Chordates vd Anders Weilandt presenterar subgruppsresultat hos Aktiespararna

Chordates vd Anders Weilandt förklarar och diksuterar subgruppsresultaten som presenterades på Migraine Trust International Symposium i London 8 september.

Subgruppsresultaten från bolagets migränstudie visar statistiskt signifikant minskning i antalet huvudvärksdagar hos patienter som fick aktiv K.O.S-behandling jämfört med patienter som fick skenbehandling.

Intervju: Chordates vd Anders Weilandt pratar om subgruppsresultatet

Chordate Medicals vd Anders Weilandt diskuterar subgruppsresultatet som presenterats för bolagets PM007-studie med K.O.S.-behandling för förebyggande av kronisk migrän.

Anders Weilandt intervjuas av Jens Jacob Aabel Nordkvist, analytiker på Västra Hamnen Corporate Finance.

Analyst Group Kommentar Chordate Medicals subgruppsresultat: ”Enastående resultat”

Analyst Group skriver i en kommentar att subgruppsresultaten från Chordated PM007-studie på K.O.S-behandlingen för förebyggande av kronisk migrän överträffade förväntningarna och att behandlingen kan komma att resultera i omfattande ekonomiska värden för bolaget.

”Vår grundhypotes var att resultaten skulle vara goda men med den vetenskapliga postern presenterad på Migraine Trust International Symposium i London kan vi konstatera att resultaten överträffade våra förväntningar, och det med råge. Resultaten var nämligen helt enastående”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Analyst Group

Analyst Group tar också upp Chordates exit-strategi och en tänkbar tidshorisont:

”En slutsats vi kan dra från ovan är därmed att Chordates K.O.S-behandling är ett effektivt alternativ för förebyggande av kronisk migrän som, för Chordates del, kan komma att resultera i omfattande ekonomiska värden. Likt vi har kommunicerat tidigare har Chordate en uttalad strategi att bolaget vid en lämplig tidpunkt ska säljas, en s.k. ”exit”. Vi ser att en sådan försäljning skulle kunna vara tänkbar att inträffa inom en period om 3-5 år, där fokus fram tills dess är att bevisa Chordates produkt och behandlingsmetod, snarare än att visa kortsiktiga finansiella resultat. Med den nyligen presenterade subgruppsanalysen kan vi även dra slutsatsen att bolaget, minst sagt, har tagit ett stort kliv framåt i detta arbete.”

Läs hela kommentaren här

Studieresultat på Chordates migränbehandling: ”likvärdiga eller bättre resultat än alla andra behandlingsalternativ”

Chordate Medicals CE-märkta migränbehandling har samma eller bättre effekt än alla andra behandlingsmetoder marknaden, men utan bieffekter. Det visar subgruppsresultat från bolagets migränstudie som även visar statistiskt signifikant minskning i antalet huvudvärksdagar hos patienter som fick aktiv K.O.S-behandling jämfört med patienter som fick skenbehandling.

”De här resultaten är alltså likvärdiga eller bättre än alla andra alternativ, oavsett typ av läkemedel. Så här kommer vi med en väldigt enkel medicinteknisk behandling som kan utföras av en sjuksköterska på 25 minuter och får samma resultatbild i en ordentligt kontrollerad studie som vilket annat läkemedel som helst”, säger Anders Weilandt i en presentation hos Aktiespararna, och fortsätter:

”Man kan alltså förskriva den här behandlingen och förvänta sig lika bra eller bättre resultat bland sina patienter som alla andra alternativ. Och då kanske man ska lägga till att läkemedelsdelen av migränmedicin i de sju största marknaderna sägs omsätta någonting i stil med 9 miljarder dollar per år.”

Analyst Group: enastående resultat som kan leda till omfattande ekonomiska värden

Även Analyst Group lyfter fram att resultaten är långt mer positiva än väntat och att Chordates K.O.S-behandling är ett effektivt alternativ för förebyggande av kronisk migrän som, för bolagets del, kan komma att resultera i omfattande ekonomiska värden.

”Vår grundhypotes var att resultaten skulle vara goda men med den vetenskapliga postern presenterad på Migraine Trust International Symposium i London kan vi konstatera att resultaten överträffade våra förväntningar, och det med råge. Resultaten var nämligen helt enastående”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Läs hela Analyst Groups kommentar

Dr Jan Hoffmann: Attractive treatment with effect on the migraine frequencey, without the side effects

Ett abstract med resultaten presenterades på Migraine Trust International Symposium 2022 i London den åttonde september 2022. BioStock intervjuade dr Jan Hoffmann, författare till abstractet, under symposiet. Se hela intervjun nedan.

