Biostock intervju: Chordates styrelseledamot presenterade Ozilia hos Feminvest

Biostock intervjuar Chordate Medicals styrelseledamot Caroline Brandberg som förra veckan deltog vid Feminvests event FEARLESS i Oslo den 25 april. Under eventet presenterade hon bolagets behandlingsmetod Ozilia för kronisk migrän.

”Migrän är en av de främsta sjukdomarna bland kvinnor. För att adressera detta krävs fler behandlingsalternativ, som måste göras tillgängliga och ekonomiskt överkomliga för att alla kvinnor ska ha tillgång till adekvat vård.”

Läs hela intervjun

Chordate presenterar Ozilia på LSX World Congress 29–30 april

Chordate Medical deltar på årets upplaga av LSX World Congress i London 29–30 april. LSX World Congress är ledande inom den globala life science-sektorn på att koppla ihop innovativa nya lösningar och start up-företag med de största bolagen och investerare.

– LSX samlar potentiella investerar inom biotech, medtech och healthtech från hela världen på ett och samma ställe. Det är ett väldigt passande forum för oss att presentera Ozilia som den senaste utvecklingen inom migränbehandling, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Årets upplaga av LSX World Congress är den tionde i ordningen. Evenemangets syfte är att koppla samman kapital med innovativa utvecklingar för att hjälpa till att skapa morgondagens hälsolösningar som kan hjälpa fler människor.

– Vi har redan den vetenskapliga evidensen på plats och börjar visa proof of concept på flera av våra fokusmarknader, nästa steg i bolagets strategi är då att hitta en köpare av bolaget. På LSX World Congress och andra liknande evenemang som vi deltar i under våren finns precis rätt målgrupp för oss.

Läs mer om LSX World Congress

Chordate presenterar Ozilia för nationella specialistföreningar från Tyskland, Schweiz & Österrike

Chordate Medical ställer ut på huvudvärkskongressen Dreiländertagung Kopfschmerz i Schweiz 25-27 april. Kongressen arrangeras gemensamt av specialistföreningarna från Tyskland, Schweiz och Österrike.

– Det är en utmärkt möjlighet för oss att visa och informera om Ozilia för ett stort antal migrän- och huvudvärksspecialister från tre betydande europeiska marknader vid ett och samma tillfälle, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

På kongressen samlas bland annat huvudvärksspecialister och neurologer för att diskutera och presentera bland annat den senaste utvecklingen inom migränbehandling, där neuromodulation är en av punkterna på agendan.

– Förutom att öka kännedomen om Ozilia för potentiella investerare och köpare av bolaget så är det självklart viktigt att vi fortsätter bearbeta professionen på olika marknader. Intresset för neuromodulation som behandlingsteknik för migrän bland specialister och neurologer växer, Ozilia är ett nytt och unikt behandlingsalternativ som allt fler utvärderar.

Läs mer om kongressen

Chordate presenterar på Feminvest investerarkonferens i Oslo

Chordate Medicals Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot och huvudägare kommer medverka på Feminvests investerarkonferens Fearless i Oslo 25 april, och där presentera Chordate Medical och Ozilia Migraine. Även Chordates styrelseordförande Henrik Rammer kommer vara på plats i Oslo. Feminvest är Nordens största nätverk för kvinnliga investerare och entreprenörer.

– Vår medverkan hos Feminvest går i linje med att vi lägger alltmer fokus på att öka kännedomen om bolaget och Ozilia i olika industri- och investerarsegment. Feminvest har ett starkt nätverk av investerare inriktade särskilt på femtech och life science, där Ozilia passar in på båda områdena, säger Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot Chordate Medical.

Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot Chordate Medical.

Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot Chordate Medical.

Feminvest är ett accelerationsnätverk för kvinnligt ägarskap genom utbildning, samt en investeringsverksamhet. Det är idag Nordens största plattform för kvinnliga investerare och entreprenörer med nästan 47 000 prenumeranter. Feminvest driver också ett nätverk med 300 kvinnliga ängelinvesterare. För Chordate Medical är investerareventet i Oslo 25 april en av flera mötesplatser under våren. På samma datum är bolagets vd Anders Weilandt i Schweiz och ställer ut Ozilia på gemensam kongress för specialistföreningarna i Schweiz, Tyskland och Österrike.

– I takt med att Ozilia når allt större acceptans och framgång på våra fokusmarknader så är det naturligt att vi utökar insatserna med att skapa kännedom för Ozilia hos potentiella investerare och köpare av bolaget, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Caroline Lundberg Brandberg, MSc. Eng. Physics, eMBA, har varit styrelseledamot i Chordate Medical sedan 2021. Caroline är Global Sales Director på klimattech-bolaget Deedster och har tidigare arbetat internationellt för Ericsson i olika ledande roller med fokus på sälj och marknadsföring. Hon har också ett antal olika styrelseuppdrag och advisory board-uppdrag, bland annat inom Stockholms Universitet.

Läs mer om Feminvest Fearless

Chordate Medical Holding AB (publ) Utser Lago Kapital till likviditetsgarant

Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate”) har ingått avtal om likviditetsgaranti med Lago Kapital (”Lago”).

Enligt avtalet kommer Lago att ställa handelsposter i Chordates aktie både på köp- och säljsidan i enlighet med och inom ramen för Nasdaq Stockholm regelverk för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgaranti är att förbättra likviditet samt minska volatilitet. Lagos uppdrag inleds den 19 april 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine (tidigare K.O.S), en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs på utvalda marknader i EU och Mellanöstern. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Vator Securities AB.

Kalqyl i ny analys av Chordate: ”Ökat fotfäste i marknaden”

Kalqyl har idag, 3 april, publicerat en uppdaterad analys av Chordate Medical efter bolagets bokslutskommuniké som offentliggjordes 22 mars. I analysen kommenterar Kalqyl bland annat Chordates positiva försäljningstrend och genombrottet i Tyskland.

”Vi räknar med att den positiva försäljningstrenden kommer att fortlöpa under 2024, främst drivet av en gradvis stigande användningsgrad av behandlingsystemet, bredare marknadsföring av studieresultaten från PM007 och genombrott på den tyska marknaden. Chordates rapport för det fjärde kvartalet visade att bolaget tog fortsatta steg inom samtliga delar av marknadsplanen, vilket på sikt ska möjliggöra en försäljning av bolaget”, skriver Kalqyl.

Läs hela analysen här

Chordate Medicals vd Anders Weilandt intervjuas om bokslutskommunikén hos Finwire

Igår, 25 mars, presenterade Chordates vd Anders Weilandt bolagets bokslutskommuniké för 2023 hos Finwire TV. Han svarade också på frågor från tittarna, och pratade bland annat om bolagets satsning på att skapa kännedom om migränbehandlingen Ozilia hos etablerade investerare inom life science:

”Vi har gjort 4–5 ganska ordentliga satsningar under hösten på internationella kongresser inom migrän. Det har genererat en rejäl hög med leads med prominenta intresserade från olika länder. När det handlar om våra fokusmarknader arbetar vi med det direkt från Stockholm först, och ser till att få upp en kontakt. Sedan arbetar vi tillsammans med våra market access-konsulter i respektive land och/eller distributörer för att fortsätta bearbeta. Detta har pågått under hela hösten och pågår nu också, och det kommer mer resultat från detta alldeles snart.”

Anders pratade också specifikt om intresset för Ozilia på Swiss Nordic Bio, och planen framåt:

”Vi fick väldigt bra feedback och många intressanta möten. Vi kommer fortsatt ägna en hel del åt den här typen av partner- och investerarmöten i organiserad form. Vi hade närvaro på en annan kongress i Amsterdam några veckor innan, och det kommer några till under våren. Att marknadsföra oss i den miljön är en del i arbetet med att fullfölja den strategiska planen.”

Bokslutskommuniké Chordate Medical Holding AB (publ) januari – december 2023

Sammanfattning av perioden oktober-december 2023

Sammanfattning av perioden januari-december 2023

VD ANDERS WEILANDT KOMMENTERAR

Genombrott på flera marknader och stärkt kassa via emission

Under 2023 nådde vi många viktiga milstolpar. Migränstudiens avgörande resultat presenterades på flera internationella kongresser, och kunde från halvårsskiftet användas som starkt stöd för vår marknadsföring. Vidare nådde vi under året genombrott i nyckelmarknaderna Tyskland och Saudiarabien. Efter periodens slut genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader, vilket vi nu använder för att ytterligare öka säljarbetet och komma närmare vårt strategiska mål.

