Chordate Medical at IHC 2023: ”Great Interest in Ozilia®”

Chordate Medical's booth was well-attended during the International Headache Congress in Seoul, which took place from September 14th to 17th, and CEO Anders Weilandt and Clinical Research & Medical Director Jan Hermansson were busy discussing Ozilia® Migraine (formerly K.O.S).

“Thanks to Dr. Hoffmann's poster and presentation, as well as other presenters mentioning Ozilia® Migraine as an alternative in their talks – combined with our marketing effort as a sponsor of the congress, the traffic to our booth was very satisfying," says Anders Weilandt, CEO of Chordate.

IHC 2023 marked the launch of Ozilia® Migraine, the new brand for Chordate Medical's migraine treatment. Ozilia® replaces K.O.S as the brand in all markets where Chordate is active.

“During the congress, we received clear confirmation that Ozilia® Migraine is seen as a relevant drug-free alternative, and awareness of our treatment technique was effectively disseminated among influential congress participants. We were able to establish valuable new contacts in both Europe and the USA that have the potential to lead to interesting developments of our business venture," says Anders Weilandt.

Chordate Medical på IHC 2023: ”stort intresse för Ozilia®”

Chordate Medicals monter var välbesökt under International Headache Congress i Seoul som ägde rum 14–17 september, och vd Anders Weilandt och Clinical Research & Medical Director Jan Hermansson hade fullt upp med att berätta om Ozilia® Migraine (tidigare K.O.S).

– Tack vare dr Hoffmanns poster och presentation samt att även andra presentatörer tog upp Ozilia® Migraine som ett alternativ i sina föredrag – i kombination med vår marknadsföring som sponsor av kongressen, så var trafiken i vår monter mycket tillfredställande, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

IHC 2023 var startskottet för Ozilia® Migraine, det nya varumärket för Chordate Medicals migränbehandling. Ozilia® ersätter K.O.S som varumärke på samtliga marknader där Chordate är aktiva.

– Vi fick under kongressen en tydlig kvittens på att Ozilia® Migraine ses som ett relevant läkemedelsfritt alternativ och att kännedomen om vår behandlingsteknik blev ordentligt spridd bland betydelsefulla kongressdeltagare. Vi kunde knyta värdefulla nya kontakter både i Europa och USA som har potential att leda till en intressant utveckling av vår affär, säger Anders Weilandt.
 

Chordates vd Anders Weilandt presenterar på Biostock Investor Meeting 16 mars – In English

Chordate Medical är ett av medtech-bolagen som deltar på Biostock Investor Meeting 16 mars. Vd Anders Weilandt presentarar bolaget klockan 11:00 där han kommer prata om bolagets fokus under 2023 och framåt. Efter presentationen svarar han på frågor i en intervju. Presentationen kommer vara på engelska och intervjun hålls på svenska.

Anders kommer bland annat prata om de positiva resultaten från den nyligen slutförda migränstudien, och det pågående arbetet med att skapa proof-of-concept på utvalda marknader.

Eventet streamas online på BioStocks hemsida och YouTube-kanal

Läs mer om eventet

Chordate’s CEO Anders Weilandt presents at the Biostock Investor Meeting on March 16th – In English

Chordate Medical is one of the medtech companies participating at the Biostock Investor Meeting on March 16th. CEO Anders Weilandt will hold his presentation at 11:00 a.m. and talk about the company's focus in 2023 and beyond. After the presentation, he will answer questions in an interview. The presentation will be in English, and the interview will be held in Swedish.

Anders will, among other things, talk about the positive results from the recently completed migraine study, as well as the ongoing work to create proof-of-concept in the selected markets.

The event is streamed online on BioStock's website and YouTube channel.

Read more about the event

Chordate CEO Anders Weilandt to give presentation at Life Science Day on March 8th

Chordate Medical is one of the companies participating at this years’ Life Science Day in Gothenburg on March 8th. Chordate CEO Anders Weilandt will present the company and how K.O.S can become a global and valuable treatment option for people with chronic migraines.

The Life Science day takes place at the Wallenberg conference center next to Sahlgrenska in Gothenburg and consists of presentations by 15 companies active in the Life Science and Medtech sector, as well as professors and researchers.

The event is live streamed and can be seen afterwards at https://www.lifesciencedagen.se/

Chordates vd Anders Weilandt presenterar bolagets framtid på Life Science-dagen 8 mars

Chordate Medical är ett av bolagen som deltar på Life Science-dagen i Göteborg 8 mars. Chordates vd Anders Weilandt presenterar bolaget och hur K.O.S kan bli ett globalt och värdefullt behandlingsalternativ för människor med kronisk migrän.

Life Science-dagen äger rum vid Wallenbergs konferenscentrum i anslutning till Sahlgrenska i Göteborg och består av föredrag av 15 bolag verksamma inom Life Science- och Medtech-sektorn, samt professorer och forskare.

Eventet livestreamas och kan ses i efterhand på https://www.lifesciencedagen.se/