Chordates vd Anders Weilandt presenterar på Biostock Investor Meeting 16 mars – In English

Chordate Medical är ett av medtech-bolagen som deltar på Biostock Investor Meeting 16 mars. Vd Anders Weilandt presentarar bolaget klockan 11:00 där han kommer prata om bolagets fokus under 2023 och framåt. Efter presentationen svarar han på frågor i en intervju. Presentationen kommer vara på engelska och intervjun hålls på svenska.

Anders kommer bland annat prata om de positiva resultaten från den nyligen slutförda migränstudien, och det pågående arbetet med att skapa proof-of-concept på utvalda marknader.

Eventet streamas online på BioStocks hemsida och YouTube-kanal

Läs mer om eventet

Chordate’s CEO Anders Weilandt presents at the Biostock Investor Meeting on March 16th – In English

Chordate Medical is one of the medtech companies participating at the Biostock Investor Meeting on March 16th. CEO Anders Weilandt will hold his presentation at 11:00 a.m. and talk about the company's focus in 2023 and beyond. After the presentation, he will answer questions in an interview. The presentation will be in English, and the interview will be held in Swedish.

Anders will, among other things, talk about the positive results from the recently completed migraine study, as well as the ongoing work to create proof-of-concept in the selected markets.

The event is streamed online on BioStock's website and YouTube channel.

Read more about the event

Chordate CEO Anders Weilandt to give presentation at Life Science Day on March 8th

Chordate Medical is one of the companies participating at this years’ Life Science Day in Gothenburg on March 8th. Chordate CEO Anders Weilandt will present the company and how K.O.S can become a global and valuable treatment option for people with chronic migraines.

The Life Science day takes place at the Wallenberg conference center next to Sahlgrenska in Gothenburg and consists of presentations by 15 companies active in the Life Science and Medtech sector, as well as professors and researchers.

The event is live streamed and can be seen afterwards at https://www.lifesciencedagen.se/

Chordates vd Anders Weilandt presenterar bolagets framtid på Life Science-dagen 8 mars

Chordate Medical är ett av bolagen som deltar på Life Science-dagen i Göteborg 8 mars. Chordates vd Anders Weilandt presenterar bolaget och hur K.O.S kan bli ett globalt och värdefullt behandlingsalternativ för människor med kronisk migrän.

Life Science-dagen äger rum vid Wallenbergs konferenscentrum i anslutning till Sahlgrenska i Göteborg och består av föredrag av 15 bolag verksamma inom Life Science- och Medtech-sektorn, samt professorer och forskare.

Eventet livestreamas och kan ses i efterhand på https://www.lifesciencedagen.se/