Flera marknadsgenombrott

I början av maj tog vår nya distributör i Saudiarabien, Janin Medical sin första viktiga order på utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden Ozilia® för kronisk rinit. Kunden var det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics med fyra sjukhus i landets näst största stad, Jeddah. Samtidigt driver Janin Medical processen för marknadstillstånd för migränindikationen.

Ett första avtal med en klinik i Tyskland i slutet av november följdes upp av ytterligare ett i början av 2024. Det är mycket tillfredställande att kunna bocka av ett genombrott på en av de marknader vi fokuserar på. Detta är ännu ett viktigt steg mot målet att bygger upp en volym av återkommande patienter på ett antal kliniker som reguljära kunder.

Stort intresse för Ozilia på fler kongresser

Under fjärde kvartalet fortsatte vi att ställa ut och presentera Ozilia på flera internationella mässor och kongresser såsom European Headache Congress i Barcelona och Deutsche Schmerzkongress i Mannheim. De många leads vi tagit hem från de här marknadssatsningarna visar tydligt att kännedomen om Ozilia börjar etablera sig på mycket tillfredställande nivåer.

De primära resultaten från migränstudien PM007 presenterades för första gången på American Headache Societys kongress i Austin, Texas i juni, och därefter även på världskongressen International Headache Congress i Seoul i september. Den vetenskapliga artikeln med resultaten som publiceras inom en snar framtid kommer vara ett ytterst viktigt verktyg för oss i våra fortsatta säljinsatser.

Första patienterna inkluderade i två studier

Bolagets två aktiva studier PM010 och PM009 inkluderade i slutet av året de första patienterna. PM010 är en eftermarknadsstudie, vilket är en del av det regulatoriska kravet för migränproduktens CE-märkning, men även med stor betydelse som underlag till behandlande läkare om hur ofta behandlingen behöver ges till olika typer av patienter.

Pilotstudien PM009 har som syfte att utvärdera effekten av Ozilia vid förebyggande behandling av patienter med kronisk migrän som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare och andra migränläkemedel. PM009 är en explorativ studie med möjlig potentiell uppsida för bolaget.

Lansering i Förenade Arabemiraten

I slutet av november kontrakterade bolaget MEDSWAN MEDICAL SUPPLIES L.L.C, Dubai som marknadsexpert i Förenade Arabemiraten (UAE) för introduktion av bolagets produkt Ozilia på UAE-marknaden.

Stärkt kassa efter företrädesemission

Företrädesemissionen som genomfördes i januari 2024 tecknades till cirka 55 procent och tillförde bolaget cirka 23 MSEK före emissionskostnader, och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 8 kan Chordate Medical erhålla ytterligare emissionslikvid under hösten 2024. Med den stärkta kassan kan vi nu finansiera det fortsatta marknads- och försäljningsarbetet. Stödet för bolagets väg mot en exit är ett tydligt kvitto på styrkan i Chordates erbjudande, och jag vill tacka alla våra aktieägare för stödet och förtroendet som visats i emissionen.

Fokus under 2024

Kista, mars 2024
Anders Weilandt, VD

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine (tidigare K.O.S), en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs på utvalda marknader i EU och Mellanöstern. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Vator Securities AB.

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-03-22 08:30 CET.

Läs hela bokslutskommunikén


Chordate Medical presenterar Bokslutskommuniké för 2023 på Finwire TV

Chordate Medical Holding (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2023 fredag 22 mars klockan 08.30. På måndag 25 mars, klockan 11.00, bjuder bolaget in till en webbsänd presentation av rapporten med vd Anders Weilandt på Finwire TV.

Presentationen kan ses via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/chordate-medical/bokslutskommunike2023/

Efter presentationen följer en Q&A där det går att skicka in frågor.

En inspelning av presentationen kommer i efterhand finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.chordate.com och på Finwire TV:s YouTube-kanal.

Biostock intervju: Chordates vd presenterade på Swiss Nordic Bio

Biostock intervjuade Chordates vd Anders Weilandt på plats på partner- och investerarkonferensen Swiss Nordic Bio i Zürich 7 mars. Konferensen förenar nordiska och schweiziska life science-bolag med investerare och industripartners.

”Den här typen av mycket välorganiserade möten är effektiva mötesplatser för bolag som oss som vill träffa institutionella investerare och framför allt representanter för den globala life science-industrin. Vi börjar nu bygga upp vårt kontaktnät i det här avseendet”, säger Anders Weilandt till Biostock.

Läs hela intervjun

Biostock genomförde även en videointervju med Anders Weilandt under konferensen: