Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i, till eller från USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Belarus, Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Sydkorea, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokal värdepapperslagstiftning eller reglering i en sådan jurisdiktion.