduktion av bolagets produkt Ozilia på UAE-marknaden. Som tidigare meddelats avser bolaget exploatera möjligheter i övriga gulfområdet utifrån de tidigare framgångar och erfarenheter som vunnits i Saudiarabien, varför bolaget ser en satsning i UAE som ett logiskt nästa steg.

Medswan ägs och leds av Hanna Hardwick, en svensk arabisktalande affärskvinna med 20 års erfarenhet från ledande sälj- och marknadspositioner inom medtech och pharma i MEA-regionen. Hon har bland annat arbetat för globala företag som Sirtex, Terumo, Fresenius, Hilrom och Siemens.

– Med avstamp i flera viktiga kundkontakter för UAE som vi skapat på senare tidens internationella kongresser breddar vi satsningen på främst kronisk migrän i gulfområdet. Medwan ska nu registrera produkterna vilket uppskattningsvis tar tio veckor, samt parallellt lansera och skapa marknadsaccess för Ozilia. Hanna Hardwick har lång erfarenhet från lämpliga specialistsegment inom medtech, stor vana vid marknadsintroduktioner och ett brett kontaktnät, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

– Vårdmarknaden i UAE är nästan helt privat och relativt sett enkel att bearbeta. I dagarna har vi besökt fyra ledande neurologer på lika många sjukhus här i Dubai – det är ingen tvekan om att Ozilia är ett läkemedelsfritt alternativ som läkarna här ser ett stort behov av att ha tillgång till.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine (tidigare K.O.S), en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs i Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt i gulfområdet. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.com

Chordate Medical får en första installation av Ozilia migränbehandling på privat klinik i Hamburg

Chordate Medical har ingått avtal om omedelbar installation av utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden Ozilia för kronisk migrän. Avtalet är träffat via bolagets marknadskonsulter i Tyskland. Kunden är en privat specialistklinik i Hamburg.

– Det är mycket tillfredställande att kunna bocka av ett genombrott i Tyskland eftersom det är en av de marknader vi fokuserar på. Detta kommer med säkerhet att göra det lättare att fortsätta konvertera prospekt till order i Tyskland. Avtalet kom till stånd tack vare våra tyska marknadsexperters skickliga arbete, säger Anders Weilandt, vd Chordate.


 
Kronisk migrän i Tyskland
Migrän är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen, i Tyskland lider cirka 12,5 miljoner människor av migrän i någon form. Det är ungefär var sjunde tysk. Räknar man globalt handlar det om cirka 1,2 miljarder människor. Mellan 1,5 och 1,8 miljoner tyskar har kronisk migrän. Migrän och huvudvärksvård i landet tillhör de mest välutvecklade i Europa, och marknaden för migränläkemedel är en av de största i världen. Dessa förhållanden var del av anledningen till att Chordate genomförde sin nyligen avslutade kliniska studie i Tyskland.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine (tidigare K.O.S), en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs i Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Första Ozilia-installationen på Nahdi Care Clinics i Saudiarabien klar

Ozilia har nu installerats på det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics sjukhus i Jeddah, Saudiarabien. Chordate Medical fick ordern via bolagets distributör i Saudiarabien, Janin Medical, i maj 2023, och Nahdi Care Clinics erbjuder nu Ozilia till sina rinit-patienter.

– Jättekul att utrustningen är på plats och i gång, och att Ozilia nu kan hjälpa Nahdi Care Clinics patienter. Installationen inkluderade även utbildning av klinikpersonalen. Nästa steg är att ta order på Ozilia från ett eller flera av Nahdi Cares övriga tre sjukhus. Det ska normalt inte ta så här lång tid mellan order och leverans, fördröjningen beror på att Janin Medical har omstrukturerats i grunden genom att ägarfamiljen har tagit över ledningen av bolaget något vi ser positivt på säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Prevalensen av kronisk rinit är hög i Saudiarabien på grund av luftföroreningar i större städer, hög förekomst av kvalster och mögelsporer, i kombination med ständigt växlande mellan höga utomhustemperaturer och kylda inomhusmiljöer.

– Alain Durante som är general manager för vårt representationskontor i Saudiarabien har tillsammans med Janin Medical gjort ett bra arbete med att sälja in Ozilia för rinit, utöver de fyra installationer vi har sedan tidigare. Nu förbereds även introduktionen av migrän i väntan på att produktregistreringen ska bli klar, säger Anders Weilandt.

Biostock intervjuar Chordate Medicals Medical Director om nya studien

Biostock intervjuar Chordate Medicals Medical Director Jan Hermansson om bolagets eftermarknadsstudie PM010 som nyligen påbörjades.

”Eftersom det här är en öppen studie så kommer vi att kunna analysera resultaten löpande. När vi har en tillräcklig mängd patienter som gått tillräckligt länge på behandling så kommer vi att göra delanalyser […] Vi har valt kliniker som har ett större flöde av patienter men som inte deltog i 007. Vi vet att all patientrekrytering till studier är svår och tar tid så det måste finnas många patienter att välja mellan. Det har också varit viktigt att klinikledning och vårdteamet har ett tydligt intresse av vårt läkemedelsfria behandlingsalternativ”, säger Jan Hermansson till Biostock.

Läs hela intervjun

Eftermarknadsstudie av Chordates Ozilia® migränbehandling på fyra olika marknader påbörjas

Nu har den kliniska eftermarknadsstudien PM010 på Chordates migränbehandling Ozilia® (tidigare K.O.S) påbörjats. Studien är upplagd för 200 patienter på upp till 15 kliniker i Storbritannien, Tyskland, Italien och Israel. Designen är en öppen observationsstudie med 12 månaders uppföljning.

Post-Market Surveillance, eller eftermarkandsövervakning, är en del av det regulatoriska kravet för migränproduktens CE-märkning, men har också stor betydelse för att kunna ge underlag till behandlande läkare om hur ofta behandlingen behöver ges till olika typer av patienter.

Första klinik att börja är Hull University Teaching Hospitals NHS Trust, i Hull UK där Professor Fayyaz Ahmed är prövare i studien som nu påbörjat rekrytering av cirka 10 patienter. Etiska godkännanden och avtal med övriga kliniker och länder är klara.

– Det är tillfredställande att vi nu är i gång med PM010 efter hårt arbete med att välja rätt kliniker och hantering av etik och studieavtal varje region där studien ska köras. Det har varit viktigt att få med kliniker som har ett relativt stort patientflöde med fokus på normal klinisk verksamhet och mindre på studieverksamhet som sådan, säger Jan Hermansson, medicinsk chef Chordate.

Chordate Medicals Ozilia® (tidigare K.O.S) migränbehandling är en ny och alternativ behandlingsmetod mot kronisk migrän. Ozilia® är sedan maj 2021 CE-märkt för förebyggande behandling av kronisk migrän hos vuxna över 18 år, och marknadsförs på utvalda europeiska marknader samt i Israel.

Läs mer om samtliga genomförda, pågående och planerade studier på Ozilia®-behandlingen

Chordate Medicals vd Anders Weilandt presenterar Q3-rapport: ”Stort intresse på växande marknad”

Chordate Medicals tredje kvartal av 2023 innebar start för höstens serie av vetenskapliga kongresser där bolaget även lanserade det nya varumärket Ozilia® som ersätter K.O.S på samtliga marknader där behandlingen erbjuds. Perioden inleddes med att en poster redovisade resultaten från den avgörande migränstudien PM007 på International Headache Congress i Seoul. Ozilia® lyftes av flera andra föreläsare som ett möjligt värdefullt alternativ när läkemedel inte är lämpligt eller önskvärt.

Onsdag 1 november presenterade Chordates vd Anders Weilandt bolagets Q3-rapport och informerade om fokus för resten av året och vidare på Finwire TV. Han svarade också på frågor från tittarna, och pratade då bland annat om den globala marknaden för lösningar inom neurostimulation, såsom Ozilia®.

”Vi tillhör ett stort industrisegment som kallas neurostimulation och det satsas väldigt mycket pengar på det, och det omsätter också väldigt mycket pengar i marknaden. Vi tillhör segmentet kronisk smärta där vi är en delmängd med våra två indikationer. Det här skulle hjälpa en bedömare att förstå att det satsas mycket pengar på det här segmentet från industrin. Det är av stort intresse och det växer väldigt kraftigt i det här industrisegmentet. Så det finns ett bra fokus från stora industriella spelare globalt sett. ”

Anders Weilandt pratade även om betydelsen av nya behandlingsalternativ såsom Ozilia® för migränvården.

”Varje migränläkare eller neurolog har en verktygslåda som innehåller en mängd olika mediciner och alternativ. Ingen av de här existerande behandlingsalternativen fungerar på mer än hälften av patienterna. Och inget av de existerande alternativen inom läkemedel fungerar över hela livet, utan man har effekt i några år, sedan börjar effekten avta och då måste man byta av det skälet. Eller så dyker det upp biverkningar som patienten inte längre tolererar. Ozilia® är ett annat alternativ, och det är bristen på alternativ som är ett problem för vården och för patienterna.”

Läs Analyst Group om Chordate Medical: ”Siktet inställt mot en exit”

Läs mer om marknaden för migrän

Chordate Medical presenterar Ozilia® på finsk neurologkongress

Chordate Medical är just nu på plats i Helsingfors för att presentera migränbehandlingen Ozilia® på Finska neurologförbundets kongress Neurologdagarna som pågår 1–3 november. Kongressen samlar 450 delegater från hela Finland.

– Vi möts av stort intresse från åtskilliga migränspecialister och neurologer. Ozilia®-behandlingen ses som ett nödvändigt och välkommet läkemedelsfritt tillskott till behandlingsarsenalen. De finska kliniker som ingick i migränstudien PM007 är en uppenbar tillgång och hjälp att sprida kännedom om Ozilia® i landet” säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Ozilia® är en CE-märkt nervstimulerande behandlingsmetod som erbjuder ett läkemedelsfritt alternativ för kronisk migrän. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs i Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien.

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport juli-september 2023

Sammanfattning av perioden juli-september 2023

Sammanfattning av perioden januari-september 2023

INTERNATIONELLT INTRESSE OCH NYTT VARUMÄRKE
Årets tredje kvartal innebar start för höstens serie av vetenskapliga kongresser där vi även lanserade det nya varumärket Ozilia™ som nu ersätter K.O.S på samtliga marknader där behandlingen erbjuds. Perioden inleddes med att en poster redovisade resultaten från vår avgörande migränstudie PM007 på International Headache Congress i Seoul. Ozilia™ lyftes av flera andra föreläsare som ett möjligt värdefullt alternativ när läkemedel inte är lämpligt eller önskvärt.

Studieresultat presenterades på IHC2023 i Seoul
Efter de första presentationerna i Austin och Berlin i juni så presenterades de kliniska studieresultaten från PM007 även för i princip hela världens ledande skikt inom migränvård, forskning och industri på International Headache Congress i Seoul 14-17 september. Detta var första gången Chordate ställde ut på internationell nivå vilket gav ett tydligt kvitto på att Ozilia™ ses som ett relevant läkemedelsfritt alternativ, och att kännedomen om vår behandlingsteknik blev ordentligt spridd bland betydelsefulla kongressdeltagare. Vi kunde knyta värdefulla nya kontakter både i Europa och USA som har potential att leda till en intressant utveckling av vår affär.

