Chordate Medical har erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq avseende listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Chordate Medical AB (publ) (”Chordate” eller ”Bolaget”) har idag erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market. Förutsatt att Chordate formellt ansöker om godkännande, uppfyller sedvanliga villkor och slutligt godkänns av Nasdaq bedöms listbytet kunna genomföras med första handelsdag på Nasdaq 15/2, 2022. NGM SME, där bolagets aktier är listade, godkände 28/1, 2022 Bolagets ansökan om avnotering med preliminär sista handelsdag 14/2, 2022, förutsatt att handeln med Bolagets aktier kan upptas på Nasdaq First North Growth Market nästföljande handelsdag.

Som tidigare kommunicerats bedömer styrelsen att ett byte av handelsplats för bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market kommer att öka bolagets kännedom både i Sverige och internationellt, underlätta för industriella investerare att bli aktieägare och ha en positiv inverkan på bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder. Sammantaget bedöms ett byte av handelsplats vara positiv för Chordates utveckling och fullföljande av uttalad exitstrategi.

Förutsatt att Chordate erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna i bolaget att handlas med oförändrat kortnamn CMH och ISIN kod SE0009495559. Aktieägarna i Chordate kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

Rådgivare
Chordate har i samband med genomförandet av listbytet anlitat Wistrand Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Västra Hamnen Corporate Finance AB som certified adviser.

Information:
Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 januari 2022 kl. 15:30 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market – SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Fler nyheter

För frågor om Chordates aktiekurs eller andra investeringsrelaterade ämnen, vänligen se om svaret finns här.

För frågor om Ozilia®-behandlingens medicinska effekter, vänligen se om svaret finns här.

För att komma i kontakt med Chordate gällande andra frågor, använd formuläret här bredvid. Vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgiving för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy