Biostock: Saudimarknaden öppnar sig för Chordate

Biostock skriver i en ny artikel om Chordates senaste order från vårdbolaget Nahdi Care Clinics Saudiarabien, det gynnsamma försäkringssystemet i landet, och bolagets arbete med att erhålla marknadstillstånd för migränbehandlingen.

”Att få försäkringsersättning på plats är i längden helt avgörande för en hållbar affär i de flesta marknaderna där vi fokuserar vårt arbete. Vi arbetar taktiskt med att få så kallade behandlingskoder på plats, både på den privata och den offentliga sidan. Strukturerna och beslutsvägarna är dock radikalt olika i olika marknader”, säger Anders Weilandt, vd Chordate, till Biostock.

Läs hela artikeln här

NHS ger etikgodkännande till Chordates nya migränstudie

 

Etik-kommittén hos den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS har godkänt studiedesignen för Chordate Medicals kommande vetenskapliga studie PM009, som har som syfte att utvärdera effektiviteten av K.O.S vid förebyggande behandling av kronisk migrän på patienter som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare. 

Godkännandet av studiedesignen var det sista formella hindret för att arbetet med studien ska kunna starta på King’s College London. Chordate bedömer att arbetet med att screena patienter kan påbörjas som tidigast i början av juli 2023. 

– PM009 är en viktig och spännande studie med stor potentiell uppsida för oss. Varje nivå av positivt resultat kommer sannolikt att innebära en stor möjlighet för bolaget eftersom den aktuella patientgruppen har väldigt få behandlingsalternativ kvar, säger Anders Weilandt, vd Chordate. 

Om PM009 

PM009, är en öppen pilotstudie för att utvärdera effektiviteten av intranasal Kinetisk Oscillations Stimulans (K.O.S) vid förebyggande behandling av kronisk migrän på försökspersoner som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare. Studiens mål är att inkludera 25-30 patienter för att undersöka minskningen av dagar med huvudvärk med hjälp av K.O.S-tekniken. Studien genomförs vid King’s College London med tre till fyra remitterande kliniker som hjälper till med rekryteringen av lämpliga patienter till studien. 

Chordates marknad i Saudiarabien – position och potential

Saudiarabien är en av de marknader som Chordate har varit aktiv på längst. Redan i november 2020 godkände privata vårdförsäkringsbolag i Saudiarabien den försäkringskod som kan användas av privata vårdgivare vid behandling med K.O.S för kronisk rinit, och i slutet av 2021 genomfördes den första försäkringsersatta K.O.S-behandlingen i landet.

Kronisk rinit är ett stort hälsoproblem i landet på grund av luftföroreningar i större städer, hög förekomst av kvalster och mögelsporer, i kombination med ständigt växlande mellan höga utomhustemperaturer och kylda inomhusmiljöer.

Sjukvård i Saudiarabien

Hälso- och sjukvård i Saudiarabien tillhandahålls genom tre huvudsektorer: det saudiska hälsoministeriet som består av sjukhus och primärvårdscentra över hela landet, andra statliga institutioner och den privata sektorn. Den offentligt finansierade sjukvården är fri för samtliga saudiska medborgare. I början av 2000-talet antog Saudiarabien en ny lag som tvingar privata arbetsgivare att täcka icke-saudiska anställda med sjukförsäkring. Det har bidragit till att hälsosektorn i landet sedan dess förändrats påtagligt i hur vårdtjänster tillhandahålls och betalas, med en kraftig tillväxt i den privata vårdsektorns kapacitet och i antalet sjukförsäkringsbolag.

Bupa Arabia är den ledande sjukförsäkringsleverantören i Saudiarabien och bolaget erbjuder sjukförsäkring till både företag och privatpersoner. Bupa Arabia är en del av det internationella sjukförsäkrings- och hälsovårdsbolaget Bupa Group som tillhandahåller hälsovårdstjänster till mer än 40 miljoner människor i 190 länder.

– Saudiarabien har två i jämförelse mycket moderna nationella katalogsystem som offentliga vårdgivare kan använda. Därmed kan alla anslutna vårdgivare under hälsoministeriet enkelt beställa eller begära anbud på våra produkter. Motsvarande system finns även i Sverige, men då uppdelat på alla våra regioner, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordates position på marknaden

Chordate Medicals distributör Janin Medical har tillstånd att erbjuda K.O.S-behandlingen för kronisk rinit till både privata och offentliga sjukhus, och Chordate erhöll en ersättningskod för försäkringsbetalning i slutet av 2021. Försäkringskoden innebär att patienter med privat vårdförsäkring får kostnaderna eller delar av kostnaderna betalda för en behandling. Ersättningskoden täcker kostnaden på privata sjukhus och kliniker som tillhör kategorierna VIP, Klass A och Klass B i Saudiarabien. Saudiarabien har 415 offentliga och 127 privata sjukhus, varav cirka 30 sjukhus tillhör kategori A och B. Förutom behandlingarna för kronisk rinit driver Janin Medical även processen att registrera ett marknadstillstånd för K.O.S för kronisk migrän, där handläggningstiden är minst två månader.

I mars 2022 öppnade Chordate ett representationskontor i Saudiarabien för att öka förutsättningarna för en framgångsrik marknadsetablering och expandera verksamheten till övriga länder i Gulf Cooperation Council, GCC. I december 2022 ingick Chordate ett avtal med Janin Medical, ett av Saudiarabiens ledande företag inom medicinsk utrustning. Avtalet innebär att Janin från årsskiftet fungerar som ny exklusiv distributör i Saudiarabien och Bahrain för både migrän- och rinitindikationerna. Bolaget är en renodlad importör och distributör av avancerade medicintekniska produkter inom neurologi, lungmedicin, kardiologi, logopedi/audiologi samt urologi. Janin Medical har även status att offerera till offentliga upphandlingar, och levererar medicinsk utrustning till så kallade Nupco-upphandlingar (National Unified Procurement Company, Saudiarabiens största centraliserade hälsovårdsorganisationen för inköp, lagring och distribution av läkemedel, medicinsk utrustning och förnödenheter).

Chordate bedömer att det finns potential för utökade marknadsaktiviteter i GCC-området – inte minst i Förenade Arabemiraten och Qatar.

Chordate Medical får rinitorder från privat sjukhuskedja i Jeddah

Chordate Medical har mottagit en första order på utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden K.O.S för kronisk rinit via bolagets distributör i Saudiarabien, Janin Medical. Kunden är det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics med fyra sjukhus i landets näst största stad, Jeddah.

– Vårdbolaget har utvärderat K.O.S under en tid och har då behandlat cirka 30 patienter. Nu har de lagt en mindre första beställning värd cirka 120 tusen kronor från ett av sina sjukhus, och vi räknar med att de inom kort kommer lägga order för ytterligare två av sina fyra vårdinrättningar. Behandlingarna är i de flesta fall hos NadiCare försäkringsersatta från det privata sjukvårdsförsäkringsbolaget BUPA Arabia. Man kan överslagmässigt räkna med att en patient i Saudiarabien betyder en genomsnittlig årlig intäkt i det sista försäljningsledet på cirka 10 000 kronor, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Även tre olika offentligt ägda sjukhus i Jeddah, Makkah och Dammam har utvärderat K.O.S och Janin Medical förväntar sig nu ordrar från samtliga tre. Utöver inkommande ordrar på K.O.S för rinit driver Janin Medical processen att registrera ett marknadstillstånd för K.O.S för kronisk migrän, där handläggningstiden är minst två månader.

– Eftersom vi nu kommer att få in allt fler ordrar på rinitbehandlingen så är vägen till ett marknadstillstånd för migränindikationen kortare och mindre snårig.

Sedan tidigare har Saudiarabiens läkemedelsmyndighet Saudi Food and Drug Authority (SFDA) godkänt att Janin Medical blir Chordates nya auktoriserade representant i landet, samt att marknadstillståndet för rinitbehandlingen flyttas över till Janin.

Kronisk rinit i Saudiarabien

prevalensen för kronisk rinit är hög i Saudiarabien på grund av luftföroreningar i större städer, hög förekomst av kvalster och mögelsporer, i kombination med ständigt växlande mellan höga utomhustemperaturer och kylda inomhusmiljöer. Kronisk rinit betraktas som ett stort hälsoproblem som ges mycket uppmärksamhet. Den samlade bilden är att K.O.S-behandlingen bör ges 2-3 gånger oftare i Saudiarabien än i Nordeuropa på grund av den påfrestande luftkvaliteten. Alltför långvarigt bruk av nässpray är också mycket vanligt förekommande i landet och ses som ett mycket angeläget problem att få bukt med, även här ses K.O.S-behandlingen som ett värdefullt terapeutiskt verktyg.

Intervju: Finska neurologspecialisten dr. Emilia Tauriala om Chordates migränbehandling

Doktor Emilia Tauriala är specialist inom neurologi, Cheif Medical Officer på Terveystalo – ett av Finlands största privata vårdföretag, och en av prövningsledarna som ledde arbetet med Chordate Medicals studie PM-007 i Finland. I en intervju med Biostock berättar hon om studiearbetet, fördelarna med K.O.S och det stora behovet av nya behandlingar för kronisk migrän.

”The headache days were significantly reduced when comparing the real internasal stimulation to sham stimulation. The side effect profile is very different. K.O.S mostly gives side effects during those 20 minutes when you receive the treatment, but the rest of the week you’re “free to go” so to speak. Currently, available treatments for migraine prevention include medication mostly. So, we have blood pressure medication, anti-depressants, and anti-epileptic drugs available for most patients. While they can be effective for some individuals, they’re not always successful in reducing migraine days or the severity of the attacks, and they may also have unwanted side effects. It is actually quite common that the side effects prevent use of those treatments”, säger doktor Emilia Tauriala i intervjun.

De primära slutresultaten från Chordate Medicals studie PM-007 kommer presenteras på American Headache Societys Scientific Meeting i mitten av juni. Resultaten visar att K.O.S har en signifikant effekt för förebyggande behandling av kronisk migrän. Chordates vd Anders Weilandt har tidigare kommenterat studieresultaten:

”Att AHS väljer att låta forskarna i studien presentera i föreläsningsform bekräftar betydelsen av studieresultaten som visar att K.O.S med signifikans har tydlig effekt för förebyggande behandling av kronisk migrän. Vi ser den gängse publiceringen av abstraktet som mycket positiv eftersom det kommer bidra till att kunskap om behandlingsmetoden sprids snabbare både i USA och resten av världen”, säger Chordates vd Anders Weilandt i en Biostock-artikel.

Se hela intervjun med Doktor Emilia Tauriala, CMO på Terveystalo nedan.

Biostock: Chordate presenterar studieresultat för American Headache Society

Biostock skriver i en ny artikel om att studiresultaten från Chordate Medicals PM007-studie kommer presenteras vid American Headache Society Scientific Meeting i mitten av juni och finns även tillgängliga på organisationens hemsida. Resultaten visar att K.O.S har en signifikant effekt för förebyggande behandling av kronisk migrän

”Att AHS väljer att låta forskarna i studien presentera i föreläsningsform bekräftar betydelsen av studieresultaten som visar att K.O.S med signifikans har tydlig effekt för förebyggande behandling av kronisk migrän. Vi ser den gängse publiceringen av abstraktet som mycket positiv eftersom det kommer bidra till att kunskap om behandlingsmetoden sprids snabbare både i USA och resten av världen”, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical, till Biostock.

Läs hela artikeln här

Marknadsuppdatering Chordate Medical: “Vi har ett gynnsamt läge” – Biostock intervjuar Anders Weilandt

I en intervju med nyhetstjänsten Biostock berättar Chordate Medicals vd Anders Weilandt om pågående marknadsintroduktioner runt om i Europa, marknadspotentialen och strategin framåt.

”Under de många resor jag och mina kollegor gjort till olika länder och sammankomster inom migrän den senaste tiden möter jag överallt ett genuint intresse från läkare i den kliniska verkligheten. Jag ser i responsen hur betydelsefull vår behandlingsmetod kommer att kunna bli på en global nivå”, säger Anders Weilandt i intervjun.

Hela intervjun hittar du här.

Chordate informerar om att American Headache Society har accepterat en presentation av PM007-studiens slutresultat på AHS-kongressen i juni 2023

Chordate Medical Holding AB (publ.) (”Chordate” “Bolaget”) (ticker: CMH) vill informera marknaden om att de primära resultaten från migränstudien PM007 – “Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) for the preventive treatment of chronic migraine: results from a randomized-controlled trial” – nu offentliggjorts i form av ett abstract på American Headache Society’s, AHS, webbplats. Resultaten bekräftar det abstract med subgruppsresultat från den tyska delen av PM007 som presenterades på Migraine Trust International Symposium 2022 London i september förra året. De slutliga resultaten skiljer sig inte nämnvärt från de resultat som redan redovisat från subgruppsanalysen.

– Att AHS väljer att låta forskarna i studien presentera i föreläsningsform bekräftar betydelsen av studieresultaten som visar att K.O.S med signifikans har tydlig effekt för förebyggande behandling av kronisk migrän. Vi ser den gängse publiceringen av abstraktet som mycket positiv eftersom det kommer bidra till att kunskap om behandlingsmetoden sprids snabbare både i USA och resten av världen. Vi har som sponsor av en studie inget inflytande över, eller kontroll av, när eller hur något sådant sker, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Abstraktet redovisar analysen av ett urval av de primära effektmålen från studiens samtliga 132 patienter, där de 67 patienter som fick aktiv K.O.S-behandling visade signifikant minskning av antalet månatliga huvudvärksdagar (MHD) med moderat till svår intensitet från utgångsnivån, jämfört med de 65 patienter som fick skenbehandlingen. Skillnaden som visades med minsta kvadratmetoden (LSQ) i ANCOVA-analys mellan 4-veckors baslinjeperiod och behandlingsvecka 3-6 var -2.23 MHD (CI95% =[-3.95; -0.51], p=0.0132). Resultaten från 4-veckors uppföljningsperiod – efter att ha avslutat sex veckors stimulering – visade en minskning av LSQ med -2.68 MHD (CI95% =[-4.32; -1.04], p=0.0014), en ihållande förbättring visades därvid under observationsperioden. Behandlingen tolererades väl utan några allvarliga biverkningar.

Författarna drar slutsatsen att: “resultaten av denna randomiserade, skenkontrollerade kliniska prövning visar att intranasal K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Som icke-farmakologiska behandlingsalternativ positionerar sig K.O.S som ett värdefullt tillskott till den nuvarande terapeutiska portföljen för hantering av kronisk migrän eftersom den utöver att ha en solid och ihållande behandlingseffekt skiljer sig från andra förebyggande behandlingar genom sin gynnsamma biverkningsprofil.”

Chordate informerade om subgruppsresultaten från den kliniska studien PM007 i september 2022.

Agenda och mer information om AHS årliga vetenskapliga möte.

AHS är ett amerikanskt professionellt sällskap av forskare och läkare som ägnar sig åt studier och behandling av huvudvärk och smärta i ansiktet. Sällskapets mål är att främja utbyte av information och idéer om orsaker och behandling av huvudvärk och relaterade smärtsamma sjukdomar. AHS:s verksamhet omfattar ett vetenskapligt årsmöte/kongress, ett omfattande huvudvärkssymposium, regionala symposier för neurologer och familjeläkare, publicering av tidskriften Headache och sponsring av American Migraine Foundation.

Om PM007

Den randomiserade, sken/placebokontrollerade, dubbelblinda multicenterstudien genomfördes på fem neurologiska kliniker i Tyskland och fyra i Finland. Studien inkluderade 132 patienter och utformades för att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos K.O.S-behandlingen, med det primära effektmåttet att upptäcka genomsnittlig förändring från baslinjen (4 veckors screeningperiod, 4 veckors uppföljningsperiod) av månatliga huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet, efter veckovisa behandlingar i sex veckor. Femtio procent av patienterna fick aktiv K.O.S-behandling från studieutrustningen S211, medan den andra hälften av patienterna fick en validerad sken-/placebobehandling från samma utrustning. Studien inkluderade patienter med diagnosen kronisk migrän (15 dagar/månad med huvudvärk, varav >8 dagar med migrän) och avslutades i början av augusti 2022.

Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, klockan 15:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 3 maj 2023,
• dels senast fredagen den 5 maj 2023 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”AGM Chordate”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 5 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter
Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
9. Beslut om
    a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse och revisorer
13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Förslag till beslut om incitamentsprogram till ledningen
15. Förslag till beslut om incitamentsprogram till styrelsen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Henrik Rammer, utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt 620 000 kronor med följande fördelning: 180 000 kronor till ordföranden, 140 000 kronor till vice ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Otto Skolling som ny vice ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen förslås vidare omval av Henrik Rammer som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att den bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14 – Förslag till beslut om incitamentsprogram till ledningen
Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 (”LTIP 2023:1”). Förslaget är uppdelat i följande delar.

A. Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2023/2025:1
B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:1

A. Emission av teckningsoptioner, serie 2023/2025:1

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 4 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:1, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 000 000 kronor.

1. För beslutet enligt ovan ska i övrigt följande villkor gälla

1.1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare och konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.

1.2 Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare och konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget eller dess dotterbolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

1.3 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

1.6 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller närmast före årsstämman.

1.8 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

1.9 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.10 Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie 2023/2025:1.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner serie 2023/2025:1

2.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 på följande villkor.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma tre kategorier av deltagare (”Deltagarna”) enligt tabellen nedan.

KategoriAntal DeltagareAntal teckningsoptioner per DeltagareTotalt antal teckningsoptioner
VDHögst 1Högst 2 000 000Högst 2 000 000
LedningHögst 2Högst 750 000Högst 1 500 000
KonsulterHögst 2Högst 250 000Högst 500 000

 

2.3 Teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 ska överlåtas till ett marknadsvärde (premie) som baseras på ett uppskattat marknadsvärde för teckningsoptionerna, vilket har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

2.4 Värdet för teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 har, under mars 2023, preliminärt beräknats till 0,05 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,53 kronor, en teckningskurs om 0,80 kronor per aktie, en löptid om cirka 2,68 år, en riskfri ränta om 2,8 procent samt en volatilitet om 32 procent.

2.5 Slutlig värdering av teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2.6 Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till respektive Deltagare förutsätter därutöver att Deltagaren ingår avtal om bl.a. förköp med Bolaget.

2.7 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske den 18 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

2.8 Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska erläggas senast den 18 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

2.9 Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om Deltagarens anställning i eller uppdrag för Bolaget eller dess dotterbolag upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.10 Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagare eller som återköpts från Deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:1

1.1 Påverkan på viktiga nyckeltal samt kostnader
Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Därutöver kommer teckningsoptionsprogrammet medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

1.2 Utspädning av befintliga aktier och röster
Baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget innebär LTIP 2023:1, vid utnyttjande av samtliga 4 000 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 1,69 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspädd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Bolagets samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram skulle motsvara en sammanlagd utspädning om cirka 4,52 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspäd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

1.3 Beräkning av marknadsvärdet
Marknadsvärdet har, under mars 2023, preliminärt fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av Mazars Financial Advisory. Det preliminärt beräknade marknadsvärdet anges under punkt A.2.4 ovan.

1.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Utöver det föreslagna incitamentsprogrammet till styrelsen under punkt 15 nedan finns Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram beskrivna på sidorna 25 och 29 i Bolagets årsredovisning.

1.5 Bemyndiganden för styrelsen
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt
A.2. ovan. Därutöver ska styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

1.6 Bakgrund och motiv
Styrelsen vill införa ett incitamentsprogram varigenom anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget och dess dotterbolag ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Styrelsen har föreslagit att teckningsoptionernas löptid ska understiga tre år. Skälet härför är att styrelsen vill införa ett nytt incitamentsprogram till anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag med en löptid som motsvarar löptiden i det långsiktiga incitamentsprogram 2021 som beslutades av extra bolagsstämma den 5 oktober 2021. Styrelsen bedömer att det är av stort värde för Bolaget att deltagarna i Bolagets samtliga incitamentsprogram har samma struktur och löptid på sina respektive instrument.

1.7 Beredning av ärendet
Principerna för LTIP 2023:1 har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare.

Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

1.8 Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2023:1 enligt ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Förslag till beslut om incitamentsprogram till styrelsen
Aktieägarna Hawoc Investment AB och Sifonen AB (”Förslagsställarna”) föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 (”LTIP
2023:2”) för nuvarande samt tillträdande styrelseledamöter i Chordate Medical Holding AB (publ) (”Bolaget”). Förslaget är uppdelat i följande delar.

A. Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2023/2025:2
B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:2

A. Emission av teckningsoptioner, serie 2023/2025:2

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 375 000 kronor.

1. För beslutet enligt ovan ska i övrigt följande villkor gälla

1.1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Bolagets nuvarande och tillträdande styrelseledamöter enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.

1.2 Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Förslagsställarna vill införa ett teckningsoptionsprogram som ger nuvarande och tillträdande styrelseledamöter möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling. Förslagsställarna anser att införandet av ett teckningsoptionsprogram främjar delaktighet i Bolagets verksamhet samt skapar förutsättningar att behålla och rekrytera kompetenta styrelseledamöter i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang genom teckningsoptionsprogrammet förväntas även att bidra till Bolagets långsiktiga värdeskapande och att skapa intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare.

1.3 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

1.6 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller närmast före årsstämman.

1.8 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

1.9 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.10 Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie 2023/2025:2.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner serie 2023/2025:2

2.1 Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 på följande villkor.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma deltagare (”Deltagarna”) enligt tabellen nedan.

DeltagareAntal teckningsoptioner per Deltagare
Ordförande och oberoende ledamöterHögst 350 000
Övriga ledamöterHögst 225 000

2.3 Teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 ska överlåtas till ett marknadsvärde (premie) som baseras på ett uppskattat marknadsvärde för teckningsoptionerna, vilket har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

2.4 Värdet för teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 har, under mars 2023, preliminärt beräknats till 0,05 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,53 kronor, en teckningskurs om 0,80 kronor per aktie, en löptid om cirka 2,68 år, en riskfri ränta om 2,8 procent samt en volatilitet om 32 procent.

2.5 Slutlig värdering av teckningsoptioner sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2.6 Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till respektive Deltagare förutsätter därutöver att Deltagaren ingår avtal om bl.a. förköp med Bolaget.

2.7 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske den 18 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

2.8 Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska erläggas senast den 18 maj 2023. Styrelsen rätt att förlänga tiden för betalning.

2.9 Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om Deltagarens uppdrag som styrelseledamot upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.10 Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagare eller som återköpts från Deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Övriga frågor med anledning av LTIP 2023:2

1.1 Påverkan på viktiga nyckeltal samt kostnader
Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Därutöver kommer teckningsoptionsprogrammet medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

1.2 Utspädning av befintliga aktier och röster
Baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget innebär LTIP 2023:2, vid utnyttjande av samtliga 1 500 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 0,64 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspäd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Bolagets samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram skulle motsvara en sammanlagd utspädning om cirka 4,52 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget på fullt utspäd basis, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

1.3 Beräkning av marknadsvärdet
Marknadsvärdet har, under mars 2023, preliminärt fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av Mazars Financial Advisory. Det preliminärt beräknade marknadsvärdet anges under punkt A.2.4 ovan.

1.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Utöver det föreslagna incitamentsprogrammet till ledningen under punkt 14 ovan finns Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram beskrivna på sidorna 25 och 29 i Bolagets årsredovisning.

1.5 Bemyndiganden för styrelsen
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkten A.2 ovan. Därutöver ska styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

1.6 Bakgrund och motiv
Förslagsställarna vill införa ett teckningsoptionsprogram som ger nuvarande och tillträdande styrelseledamöter möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling. Förslagsställarna anser att införandet av ett teckningsoptionsprogram främjar delaktighet i Bolagets verksamhet samt skapar förutsättningar att behålla och rekrytera kompetenta styrelseledamöter i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang genom teckningsoptionsprogrammet förväntas även att bidra till bolagets långsiktiga värdeskapande och att skapa intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och bolagets aktieägare.

Förslagsställarna har föreslagit att teckningsoptionernas löptid ska understiga tre år. Skälet härför är att Förslagsställarna vill införa ett incitamentsprogram till nuvarande och tillträdande styrelseledamöter i Bolaget med en löptid som motsvarar löptiden i det långsiktiga incitamentsprogram 2021 som beslutades av extra bolagsstämma den 5 oktober 2021. Förslagsställarna bedömer att det är av stort värde för Bolaget att deltagarna i Bolagets samtliga incitamentsprogram har samma struktur och löptid på sina respektive instrument.

1.7 Beredning av ärendet
Förslaget om LTIP 2023:2 har arbetats fram av Förslagsställarna. Förslaget har beretts av tjänstemän hos Bolaget på instruktion av Förslagsställarna samt med stöd av externa rådgivare. Förslagsställarna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen styrelseledamot som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i förslagets handläggning.

1.8 Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2023:2 enligt ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 232 416 507 aktier och röster.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
_____________________
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

Migränmarknaden i Finland och Chordates utsikter

Finland är en av de marknader som Chordate Medical fokuserar på för att visa proof of concept genom att bolaget kan ta tydliga marknadsandelar med K.O.S-behandlingen mot kronisk migrän. Omkring 700 000 personer i Finland lider av migrän, och var fjärde drabbad mister helt sin funktionella förmåga under migränepisoderna, enligt Finlands Migränförbund.

Finlands Folkpensionsanstalt, FPA, ansvarar för socialförsäkringen och ersätter en del av kostnaderna vid besök och behandlingar även hos privata vårdleverantörer. Finland har också ett unikt företagshälsovårdssystem där arbetsgivare är skyldiga enligt lag att tillhandahålla förebyggande hälsovårdstjänster för de anställda. De flesta arbetsgivarna väljer också att erbjuda fler vårdtjänster än vad lagen kräver. Detta har skapat en betydande marknad för företagshälsovårdstjänster i landet.

– Självklart är Finlands system med lagstadgad företagshälsovård för alla anställda en faktor som gynnar oss. Vår långsiktiga målsättning är att erhålla ersättningskoder som gör det möjligt för patientförsäkringar att täcka kostnaderna för K.O.S-behandlingen, på samma sätt som vi har fått i Saudiarabien och delvis i Italien, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Privata vårdgivare i Finland

Det finländska hälso- och sjukvårdssystemet baserar sig på offentliga hälso- och sjukvårdstjänster som alla boende i landet är berättigade till. I landet finns även många privata sjukvårdsleverantörer som erbjuder en dryg fjärdedel av alla social- och hälsovårdstjänster. Två av de största vårdbolagen i Finland är Terveystalo och Mehiläinen.

Terveystalo tillhandahåller sjukhusvård för privatpersoner, företag, försäkringsbolag och den offentliga sektorn. Bolaget har 370 kliniker i Finland, där cirka 25 av dem har neurologisk verksamhet. Terveystalos dotterbolag Feelgood är Sveriges tredje största leverantör av företagshälsovård med cirka 8 000 företagskunder Sverige.

Mehiläinen har årligen över 2,1 miljoner kunder varav cirka 590 000 omfattas av företagshälsovårdstjänster. Bolaget har kliniker och vårdcentraler på cirka 500 platser runt om i Finland, med cirka 70 verksamma neurologer.

Chordate i Finland

I oktober 2022 inledde Chordate marknadsintroduktionen i Finland genom avtal med en marknadskonsult med lång erfarenhet av lansering i kombination med ett brett kontaktnät. Den finska marknaden har redan viss kännedom om Chordates migränbehandling eftersom bolagets nyligen avslutade migränstudie genomfördes på bland annat fyra kliniker i Finland, varav tre tillhör Terveystalo.

– Studieresultatet och att vi har upparbetad kännedom i Finland är lite av ett drömscenario eftersom det hjälper till att legitimera kommersialiseringen. I en marknad med även privata vårdförsäkringslösningar, som den finska, så är vägen till beslut mycket kortare och mera hanterbara för oss jämfört med marknader med enbart offentligt finansierade vårdersättningsmodeller, säger Anders Weilandt, vd Chordate.