Fallbeskrivning från migränstudien presenterades i Berlin
Dr Tim Jürgens presenterade en fallbeskrivning från migränstudien PM007 på The German Migraine and Headache Society Congress 30 juni i Berlin. Fallbeskrivningen redogjorde för en av patienterna i studien med mycket svårbehandlad huvudvärk. Efter behandling med Ozilia™ uppvisade patienten en kraftig minskning av antal migränepisoder från 18 till 8 dagar. Den positiva effekten varade i fyra månader utan ytterligare behandlingar.
Det här är ett enskilt fall med anmärkningsvärd effekt. Givet att patienten hade få fungerande läkemedelsalternativ på grund av sin sjukdomsbild i övrigt, så visar rapporten på värdet med Ozilia™ som alternativ när effekt uteblir med andra befintliga behandlingar.

Artikel inskickad för PM007
Författarna till PM007-studien meddelade att man skickade in manus till en prominent vetenskaplig tidskrift i slutet av augusti. Efter publicering blir artikeln ett värdefullt verktyg i vårt marknads- och försäljningsarbete. Publicerade resultat är dessutom ett nödvändigt underlag för framgång i olika vårdersättnings-processer.

Lansering av nya varumärket Ozilia™
Vår behandling marknadsförs under namnet Ozilia™ eller Ozilia™ Migraine. Det nya varumärket är nästa steg i utrullningen och kommersialiseringen av behandlingen på våra nyckelmarknader. Namnet har fått ett mycket varmt mottagande och man lyfter särskilt fram att namnet är ett kvinnonamn, eftersom cirka 70 procent av migränpatienterna är kvinnor.

Ny uppdragsanalys
Av över 900 noterade bolag i Sverige så erbjuder uppskattningsvis 1/3 så kallad uppdragsanalys för att underlätta bedömningen av bolaget för sina ägare och intressenter. Att Chordate nu beställer uppdragsanalys av Kalqyl är av samma anledning. Vi arbetar mot att på sikt kunna erbjuda våra ägare ett bud från en internationell aktör som är intresserad av att lägga till vår teknologi till sin produktportfölj. Värdet på bolaget borde då teoretisk vara lika med värdet som köparen ser i att själv marknadsföra och sälja teknologin där man är aktiv, ofta globalt. Vi antar principiellt att sådana hypotetiska bud rimligen borde utgöra en del av ett teoretiskt värde för teknologin, inte hela. Traditionell aktie- eller bolagsanalys är oftast baserad på nuvärdesberäkning av fritt kassaflöde. Dvs. vad är värdet de närmaste åren av den vinst som en verksamhet själv kan generera, som inte behövs till annat i rörelsen. Den analysprincipen – vilken är vanligast och i det flesta fall rätt verktyg – blir dock problematisk när strategin i bolaget som analyseras i stället handlar om att visa ett värde i en köpares bedömning – där teknologin kan ha ett mycket större värde för någon annan, än vad bolaget själv kan åstadkomma genom vinstgenerering från egen försäljning. Vi har därför avtalat om uppdragsanalys från Kalqyl, vilket vi liksom de flesta andra mindre bolag betalar för. Kalqyl och andra analysfirmor utför och publicerar sina analyser under eget ansvar och oberoende från uppdragsgivaren för att bevara sitt renommé, vilket för dem är helt existensavgörande. Vår bedömning är att Kalqyl har kapacitet och intresse att utföra en strategibaserad analys och publicera den som en del av underlaget för marknadens bedömning av Chordate.

Fokus under resten av året
Under årets sista del fortsätter arbetet på våra fokusmarknader Finland, Tyskland, UK, Italien, (Israel, tyvärr på paus) och Saudiarabien. Listan med kundprospekt växer och vi kommer närmare mål på flera punkter. Marknadsföring syns i form av utställningar på specialistkongresser:

Kista, oktober 2023
Anders Weilandt, VD

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine (tidigare K.O.S), en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs i Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-11-01 08:30 CET.

Bifogade filer
Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport Juli September 2023