”I think for patients, it does make a big difference. The reason is, we do have a lot of preventives but this is by far a new solution. Because first of all we usually have a response rate somewhere between 50 and 60 something percent. So a significant part of the patients do not respond. Then we have second problem which that they have a lot of side effects. If you use anti depressives, if you use anticonvulsants, you usuallt have weight gain, you have tiredness, concentration difficulties, you can get depressed with some of them. So these are side effects that can effect the quality of life for patients significantly. And the attractiveness of this treatment (K.O.S), is that it is essentially a local treatment in the nasal cavity that then has an effect on the migraine frequency, but you do not expect any systemic side effects.”

Chordate Medicals vd Anders Weilandt förklarar studieresultaten på Aktiedagen 12 september

Måndag 12 september klockan 11:00-11:30 deltar Chordates vd Anders Weilandt på Aktiedagen Stockholm. Han kommer främst prata om det subgruppsresultat av migränstudien PM007 på K.O.S-behandlingen som presenterades i London 8 september, samt vilken betydelse det har för bolaget. Subgruppsresultatet visar en statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar.

– Aktiedagen blir en bra möjlighet för mig att förklara och beskriva det minst sagt positiva resultatet från subgruppsanalysen, hur det bör tolkas och vad det innebär för bolaget framåt, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Aktiedagen äger rum på Hotel Birger Jarl i Stockholm. För att närvara på plats, anmäl dig här. Presentationen streamas live på www.aktiespararna.se/tv/live och på Aktiespararnas Youtube-kanal. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Efter presentationen deltar Anders Weilandt i en Q&A och det går att ställa frågor genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Frågor kan skickas in redan nu eller i samband med presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar visas i Subgruppsanalys av Chordates PM007-studie med K.O.S-behandling för förebyggande av kronisk migrän

Chordate Medical Holding AB:s (publ) (”Chordate”) (Nasdaq First North Stockholm: CMH) tillkännager idag att ett abstract med titeln “Kinetic Oscillation Stimulation for the treatment of chronic migraine – a subgroup analysis of a randomized controlled clinical trial” av Hoffmann, J. et al, presenteras som vetenskaplig poster under Migraine Trust International Symposium 2022, London.

Postern redovisar att subgruppsanalysen med de 46 tyska patienterna som fick aktiv K.O.S-behandling visade signifikant minskning av antalet månatliga huvudvärksdagar (MHD) med moderat till svår intensitet från utgångsnivån, jämfört med de 46 patienter som fick skenbehandlingen. Skillnaden som visades med minsta kvadratmetoden (LSQ) i ANCOVA-analys mellan 4-veckors baslinjeperiod och behandlingsvecka 3-6 var -2,52 MHD (CI95%=[-4,52;-0,52], p=0,0140 och i icke-parametriskt stratifierat van Elteren-test p=0,0092). Resultaten från 4-veckors uppföljningsperiod – efter att ha avslutat sex veckors stimulering – visade en minskning av LSQ med -2,70 MHD (CI95%=[-4,73;-0,68] med p=0,093, och från van Elteren-test p=0,0151), en ihållande förbättring visades under observationsperioden.

Behandlingsrespons definierad som ≥30% minskning av MHD med måttlig till svår intensitet från baslinjen uppnåddes hos 41,4% av försökspersonerna som fick aktiv K.O.S jämfört med 14,9% i gruppen som fick skenbehandling Behandlingen rapporterades också som väl tolererad utan allvarliga bieffekter.

Författarna drar slutsatsen att studien hittills indikerar att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Och eftersom K.O.S är ett icke-farmaceutiskt alternativ skulle det utgöra ett värdefullt tillägg till den nuvarande behandlingsarsenalen, utan den betydande risk för oönskade biverkningar som vanligtvis ses med andra förebyggande behandlingsalternativ.

– Det är anmärkningsvärt att se så här fantastisk effekt från den tyska delen av PM007-studien. Nivån på den visade behandlingsresponsen med K.O.S är också anmärkningsvärd. Detta kommer att vara ett starkt stöd för våra marknadsförings- och försäljningsambitioner. Möjligheten att göra denna subgruppsanalys uppkom då de tyska klinikerna avslutade sitt studiearbete tidigt. Vårt närliggande uppdrag är nu att sammanställa data från den kompletta studien och få den publicerad i sin helhet”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Om PM007

Den randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda multicenterstudien genomfördes på fem neurologiska kliniker i Tyskland och fyra i Finland. Studien inkluderade 132 patienter och utformades för att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos K.O.S-behandlingen, med det primära effektmåttet att upptäcka genomsnittlig förändring från baslinjen (4 veckors screeningperiod, 4 veckors uppföljningsperiod) av månatliga huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet, efter veckovisa behandlingar i sex veckor. Femtio procent av patienterna fick aktiv K.O.S-behandling från studieutrustningen S211, medan den andra hälften av patienterna fick en validerad sken-/placebobehandling från samma utrustning. Studien inkluderade patienter med diagnosen kronisk migrän (15 dagar/månad med huvudvärk, varav >8 dagar med migrän) och avslutades i början av augusti 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com 
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Analyst Group analyserar Chordates Q2-rapport: ”Tydlig värdedrivare i närtid”

Analyst Group skriver i en ny analys av Chordates Q2-rapport att det subgruppsresultat som kommer presenteras 8-11 september kan komma att utgöra en stark värdedrivare i Chordates aktie.

”Den 8-11 september ska ett subgruppsresultat från Chordates kliniska studie PM007 presenteras på Migraine Trust International Symposium 2022, vilket kan komma att utgöra en stark värdedrivare i Chordates aktie, givet att resultaten är goda. Detta då resultaten skulle utgöra ett direkt stöd för Bolagets marknadsföring av, och försäljningsmål för, K.O.S-behandlingen för patienter med kronisk migrän.”

Analyst Group skriver också om Chordates nya strategi för marknadsintroduktion.

”Chordate har ingått avtal med Pharmore PSR LTD och MTIGER GmbH för introduktion av migränbehandlingen på den israeliska respektive tyska marknaden. Både den tyska och israeliska vårdmarknaden är stor och precis som för marknaderna i Storbritannien och gulfområdet så är Chordates ambition att genom dessa avtal få ett samarbete med marknadsexperter som arbetar fokuserat och initierat, direkt på uppdrag av Chordate. Som vi tidigare har skrivit anser vi att Chordates valda strategi i Storbritannien skulle kunna resultera i en snabbare expansion i marknaden, vilket därmed också skulle återspegla sig i Chordates försäljningssiffror. Vi ser därför positivt på att Bolaget valt att tillämpa denna strategi även i Israel och Tyskland.”

Läs hela analysen

Chordate gasar i den globala marknadsetableringen

Under förra veckan tillkännagav medicinteknikbolaget Chordate Medical två nya avtal för marknadsintroduktion av bolagets migränbehandling i Tyskland och Israel. Detta är ytterligare tecken på att bolaget är igång med den globala marknadsetableringen av behandlingen, vilket vd Anders Weilandt berättar mer om i en intervju med BioStock.

Chordate Medicals behandlingsmetod, Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), använder sig av vibrationer för att stimulera nerverna i näsans slemhinnor, vilket förväntas kunna ge en förebyggande behandlingseffekt vid kronisk migrän. Behandlingsmetoden är ett alternativ till medicinering som ofta är förknippad med en rad olika biverkningar.

Under året har Chordate sett ett ökat intresse för behandlingen följt av noteringen på Nasdaq First North och bolagets marknadsaktiviteter.

Introduktion i Tyskland och Israel

K.O.S används även för behandling av kronisk nästäppa (rinit), men i dagsläget satsar Chordate främst på marknadsarbetet inom migränområdet. Ett kvitto på detta kom i förra veckan då bolaget ingick två nya avtal för migränbehandlingen.

Den 22 augusti tillkännagav Chordate ett avtal med Pharmore PSR för introduktion av migränbehandlingen på den israeliska marknaden. Pharmore PSR har lång erfarenhet av neurologimarknaden i Israel och grundades av nyckelpersonerna från Chordates tidigare distributör i Israel, vilket gör dem till en självklar avtalspart.

Senare under veckan kungjorde man ett liknande avtal med MTIGER i München om att introducera bolagets migränbehandling på den tyska marknaden. Avtalet löper initialt över ett år och går ut på att MTIGER ska introducera K.O.S till ledande neurologer i Tyskland inom både privat och offentlig vård, samt utvärdera möjligheterna för kostnadsersättning.

Market access-avtal

Istället för att förlita sig på distributörernas arbete har Chordate valt att fördjupa marknadsarbetet i Storbritannien, Tyskland och Israel med hjälp av marknadsexperter. Syftet är att identifiera ett optimalt tillvägagångssätt för introduktion och marknadspositionering, vilket förväntas kunna generera resultat snabbare. I Storbritannien är det Futures.Health LTD som ansvarar för introduktionen av migränbehandlingen.

Utöver de pågående lanseringarna är det även värt att nämna bolagets samarbete med RQM+ för att erhålla marknadsgodkännande i USA.

Migränstudien slutförd – delresultat presenteras inom kort

Något som förväntas kunna stödja godkännandeprocessen i USA, samt säljarbetet på övriga marknader, är de kommande resultaten från den nyligen slutförda migränstudien PM007. Studien inkluderade totalt 132 patienter med kronisk migrän på kliniker i Tyskland och Finland, varav 97 av patienterna rekryterades på de tyska klinikerna.

Subgruppsresultat från den tyska studiedelen kommer att presenteras den 8-11 september på Migraine Trust International Symposium 2022 i London. Förväntningar om den kommande resultatavläsningen och bolagets senaste framsteg har noterats på marknaden – Chordate-aktien har under den senaste månaden stigit med 42 procent.

Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordates vd berättar mer om strategin

Numera verkar ni ha ett annat tillvägagångssätt vid era marknadsintroduktioner där ni involverar konsulter inom market access, istället för distributörer. Vad är fördelarna med denna affärsmodell?

– Främst är det att de här experterna arbetar direkt på vårt uppdrag – under vår ledning. Det ger ett tätare samarbete och en snabbare och djupare penetration av marknaden och viktiga nätverk. Dessutom är detta ett mycket mer kostnadseffektivt sätt att nå ut på marknaden.

Ni har nu lagt till Tyskland som en av era fokusmarknader. Hur ser du på marknadspotentialen i Tyskland?

– Marknaden är givetvis mycket stor, och dessutom väl utvecklad inom migrän. Samtidigt är den tyska marknaden både komplex och fragmenterad. Marknadsbearbetning är med andra ord svårt, men en framgång skulle vara betydelsefull.

– Nätverket som har byggts upp i arbetet med migränstudien har bidragit till beslutet att introducera behandlingen på den tyska marknaden och förväntas även gynna den möjliga marknadspenetrationen.

Är det fortfarande er plan att bevisa migränbehandlingens potentialen på utvalda marknader, eller siktar ni på att introducera K.O.S på så många marknader som möjligt?

– Vi håller fast vid vår strategi att proof-of-concept på utvalda marknader är mycket viktigare än att sprida sig tunt på många marknader.

– Vi väljer ut de marknader där vi bedömer att förutsättningarna för en proof-of-concept är goda med avseende på hur den medicintekniska marknaden fungerar på respektive marknad.

I september får vi äntligen ta del av de första resultaten från er migränstudie! Hur viktiga är resultaten för er marknadsetablering och andra kommande milstolpar? 

– Om subgruppsanalysen faller ut positivt så kommer det att vara oerhört viktigt för alla våra kommande aktiviteter. Det blir i så fall dels ett första kvitto på allt vi arbetat hårt för att bevisa, och dels underlaget för hur vi kan kommunicera både produkten och bolaget under en långt tid framöver.

Läs artikeln hos Biostock

Analyst Group kommenterar Chordates Q2-rapport: ”subgruppsresultat kan utgöra en stark värdedrivare i aktien”

Analyst skriver i en kommentar på Chordate Medicals Q2-rapport att bolagets valda strategi i Storbritannien, som nu även implementeras i Tyskland och Israel, skulle kunna resultera i en snabbare expansion i marknaden.

”Som vi tidigare har skrivit anser vi att Chordates valda strategi i Storbritannien skulle kunna resultera i en snabbare expansion i marknaden, vilket därmed också skulle återspegla sig i Chordates försäljningssiffror. Vi ser därför positivt på att bolaget valt att tillämpa denna strategi även i Israel och Tyskland.”

Analyst Group kommenterar också de subgruppsresultat som kommer presenteras på Migraine Trust International Symposium 2022 i London 8 september.

”Subgruppsresultaten som ska presenteras nästa vecka kan komma att utgöra en stark värdedrivare i Chordates aktie, givet att resultaten är goda. Detta då resultaten skulle utgöra ett direkt stöd för bolagets marknadsföring av, och försäljningsmål för, K.O.S-behandlingen för patienter med kronisk migrän. Detta är således något en investerare bör bevaka.”

Läs hela analytikerkommentaren

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport april-juni 2022

Sammanfattning av perioden april-juni 2022

Sammanfattning av perioden januari-juni 2022

VD ANDERS WEILANDT KOMMENTERAR

MIGRÄNSTUDIENS RESULTAT ÄR PÅ VÄG

Äntligen är migränstudien klar efter alla covid-förseningar. Delresultaten från den tyska patientgruppen blir publika den 8:e september i London. Otroligt spännande tid.

Vi fortsätter fördjupa marknadsarbetet med direkt-engagerade experter och går ifrån arbetsmodellen med distributörer.

Kliniska studien om migrän är klar

Vi har alla väntat länge, men nu är studien komplett. Den sista finska patienten genomgick sin slutuppföljning precis i början på augusti. Nu samlas all studiedata in genom en rigorös kontrollprocess och bearbetas statistiskt, för att ligga till grund för den slutliga studierapporten och vetenskapliga artiklar för publicering.

Eftersom samma process redan genomförts på studiedata från den tyska patientgruppen i våras så kunde studieorganisationen genomföra en s.k. subgruppsanalys. De 97 tyska patienterna lämnade studien och de fem studieklinikerna stängdes formell innan slutet av 2021. Med de nu avklarade finska studiepatienterna så är studien komplett med 132 patienter totalt.

En subgruppsanalys redovisar resultat från ett urval av studiedata. Det kan vara till exempel kön, ett åldersspann, annan sjukdomsbild, eller som i detta fall geografi. Ett subgruppsresultat bör betraktas som fristående från de kompletta studieresultaten, men ses ofta som fördjupande och intressanta.

Vi kommer att få se subgruppsresultaten presenteras som poster på den vetenskapliga kongressen Migraine Trust International Symposium 2022, 8-11 september i London.

Det går inte riktigt att beskriva hur spännande detta är. 97 av 132 är en stor andel och det är klart att förhoppningarna är höga. Interimanalysen från maj 2019 var uppenbart mycket stark så det är logiskt att hoppas på ännu bättre resultat nu. Som alltid är dock vetenskap alltid vetenskap och mycket kan hända i en studie – därför så otroligt spännande.

Modellen med marknadskonsulter igång i Tyskland och Israel

Vi lägger till Tyskland som fokusmarknad för Introduktion av migränbehandlingen. Förberedelserna har pågått en längre tid och med avstamp i de snart presenterade delresultaten från migränstudien så går vi nu igång på allvar. För detta har ett uppdragsavtal skrivits med MTIGER GmbH i München. MTIGERs konsulter besitter stor kompetens och erfarenhet från migränområdet.

Vi kopierar konceptet från med market access-konsulter även för Israel och går vidare i ett konsultuppdrag för market access med en av ägarna bakom vår tidigare israeliska distributör. Pharmore PSR Ltd har mer än 30 års erfarenhet och ett värdefullt kontaktnät från den israeliska neurologi-marknaden.

FDA-projektet fortsätter

Vi arbetar vidare i den andra fasen av projektet för registrering av migränbehandlingen efter en första avstämning med den amerikanska myndigheten. Vi behöver anpassa en rad tekniska frågor eftersom kravbilden på tester och verifieringar skiljer sig en del från vad som gäller inom EU. Studieresultaten som kommer inom kort blir också avgörande för de fortsatta stegen som kan behöva tas i projektet.

Två nya studier

Som stöd för marknads- och säljarbetet startar vi en uppföljningsstudie av 200 patienter i flera länder, och en mindre pilotstudie inriktad på de patienter som inte får resultat från behandling med CGRP-hämmare.

I korten under 2022

Allt går hittills enligt plan. Vi fortsätter att följa marknadsplanen för 2022. Det gäller givetvis båda indikationerna migrän och rinit, men där tonvikten läggs på migränområdet.

Kista, augusti 2022 Anders Weilandt, VD

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som i över tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter i Norden, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-30 08:30 CEST.

Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport April Juni 2022